Faq waar kan ik controleren wanneer wat wordt geincasseerd bij incasso in meerdere termijnen?


Bij een incasso in meerdere termijnen zijn drie zaken belangrijk:

  1. Dat is de factuurdatum
  2. Dat zijn de betalingstermijnen
  3. Het moment waarop de incasso plaats moet vinden.

Bijvoorbeeld. Je hebt een factuur die in 5 keer moet worden geincasseerd.

De betalingstermijn staat op 0;30;60;90;120 Zie: Betalingstermijn

Dit betekent dat een factuur die op 1 juli wordt aangemaakt de volgende vervaldata heeft:

  • 1 juli
  • 31 juli
  • 30 augustus
  • 29 september
  • 29 oktober

Als de eerste incasso nu eind augustus plaats moet vinden bijvoorbeeld op 27 augustus, dan gaat het dus fout omdat er dan al 2 termijnen vervallen zijn en beide termijnen klaar staan om te incasseren. Dit is achteraf niet meer te wijzigen. Bij het aanmaken van de facturen zal dus goed nagedacht moeten worden wanneer er geïncasseerd zal gaan worden.

Oplossing:
Maak de facturen aan met de factuurdatum op 1 augustus dan vallen de vervaldata ook een maand later.
Wijzig de betalingstermijn in 30:60;90;120;150


Tip:
Boek altijd vanuit de lijst niet geboekte facturen Zie: 2. Concept facturen enkele individuele facturen die in meerdere termijnen moeten worden geïncasseerd. Noteer de relaties waarbij dit is gedaan.
Kijk dan op het debiteurenscherm Zie: Debiteurenkaart van de relaties naar de vervaldata van de facturen.
Staan deze goed, dan kunnen alle facturen via massa boeken worden geboekt. Staan ze niet goed, verwijder dan alle facturen via massa verwijderen Zie: Massa verwijderen.
Maak de facturen opnieuw aan door de factuurdatum op een andere datum te stellen of door eerst de betalingstermijn aan te passen Zie: Betalingstermijn