Facturen over het vorige seizoen


Via het menupad: facturatie >> massaal factureren maak je de facturen aan.

In de loop van het seizoen kunnen er correcties op facturen gemaakt worden. Bijvoorbeeld een factuur wordt gecrediteerd omdat een lid heeft opgezegd. 

Daarbij kan het voorkomen dat niet alles goed is afgewikkeld, zodat een factuur opnieuw in de lijst voor de massa facturatie verschijnt.

Om te voorkomen dat facturen van het oude seizoen "verdwijnen" tussen de facturen van het nieuwe seizoen, kun je die het beste eerst controleren.

Dan kan op 2 manieren:

 1. Eerst de facturen voor het oude seizoen aanmaken
  Daarbij is het veld : "Begin datum seizoen voor of op" belangrijk.  Druk daarna op start om de facturen aan te maken.  Er zijn nu een aantal opties om met deze oude facturen om te gaan.
  1. De factuur is juist. Het betreft een lid dat later in het seizoen lid is geworden, maar nog niet is gefactureerd. Eventueel kan het bedrag aangepast worden bij prijs.
  2. Er kan een factuur gemaakt worden voor 0 euro indien er niets meer te facturen valt.
   Na het boeken kan dan via stap 4 de factuur afgedrukt en NIET per mail verstuurd worden, zodat het lid niets meer ontvangt.
  3. Of de conceptfactuur wordt verwijderd en de activiteit wordt verwijderd. 
   Dit heeft alleen zin als de activiteit niet meer automatisch wordt aangemaakt. Bijv. bij leden met een einddatum.
   Anders moet je de factuur voor 0 euro factureren.

 2. Via de selectie wizard kijken welke factuuritems voor het oude seizoen nog open staan.
  De facturen mogen dan niet in de lijst met conceptfacturen staan.

  Via het menupad: systeembeheer >> selectie wizard >> zoek naar de volgende selectie wizard.  Staat er in het groen Standaard voor, dan is deze selectie wizard nog niet in gebruik.
  Druk op verder en dan op selectie wijzigen in de menubalk bovenin, druk op kopiëren en geef de selectie een eigen naam.
  Het kan zijn dat de selectie wizard al in gebruik is genomen. Dan zal deze onder het menupad: facturatie >> selectie wizard te vinden zijn.

  Eventueel kunnen nog extra velden toegevoegd worden aan deze selectie.
  Zie daarvoor de handleiding : Selectie wizard