Beoordelingen individuele relatie


Hier wordt omschreven hoe nieuwe beoordelingen kunnen worden aangemaakt. Er zijn drie manieren om beoordelingen aan te maken:

  1. Voor één individuele relatie
  2. Voor een team [link 1208]
  3. Voor een les [link 1209]

Beoordeling van een individuele relatieMenupad: [Beoordelingen] > [Beoordelingen beheren]


  In dit selectie scherm zijn er drie mogelijke keuzes:

  1. Een nieuwe beoordeling aanmaken via de knop [+Nieuw]
  2. Een bestaande beoordeling te bekijken of wijzigen, door in dit scherm een selectie te maken
  3. Een beoordelingen per mail vesturen via de knop [Beoordeling E-mailen]

 

Een nieuwe beoordeling aanmaken

Druk op de knop [Nieuw] en onderstaand scherm wordt getoond.

Met de knop [Controle] worden de gegevens opgehaald en worden de beoordelingsregels getoond. De evaluatie kan dan eventueel direct ingevuld worden. Met de knop [Bewaren] wordt de beoordeling op geslagen. En met de knop [Afronden] wordt de beoordeling vastgelegd.

Veld                           Omschrijving
Beoordelings ID Het unieke nummer dat aan de beoordeling wordt gegeven. Deze wordt automatisch toegewezen. Zie: Nummerreeks voor de beoordellingen
Beoordelingstype Hier wordt het beoordelingstype gekozen waarop de beoordeling plaats moet vinden. Bijvoorbeeld speler of diploma.
Evaluatieperiode Hier wordt de periode gekozen waarop de relatie is beoordeeld.
Relatie Hier wordt het relatienummer ingevoerd of opgezocht die beoordeeld moet worden.
Datum Datum wordt dat het formulier is aangemaakt of ingevuld. Wordt automatisch toegewezen.
Beoordelaar Hier wordt het relatienummer ingevoerd of opgezocht van de beoordelaar, die de beoordeling uit gaat voeren.
Status Status van de beoordeling:
1 – Nieuw
9 - Afgerond
Beoordelingsregels Deze worden opgehaald als op controle wordt gedrukt.
Spelertype Hier kan het spelertype gekozen worden. Zie: Spelertypes
Opmerkingen Hier kan een opmerking geplaatst worden.

 

Een bestaande beoordeling bekijken

Menupad: [Beoordelingen] > [Beoordelingen beheren]

Zoek in het selectiescherm de relatie op waarvan de beoordeling moet worden bekeken en klik op [Wijzigen]


 

Bovenstaande beoordeling geeft een score van 83% en de status afgerond. Hierdoor kan deze beoordeling niet meer worden aangepast. 

Een beoordeling E-mailen

Menupad: [Beoordelingen] > [Beoordelingen beheren] > [Beoordeling E-mailen]

 

In dit selectiescherm kan worden aangegeven naar wie de resultaten van de beoordelingen verstuurd moeten worden. Is dit naar de relaties zelf of naar de beoordelaars. Daarnaast kan er een keuze worden gemaakt in de status en de evaluatieperiode. Eventueel kan er nog specifieker geslecteerd worden op beoordelings ID.

Is de selectie vastgelegd en wordt er op de knop [E-mail] gedrukt dan wordt onderstaand scherm getoond. Met de knop [Versturen] worden de beoordelingen per mail verstuurd.

 

 Klik hier voor de volledige handleiding