Selectie wizard
Afdrukdatum: 24-07-2021

Inhoud

1 - Introductie selectie wizard

AllUnited biedt een rapportage- en communicatietool, de 'Selectie Wizard', waarmee allerlei selecties kunnen worden gemaakt. Hiermee is het mogelijk om gebruikers toegang tot selectieve data te geven, gebaseerd op hun autorisaties/functies.

Wij hebben voor de vereniging een aantal veelgebruikte rapportages gemaakt. Dit aantal groeit nog steeds. Je kunt deze vinden via systeem beheer -> selectie wizard. Een vereniging kan zo'n rapportage kopiëren en vervolgens zelf aanpassen naar de eigen wensen. Standaard AllUnited rapportages kunnen niet worden aangepast, zodat de correcte werking gegarandeerd wordt.

Je kan bij het aanpassen ook kiezen bij welk menu de selectie getoond moet worden en zo dus ook bepalen welke gebruikers er bij de selectie wizard mogen. Vanaf 4.2 wordt uitgelegd hoe je zelf aanpassingen kunt doorvoeren. Ook wordt uitgelegd hoe de verschillende tabellen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Feitelijk is een selectie wizard niks anders dan uit verschillende tabellen gegevens naar boven halen. Zo is er een relatietabel, een activiteiten tabel etc. 

Ref: 844 / 2021-07-24

2 - Bestaande selecties

Bij bijna alle menu onderdelen in de backoffice is een onderwerp Selectie Wizard aanwezig. Hieronder vindt een gebruiker, afhankelijk van de autorisaties, de aanwezige selecties binnen dit onderdeel.Vanuit AllUnited zijn een aantal standaard selecties meegeleverd, welke de meest voorkomende selecties betreffen. In contact met verenigingen komen wij meer veelvoorkomende selecties tegen waarmee we onze standaarden steeds verder kunnen uitbreiden. Daarnaast is de vereniging ook zelf in staat eigen selecties toe te voegen.

Zo vind je bij het menu onderdeel Relaties een Selectie Wizard, die een lijst toont van de beschikbare selecties binnen het onderdeel 'Relaties'. (Dit is een voorbeeld en kan afwijken in jullie systeem.)

Elke selectie bevat een naam, eventueel een toelichting en een knop 'Verder'. Achter deze knop zie je de mogelijke acties die een gebruiker kan uitvoeren binnen deze selectie. 

In de bovenste menubalk kan een gebruiker over de optie 'Selecties beheren' beschikken. Hierachter kunnen nieuwe selecties worden gemaakt en de details omtrent de bestaande selecties aanpassen. Deze optie is niet voor elke gebruiker zichtbaar, omdat niet elke gebruiker toegang heeft tot allerlei verenigingsgevoelige data en uitgebreide rapportage mogelijkheden. 

 

Als de lijst met selecties groeit, kan deze wat onoverzichtelijk worden. Dat kan verholpen worden door selectie wizards in groepen onder te verdelen. Zie hiervoor 'Selectie wizard groep'.

Ref: 845 / 2021-07-24

3 - Mogelijkheden binnen een selectie

Je kiest voor de knop 'Verder' achter een selectie. Vervolgens kan je acties uitvoeren binnen de selectie (als dit in de selectie zo geconfigureerd is).
Als voorbeeld wordt hier de selectie 'Ledenlijst (standaard)' gebruikt.

In deze selectie in geconfigureerd dat je het eindresultaat nog kunt filteren op de relatietypecode. Het is dus mogelijk om zelf nog filters toe te voegen in de configuratie van een selectie wizard.

Je ziet het totaal aantal relaties staan. Als je een filter aanpast, moet je daarna op 'Verversen' drukken. Dan kan het totaal aantal veranderen, doordat de filter actief wordt.
(Dit nummer geeft namelijk het aantal resultaten van de selectie, inclusief eventuele geactiveerde filters aan.)

