Faq hoe kan ik iemand uit het aanmaanbestand halen


Als iemand niet mee moet bij de betalingsherinneringen of aanmaningen, dan moet het aanmaanniveau leeg gemaakt worden en de vervaldatum moet in de toekomst gezet worden zodat de aanmaning niet opnieuw wordt aangemaakt.


Via het menupad: Boekhouding  > aanmanen worden de aanmaningen getoond.

Klik hier op Aanmaanlijst en onderstaand scherm wordt getoond.

 Klik op de relatie die uit de aanmaanlijst gehaald moet worden en onderstaand scherm wordt getoond.

 

Zet in bovenstaand scherm de geel gemarkeerde vervaldatum op een datum in de toekomst, waarop deze wel weer aangemaand mag worden als er dan nog niet is betaald.

Maak  het geelgemarkeerde veld waar nu 1e herinnering staat leeg en druk op bewaren.
Deze relatie is dan uit de aanmaanlijst verdwenen.