Allunited afhangbord - tijdelijke passen knltb activeren


Bekijk de video

Of volg de omschrijving:

Zorg dat alle pasnummers bekend zijn.
Ga naar de BackOffice van jouw AllUnited systeem en klik op
Menupad: Relaties > Relaties beheren > + Relatie (groene knop)

Let op: dat jij de juiste autorisaties hebt om deze instellingen aan te passen.

Vul het veld “bedrijfsnaam in met bijvoorbeeld: Tijdelijke KNLTB pas (117417)
zet vervolgens het  relatietype op Tijdelijk. Vul nog wel de fictieve achternaam, voornaam en voorletters in, indien er gecontroleerd wordt op leeftijd (speelrecht op bepaalde tijden), dan dien je ook een fictieve geboortedatum te noteren

Ga naar het tabblad Activiteiten.

Voeg de activiteit “tennis spelend lid toe” of een soort gelijke Activiteit zoals wedstrijd lid seizoen 2017.
Dit doen we niet om een pas in een seizoen in te schrijven maar zodat het veld bondsnummer tevoorschijn komt wanneer er op controle/bewaren wordt gedrukt.

 fireshot_capture_107_demo_allunited_https___pr01.allunited.nl_.png

 Klik op bewaren

Dan verschijnt er een Bondnummer ingave veld. 

 fireshot_capture_108_demo_allunited_https___pr01.allunited.nl_.png

Geef hier het pasnummer in.
Als het eerste cijfer van het pasnummer een 0 is komt deze te vervallen. 
(bijvoorbeeld: 04851 wordt 4851)

LET OP: Verwijder daarna de activiteit weer onder Activiteiten per seizoen. Zet een vinkje onder het prullenbakje en klik onderin op bewaren.

LET OP: Het Relatietype "Tijdelijk" moet nog éénmalig toestemming krijgen om af te hangen in de instellingen van het afhangbord. Dit doe je door deze toe te voegen aan de toegestane groepen in het baanschema.

Menupad: Planning > Instellingen > Planningoverzicht/Afhangbord instellingen > Wijzigen > Afhangbord > Toegestane groepen > Tonen > Voeg toe  

 

Veelgestelde vraag:

Worden KNLTB passen uit vorige jaren automatisch geblokkeerd? 

Antwoord: Vanaf 2019 werkt de KNLTB met passen die langer dan 1 jaar geldig zijn. AllUnited controleert of aan de pas een actief lidmaatschap hangt. Zo niet, dan kan er niet meer afgehangen worden.

Tijdelijke passen zijn niet gekoppeld aan tijd. Deze blijven actief totdat ze gedeactiveerd worden op de relatiekaart.