Ledenmodule instellingen


Via Systeembeheer > Alle instellingen [Blok algemeen] > Ledenmodule > Wijzigen kan je bepaalde instellingen aanpassen/wijzigen voor de pagina('s), waarbij leden hun gegevens kunnen wijzigen.

Blok Ledenmodule

Inlognaamveld

Hier stel je in wat de leden als gebruikersnaam moeten ingeven. Daarbij zal bij welke keuze ook, het invoeren van het relatienummer binnen AllUnited ook altijd als gebruikersnaam werken. Gekozen kan worden tussen:

 • Niets selecteren: In dit geval kan men kiezen tussen 'Bondsnummer, E-mailadres en Relatienummer' (alle drie zullen werken)
 • Relatienummer: Alleen relatienummer werkt in dit geval
 • E-mailadres: Zowel E-mailadres als relatienummer werkt
 • Bondsnummer: Zowel bondsnummer als relatienummer werkt
 • Extern nummer: Dit kan via een import toegevoegd worden, maar raden wij niet aan
 • Inlognaam: Idem

Wachtwoordveld

Je hebt de volgende keuzes:

 • Wachtwoord: Standaard ingesteld en door ons geadviseerd. In dit geval moet een lid de eerste keer eerst zijn/haar gebruikersnaam invoeren en dan een nieuw wachtwoord opvragen. Naar zijn/haar e-mailadres (mits bekend bij de Vereniging) wordt dan een initieel random gecreëerd wachtwoord gestuurd.
 • Geboortedatum: Minder veilig dus niet door ons geadviseerd. Dit zal het volgende format hebben: 01012001 (1 januari 2001)
 • Postcode: Minst veilig en zeker niet door ons geadviseerd. Dit zal het volgende format hebben: 1000AA

 

Blok relatiemutaties

Als eerste kan je via 'Automatisch verwerken'  aangeven of je wil dat aangegeven wijzigingen door het lid direct aangepast moeten worden in de relatiekaart of dat er eerst tussenkomst van de ledenadministrateur nodig is. In beide gevallen komen de aangegeven wijzigingen binnen bij Relaties > Relatiemutaties, maar in het tweede geval moet de Ledenadministrateur ze eerst bekijken en op de button Bijwerken klikken om ze daadwerkelijk door gevoerd in de relatiekaart te krijgen. Dit laatste staat standaard als instelling aangegeven.

Bij de mogelijkheid om eigen gegevens te wijzigen staan standaard een aantal velden aan, zoals adresgegevens, telefoonnummers (vast en mobiel), e-mailadres en e-mailadres factuur ontvanger. In dit blok kan je aangeven wat je daar nog meer aan of uit wil zetten. 

 • Bedrijfsnaam 
 • Persoonlijke gegevens (bestaande uit naamgegevens, inclusief geboortenaam en geboortedatum)
 • Geboortenaam
 • Geslacht
 • ICE Telefoon
 • Taal
 • Link
 • Looproute
 • Postadres
 • Pasfoto
 • Nationaliteit
 • Identificatie
 • Geboorteplaats

Ook kunnen er social media velden worden bijgehouden per relatie (Facebook, Twitter, LinkedIn) en hier kan ook per platform worden beheerd welke zij zelf aan kunnen passen. De instellingen betreft social media zijn alleen aanwezig indien onder de instellingen van de relatie types bij een van de relatie types "social media" staat aangevinkt.

Alle diverse waardes kunnen op een zelfde manier worden ingesteld zodat een lid ze zelf kan aanpassen indien gewenst.

Blok Financiële gegevens 

Ook hier kan je via 'Automatisch verwerken'  aangeven of je wil dat aangegeven wijzigingen door het lid direct aangepast moeten worden. Via dit blok kan een lid aangeven van automatische incasso gebruik te willen maken. Daarnaast kan je ook het betalingstermijn aanpasbaar maken voor een lid zelf.

Blok financiële gegevens activeren

Let op: Voordat financiële gegevens aangepast kunnen worden door relaties zal er eerst een automatisch incasso verklaring moeten worden vast gelegd binnen het systeem die zij vervolgens moeten accepteren. Dit is te vinden onder Relaties >> Instellingen >> Bevestigingsteksten. Voor meer info Zie: Bevestigingsteksten koppelen maar i.p.v. het privacy statement aan te passen selecteer je het "auto incasso" in de dropdown.