Dan kan je op basis van het getoonde aantal een actie uitvoeren. De mogelijke acties zijn afhankelijk van de ingestelde autorisaties vanuit de beheerder. 

 relaties_sel_wiz_output_new_1.png
 • Rapportage op scherm
  - gewoon als tekst of in Grid-formaat

 • Download bestand
  - exporteer deze selectie naar een tekstbestand, die bijv. in Excel of  Word geïmporteerd kan worden

 • E-mail
  - mail elk persoon binnen deze selectie (waar een e-mailadres van bekend is)

 • SMS
  - sms elk persoon binnen deze selectie (waar een mobiel telefoonnummer van bekend is)

 • Pushbericht
  - Stuur een pushbericht naar elk persoon binnen deze selectie (waar een mobiel telefoonnummer van bekend is)

 • Grafiek
  - toon deze data in een grafiek (die opgeslagen kan worden)
  - door 'nieuwe grafiek' te kiezen, zijn er nog andere grafieken mogelijk over de actieve selectie

 • Afdrukformulier
  - voeg de selectie toe binnen het geselecteerde formulier

Ref: 846 / 2021-07-24

3.1 - Rapportage

Als je kiest voor 'Rapportage', dan wordt een nieuw tabblad geopend met hierop een rapportage.

De velden die getoond worden, zijn geconfigureerd door de selectie beheerder in de selectie wizard. De data in deze rapportage kan je niet aanpassen.
(Je kan wel een andere filter instellen.)

relaties_sel_wiz_rapportage_1.png

Ref: 847 / 2021-07-24

3.2 - Grid

Als je kiest voor 'Grid', dan wordt een nieuw tabblad geopend met hierop een rapportage in Grid-formaat.

De velden die getoond worden, zijn geconfigureerd door de selectie beheerder in de selectie wizard. De data in deze rapportage kan je niet aanpassen.

Hier kan je als gebruiker nog verder filteren om de hoeveelheid Grid data te verkleinen.

relaties_sel_wiz_grid_apportage_1.png

Ref: 855 / 2021-07-24

3.3 - Download

Voordat je kiest voor ' Download', kan je eerst nog selecteren wat voor formaat het bestand moet krijgen.

relaties_sel_wiz_download_pulldown_1.png

Daarna zal de knop 'Download' er voor zorgen dat er het scherm ververst en het bestand beschikbaar is om daadwerkelijk te downloaden. Boven in het scherm wordt dit dan zichtbaar.

relaties_sel_wiz_download_1.png

Ref: 848 / 2021-07-24

3.4 - E-mail

Voordat je kiest voor ' E-mail', kan je eerst nog selecteren of e-mail adressen gegroepeerd moeten worden. Deze optie zorgt er voor, dat er slechts 1 e-mail naar een e-mail adres wordt gestuurd.
(Zo krijgt bijvoorbeeld een gezinshoofd slechts 1 keer de e-mail, als bij de kinderen hetzelfde e-mail adres is opgegeven.)

Daarna zal de knop 'E-mail' er voor zorgen dat het e-mail scherm wordt getoond, waarop de mail kan worden geschreven. Alle e-mail adressen waar de e-mail aan verzonden gaat worden, zijn zichtbaar, maar kunnen hier nog worden uitgeschakeld.

relaties_sel_wiz_email_1.png

Ref: 849 / 2021-07-24

3.5 - SMS

Als je kiest voor 'SMS', dan wordt het sms scherm getoond, waarop het sms-bericht kan worden geschreven. Alle relaties met een mobiel nummer zijn zichtbaar, maar kunnen hier nog worden uitgeschakeld.

(In de onderstaande situatie heeft de vereniging geen SMS contract en kunnen er dus ook geen sms berichten worden verstuurd. Wil je wel een contract, vraag deze dan aan. De kosten zijn 0,11 cent per verzonden bericht excl. BTW)

 relaties_sel_wiz_sms_1.png

Ref: 850 / 2021-07-24

3.6 - Pushbericht

De optie pushbericht is alleen beschikbaar voor verenigingen die een club-app hebben.

Als je kiest voor 'Pushbericht', dan wordt het pushbericht scherm getoond, waarop het bericht kan worden geschreven. Alle relaties zijn zichtbaar, maar kunnen hier nog worden uitgeschakeld.

