Boekhouding

Debiteurenbeheer
Het storneren van facturen Het maken van correcties op uitgaande facturen Een factuur opsplitsen in meerdere documenten