Let op: Indien een lid zelf zijn betalingstermijn mag kiezen, moeten er eerst betalingstermijnen worden toegestaan voor de website/ledenmodule via de betalingstermijn instellingen Zie: Betalingstermijn

Website:

Maak een pagina aan zoals hieronder weergegeven:

 schermafbeelding_2019_03_17_om_15.15.10_1.png

N.B. Het middelste blok zie je pas als je het bovenste stuk hebt gevuld en daarna op Controle hebt geklikt.

Als je deze gemaakt hebt. Ga dan naar Website >> Menu's >> Filter op menu 'Persoonlijke_paginas' en klik op Wijzigen.

schermafbeelding_2019_03_17_om_15.01.32_1.png 

Hier koppel je de pagina aan dit menu zoals bijv. hieronder

schermafbeelding_2019_03_17_om_15.04.17_1.png

Dan krijg je het volgende resultaat:

schermafbeelding_2019_03_17_om_15.08.45_1.png

schermafbeelding_2019_03_17_om_15.15.33_1.png

Via de ledenmodule

Ga naar Systeembeheer >> Alle instellingen >> Menu voor de ledenmodule >> Wijzigen

Voeg bij de menuregels het menu item 'Financiële gegevens wijzigen' toe.

schermafbeelding_2019_03_17_om_15.20.28_1.png 

N.B. Aan het gebruik van de ledenmodule zijn jaarlijkse kosten verbonden ad. € 150,00 per jaar excl. BTW. Dus als jullie hier nog geen gebruik van maken en jullie willen dit wel, is het verstandig dit eerst per ticket aan te geven of hierover contact op te nemen met onze Salesafdeling.

Blokken privacy instellingen en Afmelden

Ook hier kan je via 'Automatisch verwerken'  aangeven of je wil dat aangegeven wijzigingen door het lid direct aangepast moeten worden in de relatiekaart of dat er eerst tussenkomst van de ledenadministrateur nodig is. In beide gevallen komen de aangegeven wijzigingen binnen bij Relaties > Relatiemutaties, maar in het tweede geval moet de Ledenadministrateur ze eerst bekijken en op de button Bijwerken klikken om ze daadwerkelijk door gevoerd in de relatiekaart te krijgen. Bij privacy instellingen staat dit standaard op direct doorvoeren in verband met de AVG en bij Afmelden is het standaard op tussenkomst ledenadministrateur ingesteld.

Blok Lid opzoeken

Dit blok is bedoeld als instellingsblok voor de ledenmodule. Bij de ledenmodule heb je een menuknop 'Leden opzoeken'. Hier kan je nu twee extra zaken bij instellen.

 1. Ook op bedrijfsnaam zoeken.
  Dit was met name een wens van verenigingen die veel te maken hebben met bedrijven, verenigingen e.d. als partners. Om dit te activeren vink je hier de checkbox aan.
 2. Aantal resultaten bij een zoekactie zelf kunnen instellen.
  Met je zoekactie kreeg je maar een gelimiteerd aantal resultaten, wat bij grotere verenigingen onhandig kon zijn. Hier kan je nu zelf instellen hoeveel resultaten je maximaal naar voren wilt krijgen bij deze actie (25, 50, 75 of 100 resultaten)

Blok Weergave Instellingen

Ook bedoeld als instellingsblok voor de ledenmodule. Hier kan je de weergave van de landingspagina tot op zekere hoogte beïnvloeden. Op de landingspagina staan o.a. standaard de volgende blokken:

 • Persoonlijke agenda
 • Activiteiten
 • Facturen
 • Functies

Hier kan je instellen of je deze blokken wilt terugzien hier. Zo nee, dan selecteer je 'Verbergen', Zo ja, dan kan je vervolgens instellen hoeveel resultaten je hiervan terug wilt zien. Mochten het er meer zijn, dan zal er een button 'Verder' verschijnen, waarmee je het blok dan kan openklappen om alle resultaten te bekijken. 

Ledenmodule (de)activeren via de website

Zie Zie: Beheer persoonlijke gegevens beschikbaar stellen via de website

Ledenmodule (de)activeren via de ledenmodule

Zie Zie: Beschikbaar stellen via de ledenmodule