Faq waarom kan ik niet op kruisposten boeken


Rekening kruisposten is een bijzondere rekening waarop niet direct geboekt wordt, maar die op de achtergrond gebruikt wordt.

De meeste verenigingen maken gebruik van een rekening "kruisposten" voor een overboeking van bijvoorbeeld de betaalrekening naar de spaarrekening en andersom.

Wordt een bedrag overgeboekt van de ene bankrekening naar een andere bankrekening, dan wordt bij de verwerking van de bankmutatie 'Ref.type' ingesteld op  'Overboeken'.
In dit voorbeeld wordt ervan uitgegaan, dat er vanaf de betaalrekening een bedrag wordt overgeboekt naar de spaarrekening. Achter dit referentietype wordt dan het grootboekrekeningnummer van de spaarrekening (waar het geld naar toe gaat) ingegeven en dus niet grootboekrekening kruisposten.  Als later de spaarrekening wordt geboekt, dan wordt daar het grootboeknummer van de betaalrekening ingegeven. Op deze manier worden deze “kruisposten” automatisch vereffend en wordt op de achtergrond de grootboekrekening kruisposten bijgewerkt.