Faq waarom worden er geen facturen aangemaakt.


FAQ Waarom worden er geen facturen aangemaakt.

Menupad: facturatie  > 1. Massaal factureren

Bij 1 of meer activiteiten staan actviteiten om te factureren maar de facturen worden niet aangemaakt.
Hiervoor kunnen diverse oorzaken zijn:

 1. Bovenaan in de menubalk staat een knop geblokkeerde activiteiten.
  Kijk of hier de activiteiten staan.
 2. Als er in 2014 facturen voor 2015 aangemaakt moeten worden, dan moet het veld:
  "begindatum seizoen voor of op" goed ingevuld worden.
  Hier moet dan een datum in het nieuwe seizoen ingevuld worden.
  Dus in dit geval bijv. 01-01- 2015.
 3. Er kunnen activiteiten voor het nieuwe seizoen staan. Deze activiteiten kunnen als volgt bekeken worden.
  Vink Activiteiten factureren aan.
  Vink Activiteiten aanmaken uit.
  Zet de "Begindatum seizoen vóór of op"  in het nieuwe seizoen en druk op start.
 4. Er komt een melding bovenaan in het scherm

  Dit betekent dat er voor de genoemde relatie nog geen geldige contributie is voor het genoemde seizoen.
  In bovenstaand voorbeeld betekent dit.
  1. Relatie = '10000937'
  2. Seizoen = '2011G2012F'  (staat in de tabel seizoenen) Zie: Seizoenen
  3. Activiteit = 'EX' (staat in de tabel activiteiten) Zie: Activiteiten
  4. Categorie = 'LCK (staat in de tabel categorieën) Zie: Categorie├źn
  5. Geboortedatum = '29-04-1967'
   Omdat er bij het aanmaken van de contributie een "geboortedatum vanaf" wordt opgegeven kan het zijn dat er voor deze geboortedatum geen contributie aanwezig is. Zou er bijvoorbeeld alleen een contributie zijn voor de geboortedatum vanaf 01-01-1995 dan is er geen contributie voor de geboortedatum 29-04-1967 omdat deze voor die tijd ligt.

Oplossing: Menupad > Activiteiten & Teams > contributies  (onder kop activiteiten) en druk op selecteren.
Vul in het selectiescherm het seizoen in, dat in de foutmelding wordt genoemd en kijk of de contributie voor de genoemde combinatie activiteit en categorie bestaat. Als deze niet bestaat kan deze aangemaakt worden. Zie: Contributies