Schema - totaal


Maak een selectie voor wedstrijddatum, activiteit of categorie en druk op wijzigen.

 

 

Nu worden alle wedstrijddagen getoond die aan de selectie voldoen. Maak een keuze en druk op wijzigen. Als de juiste selectie is gemaakt wordt onderstaand scherm getoond. 

Met de knop controle wordt gekeken of er aanvullende informatie is.

Met de knop bewaren worden wijzigingen bewaard. Met de knop bewaren worden ook wedstrijden die met vw zijn aangevinkt verwijderd.

LET OP: De knop verwijderen, verwijderd het gehele wedstrijdschema.

 

De diverse blokken in dit scherm worden hieronder toegelicht.

Schemadag informatie

Codering Uitleg
Algemeen Begeleidende tekst bovenaan het functieoverzicht van de wedstrijden
Voettekst Voettekst onderaan het functieoverzicht van de wedstrijden

 

Bardiensten

Codering Uitleg
Vw Aanvinken en op bewaren drukken als deze regel verwijderd moet worden.
Functietype Vul hier in om welke wedstrijdfunctie het gaat (welke bardienst of de ontvangstbalie)
Tijd Dit wordt opgehaald uit de instellingen Zie: Schema functietypes
Team Hier kan een compleet team voor de wedstrijdfunctie ingedeeld worden. 
Relatie Een relatie ingeven voor de wedstrijdfunctie. Voer het relatienummer in of druk op het vergrootglas om het benodigde relatienummer te zoeken.

 

Wedstrijden

 

Codering Uitleg
Teamcode Teamcode van de vereniging
Wed.nr Het wedstrijdsnummer 
Tegenstanderclub Clubnaam van de tegenstander
Scheidsrechters Scheidsrechters die de wedstrijdfluiten. Het aantal scheidsrechters wordt bij het team aangegeven. 
Tegenstanderteam Teamcode tegenstander
Thuis/Uit  Rondje geeft aan uit of thuis
Veld  Het veld waarop de wedstrijd gespeeld wordt, waarbij het tweede vak voor een gedetailleerdere veldindeling dient (bij een kwart veld: a, b, c, d. Bij een half veld ab, bc, cd, etc)
Overige info Toelichting op de wedstrijden, zoals verzameltijd, locatie en tenuewijzigingen.
Tijd Aanvangstijd van de wedstrijd
Scheidsteam Hier kan het team ingegeven worden dat de wedstrijd fluit
Afw. Dit veld moet aangevinkt worden als het om een oefenwedstrijd gaat. Dit voorkomt dat deze verdwijnen als het wedstrijdschema wordt opgeladen.  Zie uitleg hieronder
Uitslagen Hier kunnen de uitslagen ingegeven worden. Als er een interface bestaat worden deze via de interface gevuld. 
Afgelastingen Hier kan een vinkje gezet worden als de wedstrijd is afgelast. Zie uitleg hieronder.
Email/SMS Door hierop te drukken kan gekozen worden om scheidsrechters, teamfuncties en/of spelers te e-mailen of sms’en. 

 

Afwijkende wedstrijd

Als een wedstrijd wordt toegevoegd aan het wedstrijdschema, die niet via het bondsschema opgeladen kan worden. Bijvoorbeeld een oefenwedstrijd,
dan moet het vinkje afw gezet worden. Dit voorkomt dat deze wedstrijd overschreven wordt als het bondsschema opnieuw wordt geladen. 

 

Afgelaste wedstrijd

Als een wedstrijd is afgelast dan wordt dat ook op de website getoond (bij gebruik website AllUnited) en via narrow casting (als narrow casting wordt gebruikt)
Als een wedstrijd is afgelast dan kan dat doorgegeven worden aan het DWF via de interface. Afgelastingen worden direct doorgegeven aan het DWF als het schema wordt bewaard. (alleen beschikbaar voor hockeyverenigingen)