Het is afhankelijk van de instellingen op de telefoon van de ontvanger, of een pushbericht daadwerkelijk wordt getoond.
(De ontvanger kan het ontvangen van pushberichten voor de club-app hebben uitgezet.)

relaties_sel_wiz_push_1.png

Ref: 851 / 2021-07-24

3.7 - Grafiek

 1. Open de selectie wizard
 2. Klik bovenin op selectie wijzigen
 3. Zet in blok Waar te gebruiken bij Acties het vinkje aan bij grafieken + bewaren
 4. Open de wizard en klik op Nieuwe grafiek

 5. Maak je keuzes en klik op Laad grafiek

 6. Afhankelijk van de gegevens in de selectie wizard kun je ook andere instellingen tegenkomen.

 7. De grafiek is te downloaden, zodat deze in een presentatie o.i.d. kan worden gebruikt. Klik op de grafiek met je rechter muis en kies voor afbeelding opslaan.
 8. Mocht een grafiek goed bevallen, kan 'Gebruik in dashboard' worden aangevinkt.  Hiermee komt deze grafiek bij deze gebruiker naar voren als je AllUnited op start.
Ref: 852 / 2021-07-24

3.8 - Afdrukformulier

Voordat je kiest voor ' Afdrukformulier', kan je eerst nog selecteren welke brief gebruikt moet worden. Als je daarna op de knop 'Afdrukformulier' drukt, wordt een nieuw tabblad geopend en zullen alle brieven zichtbaar worden in 1 pfd bestand.

Van daaruit kan direct worden afgedrukt, of kan de pdf gedownload worden.

relaties_sel_wiz_brief_1.png

Ref: 853 / 2021-07-24

4 - Selectie wizard beheer

Dit onderdeel is alleen zichtbaar voor de selectie beheerder.

Via het hoofdmenu volgen we Systeem beheer > Selectie wizard.
We komen nu op het overzicht met alle aanwezige selecties binnen het systeem en niet alleen de selecties toebedeeld aan het onderdeel 'Relaties'.
Vervolgens kiezen we voor de knop in het bovenste menu 'Selecties beheren'.

Er wordt nu een filter getoond, waarbij je de lijst kunt verkleinen, die onder de filters wordt getoond. Als je op 1 van de selectie wizards klikt op die lijst, wordt de wizard getoond.

Ref: 854 / 2021-07-24

4.1 - Bestaande selectie wizard kopiëren

AllUnited levert standaard een aantal Selectie Wizards op. Deze zijn direct bruikbaar, maar niet door jou aan te passen. Je moet hier al direct een kopie van maken, wil je een aanpassing doen.

Dit is iets dat je eigenlijk altijd zou moeten doen.  Het meest veilige is, om een bestaande selectie wizard te kopiëren en dan in de kopie de daadwerkelijke aanpassing te doen.
De reden hiervoor is, dat als het niet lukt, je altijd nog het origineel hebt en overnieuw kunt beginnen.

In dit voorbeeld maken we een kopie van de door AllUnited geleverde Ledenlijst (Standaard).

Je gaat naar Systeem beheer > Selectie Wizard en selecteert in de lijst de juiste selectie wizard.

selectie_wiz_beheer_kopie_1.png

Druk op 'Verder' en daarna op het volgende scherm op 'Selectie wijzigen' wat bovenin staat. Omdat dit een door AllUnited geleverde standaard is, kan deze niet worden aangepast. Dit is ook zichtbaar in het scherm.

selectie_wiz_beheer_standaard_1.png

Druk op Kopiëren (bovenin) en het scherm met de kopie wordt nu getoond.

Je moet dan de selectie wizard een naam geven. Het origineel heet 'Ledenlijst (standaard)' dus noemen we deze iets soortgelijks, zoals bijvoorbeeld 'Ledenlijst (standaard demo kopie)'.

Als je verder nog niets aanpast en op 'Bewaren en terug' klikt, kom je weer op de originele selectie wizard terecht (en is de kopie opgeslagen). Door nog 2 keer terug te gaan, komt je weer in het overzicht met alle selectie wizards waar ook de nieuwe bij staat.

Ref: 860 / 2021-07-24

4.2 - Bestaande selectie wizard aanpassen

Je kan een bestaande selectie wizard aanpassen, als het geen standaard selectie wizard is. Je werkt natuurlijk al in een kopie van een eerdere selectie wizard (zodat je altijd terug kan, als het niet lukt).

Kortom: je gaat dus een zojuist gekopierde selectie wizard aanpassen.

(Als je er nog niet was, ga dan naar Systeem beheer > Selectie Wizard en zoek de selectie wizard die je wilt aanpassen.

selectie_wiz_beheer_demo_kopie_1.png

Klik vervolgens op 'Verder'. Op dit scherm kan je even testen of dit de selectie wizard is, die je wilt aanpassen door bijvoorbeeld even 1 van de mogelijke acties te doen, zoals 'Rapportage'.
Als dit de juiste selectie wizard is, druk je bovenin op 'Selectie wijzigen'.

