Faq waarom komt een sponsorfactuur steeds terug, terwijl einddatum op contract staat


Via het menupad: Relaties > Relaties beheren > Relatie selecteren > tabblad contracten staat het contract van de relatie.

Indien een contract onterecht gefactureerd wordt, dan kan dat twee oorzaken hebben:

  1. De einddatum van het contract ligt na de vervaldatum.
    Voorbeeld jaarcontract:
    Een contract is begonnen op 1 septenber 2013. Indien het contract voor 2014 niet meer verlengd moet worden, dan moet de datum voor of op 31 augustus  2014 staan.
  2. De einddatum staat juist, maar de einddatum is pas gezet nadat het factuur-item al was aangemaakt. Dan ziet het er zo uit.

 

Er staan twee factuur-items en 1 daarvan ligt na de einddatum van het contract.

Vink dan dit item aan onder vw en druk op bewaren. Er zal nu voor dit contract geen factuur meer woden aangemaakt.