Nummerreeks voor de beoordellingen


Iedere beoordeling krijgt een unieke nummerreeks mee, zodat deze beoordeling gekoppeld kan worden aan de relatie.

Menupad: [Systeem beheer] > [Alle instellingen] > [Blok Algemeen] > [nummerreeksen] > [wijzigen]


Controleer of de nummerreeks met code [Beoordelings ID] aanwezig is in het systeem. Als deze niet aanwezig is moet deze toegevoegd worden. Zorg ervoor dat de nummers niet overlappen met een andere nummerreeks. In het voorbeeld is gebruik gemaakt van 80000000 t/m 89999999.

Klik hier voor de volledige handleiding