Ref: 861 / 2021-07-24

4.2.1 - Blok: Selectie

In het eerste blok van een selectie wizard, worden de algemene instellingen van deze selectie wizard getoond.

De velden die hier staan, kunnen worden aangepast.

selectie_wiz_beheer_kop_1.png

 • Selectie
  Naam van de selectie
 • Vertalen
  Als je dit niet aanvinkt, zie je de technische benaming van de velden
 • Selectie wizard groep
  Selectie wizards kunnen gegroepeerd worden weergegeven. Zie hiervoor 'Selectie wizard groep'.
 • Selectie structuur
 • Uit welke data-tabellen komt de data. Soms komt de data die je nodig hebt uit meerdere tabellen. Zo kan je bondsinformatie bij een relatie willen inzien.
  In de pulldown zoek je dan naar een koppeling tussen de relatie-tabel en de bondsinformatie-tabel (zoiets als Relaties >--< Bondsinformatie)

  Het is ook mogelijk om een selectie wizard te maken, die de data gebruikt van 1 of meer andere selectie wizards. (Zie hiervoor "Meerdere selecties")

  Inschrijformulieren (selectie)
  Als je kiest voor de tabel Std Inschrijvingen en onderin klikt op controle kun je handmatig het juiste inschrijfformulier koppelen via het veld Inschrijfform. template.
 • Omschrijving
  Dit is een stukje extra informatie, voor de gebruikers van de selectie wizard
 • Pijldatum type
  Meestal kies je voor vandaag, maar je kunt hier ook kiezen voor invoer, vaste datum en incl. oude relaties. Deze laatste is vooral; handig als je ook oud-leden wilt terugzien.
 • Pijldatum leeftijdtype
  Sommige bonden hanteren apart peildata als bijv. 1/1

Ref: 856 / 2021-07-24

4.2.1.1 - Selectie wizard groep

Als de lijst met selecties groeit, kan deze wat onoverzichtelijk worden. Dat kan verholpen worden door selectie wizards in groepen onder te verdelen.

Zo kan je bijvoorbeeld alle selectie wizards voor teams onder een groep 'Teams' zichtbaar maken, of die voor de 
Door op het tandwiel te klikken, kan je een nieuwe groep aanmaken.

selectie_wiz_groeperen_1.png

In dit voorbeeld maken we twee groepen aan.

selectie_wiz_groeperen_toevoegen_1.png

Het effect is nu dat we selectie wizards zo'n groep kunnen meegeven. In dit voorbeeld is dat gedaan.
(Als we dat niet doen, komen ze automatisch in de groep 'Overige'.

selectie_wiz_groeperen_resultaat_1.png

Ref: 865 / 2021-07-24

4.2.2 - Blok: Selectie velden

In dit blok worden de velden opgegeven die in de selectie wizard worden gebruikt om te rapporteren, mailen etc.

 selectie_wiz_beheer_velden_1.png

Ref: 857 / 2021-07-24

4.2.2.1 - Veld toevoegen

In dit voorbeeld gaan we een veld toevoegen bij een selectie wizard over de relatie-tabel.

Als je een veld toevoegt, moet je allereerst kiezen in de pulldown, welk veld je wilt uit de data-tabel. Je kunt ook de eerste paar letters tikken van de naam van het veld.
Tik je hier 'plaa', dan wordt de pulldown kleiner en toont alle velden waar deze letters in voorkomen.

selectie_wiz_beheer_velden_plaats_pulldown_1.png

In dit voorbeeld wordt Plaats (Relaties) gekozen. Als ik die nou direct achter de Relatietypecode zou willen hebben in een rapportage, dan geef ik een sorteercode die tussen de 12 en de 20 ligt, dus bijvoorbeeld 15. Als je daarna op 'Bewaren' klikt, wordt de nieuw toegevoegde regel neergezet op de gewenste volgorde.

Verwijderen van een veld kun je doen door een vinkje te zetten onder het prullenbakje bij de betreffende regel (niet allemaal dus) en daarna op bewaren te klikken.

selectie_wiz_beheer_velden_plaats_1.png

Ref: 871 / 2021-07-24

4.2.2.2 - Speciale velden

Bij sommige selectie wizards is het mogelijk om speciale velden te gebruiken. Een paar van dit soort velden worden hieronder genoemd.

