Schema functietypes


Menupad: wedstrijden > instellingen > Schema functietypes 

In deze tabel kunt u de verschillende vrijwilligers diensten (zoals bardiensten) aanmaken als u deze diensten ook wilt toepassen

 

Let op: bij veel verenigingen is de omschrijving wedstrijden aangepast. Dit kan ook vertaald zijn in schemadiensten.

Deze parameters moeten worden ingesteld voor de volgende functies:

  • Voor het inzetten van de bardiensten 
  • Voor het inzetten van vrijwillgers voor andere taken.

In onderstaand schema wordt de tabel weergegeven. Aangezien het een zeer uitgebreide tabel betreft, wordt de linkerkant van de tabel herhaald. 

 Linkerkant tabel   Rechterkant tabel in 2 delen

 

 
   

In bovenstaand schema worden de verschillende bardiensten of ander vrijwilligerswerk ingedeeld. 

 

Veld

Omschrijving

Functietypecode*

Code voor functie. Als er gefilterd moet worden voor verschillende lijsten zoals Bardienst of Gastvrouwen, zorg dat dat dit makkelijk kan met deze code. Dus functies met een B of G laten beginnen

Functietype

Omschrijving van functie

Activiteit

Indien er meerder schema’s zijn voor bijvoorbeeld Hockey en Zaalhockey, dan kan hier opgegeven worden voor welke Activiteit die van toepassing is. Kan in alle andere situaties leeg gelaten worden. (Let op: Dit velt wordt bijna alleen maar ingevuld als de vereniging aan wedstrijden doet en hierbij vrijwilligers nodig heeft)

Categorie

Indien er meerder schema’s zijn voor bijvoorbeeld Spelend lid en Niet spelend lid, dan kan hier opgegeven worden voor welke Categorie die van toepassing is. Kan in alle andere situaties leeg gelaten worden.

Tijd vanaf

Tijdstip dat functie op een bepaalde dag start

Tijd t/m

Tijdstip dat functie op een bepaalde dag eindigt.

Ma t/m Zo

Welke dagen de dienst van toepassing is. (Let op: Om een start en eind datum in te stellen voor een dienst Zie: Schema - diensten )

 Aantal per dag

Hoeveel functies er op een dag aangemaakt moeten worden. Als hier een aantal functies staat aangegeven dan worden bij het creëren van de schemadagen ook automatisch dit aantal meegenomen. Dus zijn er op vrijdagavond altijd 2 mensen voor de bar nodig. Dan wordt hier een twee ingevuld. Voor het maken van één of meerdere schemadagen zie Zie: Schema's invullen

LET OP: Voor bijvoorbeeld toernooien moeten aparte schemafuncties aangemaakt worden. Hier wordt het veld aantal per dag leeg gelaten, omdat dit niet voor bijvoorbeeld iedere vrijdag geldt, maar incidenteel. In dat geval worden de schemafunctie handmatig aan een schemadag toegevoegd. Zie: Schema - diensten

Automatisch vullen

Moet de functie automatisch gevuld worden? Als dit wordt aangevinkt, dan is het mogelijk om automatisch de leden aan de schemadiensten toe te voegen. De meeste verenigingen hanteren de volgende werkwijze.

  1. De schemadiensten worden aangemaakt in de backoffice.
  2. De schemadiensten worden getoond op de website en leden kunnen zich inschrijven voor de gewenste bardienst tot een bepaalde deadline.
  3. De schemadiensten worden automatisch gevuld als de deadline is verstreken. Zie: Schema's invullen. Dan worden die relaties automatisch geselecteerd voor de openstaande diensten, die nog onvoldoende vrijwilligerspunten hebben vergaard.

Vrijwilligerspunten meetellen bij auto-vullen

Bij het uitvoeren van taken binnen de vereniging is het mogelijk om vrijwilligers-punten te verdienen. Bijvoorbeeld door een wedstrijd te fluiten of een bestuursfunctie. Het is ook mogelijk dat een relatie de bardienst afkoopt. Deze punten kunnen bij elkaar opgeteld worden. De relatie met de minste punten wordt het eerste ingedeeld.

 

Doelgroep voor auto-vullen

Via doelgroep voor auto-vullen kan bepaald worden uit welke relaties geselecteerd mag worden voor het automatisch vullen van de diensten. 

Als een dienst gekoppeld is aan een activiteit-categorie (bijvoorbeeld, Hockey - spelend lid) 

-
Uit zelfde a
ctiviteit-categorie selecteren -> wordt alleen geselecteerd uit relaties die deze activiteit-categorie hebben. 
- Uit zelfde activiteit selecteren -> wordt er alleen geselecteerd uit relaties die deze activiteit hebben. 

 

Registreren via web Staat dit aangevinkt, dan kunnen de leden zich registreren via het web.

Vrijwilligers-punten

Indien er een puntensysteem binnen de vereniging aanwezig is, hoeveel punten is deze functie waard. Leden met het minst aantal punten worden het eerste ingedeeld.

Link naar icoontje

Alleen voor de technische dienst AllUnited

 

De schemafunctietypes worden gebruikt bij het wedstrijdschema Zie: Schema - totaal en bij de schemafuncties. Zie: Schema - diensten