Spelertypes


Bij deze instellingen is het mogelijk om verschillende type spelers vast te leggen. Dit geeft de mogelijkheid om in het beoordelingsformulier aan te geven wat voor type speler iemand is.

Menupad: [Beoordelingen] > [Instellingen] > [Spelertypes] > [Wijzigen]

Veld                           Omschrijving
Vw Vw is van verwijderen. Door dit veld aan te klikken wordt het spelertype bij het bewaren verwijderd.
Spelertypecode Dit is de code van het spelertype. De code kan zelf gekozen worden. Er zijn twee posities te gebruiken. Dit kunnen zowel cijfers als letters zijn. Op dit veld worden de pijlers gesorteerd.  Hou dus ruimte om later spelertypes tussen te voegen.
Spelertype Dit is de omschrijving van het spelertype, die ook op het formulier komt te staan.

 

 Klik hier voor de volledige handleiding