 

Overleden / Overleden teken Het is mogelijk om overleden mensen in het resultaat van een selectie wizard te krijgen.
Om te voorkomen dat er per ongeluk toch berichten richting deze mensen gaat, worden een aantal velden leeg gemaakt, die met communicatie te maken hebben.
Pas als het Peildatum type wordt aangepast naar 'incl. oude relaties', zullen er ook overleden mensen in de selectie wizard beschikbaar zijn.
Foto De pasfoto van een relatie kan in een 'Rapportage' worden getoond. Zo kan eenvoudig worden bekeken, wie er nog geen pasfoto heeft, of welke foto afwijkt.
Ref: 862 / 2021-07-24

4.2.2.3 - Filter aanpassen

Een selectie wizard kan filters bevatten waarmee je het totaal aantal records nog kunt filteren. In het voorbeeld "Ledenlijst (standaard demo kopie)" is zo'n filter geconfigureerd.

selectie_wiz_filter_maak_1.png

 Deze zorgt ervoor dat je bij het gebruik van de selectie wizard een filter optie krijgt.

selectie_wiz_filter_gebruik_1.png

We gaan nu nog een extra filter toevoegen. In dit geval willen we, dat je moet kunnen filteren op een leeftijd. Achter 'Leeftijd (Relaties)' openen we de pulldown
voor Selectie-veldtype en kiezen voor 'vanaf - t/m'.

selectie_wiz_filter_pulldown_1.png

Daarna kan je de aanpassing 'Controleren' en/of 'Bewaren'. Je ziet dan achter de pulldown nog 2 velden verschijnen.

selectie_wiz_filter_leeftijd_1.png

Je kan beide velden invullen, als je een selectie wizard wilt maken die altijd over een bepaalde leeftijd een aantal records geeft, bijvoorbeeld van alle jeugd. Handiger is, om deze velden leeg te laten, zodat de persoon die het resultaat wil gebruiken, dit zelf kan bepalen. Als je ze leeg laat, krijg je bij het oproepen van de wizard nu 2 filters te zien.

selectie_wiz_filter_gebruik_leeftijd_1.png

Ref: 863 / 2021-07-24

4.2.2.4 - Selectie waarden

Als de kolom 'Selectie waarden' wordt ingevuld, zal het systeem geen filter tonen voor dat veld aan de gebruiker van de selectie wizard.
In plaats daarvan is de filter gelijk al actief.

In dit voorbeeld is Relatietypecode een filter die gevraagd wordt aan je als je de selectie wizard gebruikt.
Als je echter de waarde invult, zal dit niet worden gevraagd, maar zal deze filter direct actief zijn.

 selectie_wiz_vast_filter_1.png

Zo kan je een selectie wizard maken, die standaard al werk met alle relaties van het type 'Lid'.

Ref: 870 / 2021-07-24

4.2.2.5 - Data volgorde

Als de 'Data volgorde' wordt aangegeven, zla het resultaat van de selectie wizard eerst worden gesorteerd.

 selectie_wiz_data_volgorde_1.png

In dit voorbeeld zijn er 3 velden waarop gesorteerd wordt. Allereerst wordt er gesorteerd op Achternaam, daarbinnen op tussenvoegsel, en daarbinnen dan weer op voornaam.

Als je nu het allereerste veld 'Relatienummer' ook op 'Oplopend' zou zetten, heeft eigenlijk de rest van de sorteringen geen nut meer (doordat het een uniek nummer betreft).

Ref: 869 / 2021-07-24

4.2.3 - Blok: Objecten toevoegen

Als je een selectie wizard maakt die iets met de relatie-data doet, kan je nu ook iets doen met een functie/activiteit/les/evenement/contract van een relatie.

Zo kan je bijvoorbeeld

 • bepaalde leden, die in dit seizoen zijn begonnen, voorzien van een aantal bardienst punten
 • bepaalde leden, die onvoldoende bardienst punten hebben, de bar-afkoop in rekening te brengen
 • bepaalde leden aan een bepaalde les toevoegen
 • bepaalde relaties een bepaald contract geven (zoals baanhuur, sponsor-contract)

selectie_wiz_beheer_objecten_1.png

Het effect hiervan is, dat er bij de selectie wizard dan extra acties zichtbaar worden.

selectie_wiz_object_toevoegen_result_1.png

Door op zo'n actie te klikken, wordt een vervolg scherm zichtbaar waar je op een eenvoudige manier bijvoorbeeld een functie kunt toewijzen.

