Introducees op afhangbord zonder tijdelijke pas


I. Introduceren activeren en instellen:

Introduceren kan in AllUnited al via tijdelijke passen en gelijk betalen aan de bar (Zie: AllUnited Afhangbord - Tijdelijke passen KNLTB activeren), maar bij veel clubs is er niet altijd barbezetting. Op verzoek van veel clubs hebben we hier nu een andere mogelijkheid voor gemaakt. Leden kunnen zo introducees meenemen én deze met hun eigen pasje afhangen. De club kan instellen hoe vaak dit mag en of er wel/niet betaald (achteraf) voor moet worden. De facturatie vindt dus later handmatig plaats door de club. Activeren van deze premium module kost éénmalig 50 EUR en kan aangevraagd worden via een ticket.

1. Na activatie door AllUnited 
2. Ga je via planning -> instellingen -> planningsoverzicht / afhanginstellingen -> wijzigen
3. Klik naast "Introducees" op de knop "Tonen".
Voeg vervolgens bij toegestane groepen de gewenste groep toe die introducees mogen toevoegen. In de meeste gevallen is dit het relatietype Lid.
4. Vul alle vakjes in met de gewenste aantallen en tijdseenheid
5. Klik op sluiten én daarna op bewaren

Introduceren kan (bij relatietype lid) op alle banen waar leden ook op kunnen afhangen.
Alle velden moeten ingevuld worden. Kies alleen cijfers (0 i.p.v. nul):
Sorteer ---> Ingeval van meerdere groeptypen bepaal je hier de volgorde van sortering
Groeptype ---> Meest gekozen is relatietype  (maar je kunt dit o.a. ook op activiteit of activiteit/categorie inregelen)
Groep ---> Meest gekozen is (relatietype) lid
Max. per reservering  ---> hoeveel introducees mogen er in 1 afhangbeurt toegevoegd worden*
Max. gratis ---> hoe vaak mag een lid een introducé gratis meenemen? 
Max. betaald  ---> hoe vaak mag een lid een introducé betaald meenemen?
Per tijdseenheid ---> deze tijd geldt voor zowel Max. gratis als Max. betaald.

* Tip voor dubbels:
Als 1 lid afhangt en een introducee toevoegt, kan daarna een ander lid afhangen en weer een andere introducee toevoegen.
Op deze manier worden er (i.g.v. facturatie) bij 2 leden 1 introducee toegevoegd i.p.v. 1 lid waar 2 introducees aan worden toegevoegd.


Wat zien leden op het Afhangbord?
Bovenste twee als introducees niet is ingesteld. Onderste twee als introducees wel is ingesteld.

Wat zien leden op het Afhangbord?
Bovenste twee als introduceren gratis is. Onderste twee als introducees niet gratis is. Leden zien dus dat er gefactureerd zal gaan worden.Hoe staan introducees op het Afhangbord en in de backoffice?II. Rapportage gaat via selectie wizard:

Deze wizard wordt, na activering, toegevoegd aan jullie omgeving.


III. Facturatie van introducees:

Er is geen automatische koppeling met facturatie. De club kan handmatig op basis van de selectie wizard de leden die het betreft later zelf een factuur sturen voor de introducé kosten. Het introducé bedrag bepaalt de vereniging dus zelf.