Ref: 858 / 2021-07-24

4.2.4 - Blok: Waar te gebruiken

Bij dit blok worden er verschillende onderdelen ingesteld.
selectie_wiz_beheer_gebruiken_1.png

 • Menu
  geeft aan in welk menu de selectie wizard zichtbaar is
  (afhankelijk van de gebruiker autorisatie kan een gebruiker bij zo'n menu)
 • Overig
  TODO
 • Acties
  geeft aan welke acties er bij een selectie wizard beschikbaar zijn
 • Selectie schermen
  geeft aan of de selectie wizard op te roepen is in de gridfunctie van de gekozen optie
Ref: 859 / 2021-07-24

4.3 - Meerdere selecties

Soms is het handig om bepaalde selectie wizards op te splitsen, zodat je bijvoorbeeld het resultaat van de selectie wizard kunt gebruiken om in 1 keer die groep te mailen.
Zo zou je een selectie wizard kunnen hebben waarin alle jongens staan van groep A en weer een andere met alleen de jongens van groep B enz.

Je kan dan deze ook weer samenvoegen in een samengestelde selectie wizard.

In dit voorbeeld maak ik even een eenvoudige opzet.
Eerst maken we 2 selectie wizards.
De eerste bevat 'Relaties jeugd Meisjes tm 17 jaar'.

selectie_wiz_meisjes_1.png

De tweede is een kopie van de meisjes met de naam 'Relaties jeugd Jongens tm 17 jaar' en het veld geslacht is 'Man'.
Deze 2 selectie wizards kan je dus los gebruiken.

Maar je kan beide dus ook samenvoegen in een nieuwe selectie wizard.

Maak een nieuwe selectie wizard en noem deze  'Relaties jeugd tm 17 jaar'.

Je kiest dan voor 'meerdere selecties' waar 'Selectie structuur' staat.

selectie_wiz_multi_geen_1.png

 Er zal bovenin ook een waarschuwing staan, omdat er nog geen selecties zijn gekozen.

Klik op 'Selecties' en zet een vinkje voor beide selecties die we zojuist hebben gemaakt.

selectie_wiz_multi_twee_1.png

(Je kan hier ook nog bepalen of ze zo op het selectie wizard scherm standaard aangevinkt staan.)
Druk op 'Controle'

Nu kan je de gewenste velden toevoegen.

selectie_wiz_multi_velden_twee_1.png

Als je de selectie wizard hierna bewaart, kan deze getest worden door bovenin te klikken op 'Selectie testen'.

selectie_wiz_groepen_toevoegen_1.png

Hier zie je dat de beide groepen nog uitgevinkt staan. Dit had automatisch aangevinkt kunnen zijn, indien je eerder 'Standaard aan' had aangevinkt. (Dit kan achteraf nog gewijzigd worden.)

Nu kan je deze selectie wizard gebruiken op in 1 keer de gehele jeugd, of delen daarvan te gebruiken in een selectie wizard actie, zoals rapporteren, mailen enz.

TIP: Zorg wel dat de selecties die je gebruikt, uit zoveel mogelijk dezelfde velden zijn opgebouwd. In elk geval geldt dit voor de velden die je voor de groepsselectie wil gebruiken.

N.B. Op dit moment gaat iets niet 100% goed bij dit stukje. Als je de meerdere selecties hebt gekozen, kan je momenteel geen keuze maken. Als je je selectie met deze keuze nu eerst opslaat en daarna weer opent, dan lukt het wel en kan je verder met de opbouw.

Ref: 864 / 2021-07-24

5 - Maatwerk

Als onze standaard selecties niet voldoen, of je komt er gewoon even niet uit, of je beschikt niet over de tijd om deze zaken zelf in te richten,
dan kan AllUnited helpen door dit meerwerk voor de vereniging te doen.

Dit kan betaald meerwerk zijn, afhankelijk van de complexiteit, maar we zullen je dit van te voren laten weten. Het is ook mogelijk dat de selectie wizard nog niet mogelijk is. We zullen dan met je overleggen hoe dit verder moet.

Als je ons inschakelt, meldt dan de volgende zaken:
- Titel van de selectie
- Toelichting bij deze selectie
- Welke data dient deze selectie te bevatten?
- Op welke variabelen dient de gebruiker de selectie te selecteren en/of filteren?
- Onder welke menu onderdelen dient deze selectie te verschijnen?

Ref: 872 / 2021-07-24