Werkwijze bij club gesloten of onbespeelbare baan/banen


Er zijn verschillende scenario's denkbaar, waarbij de werkwijzes verschillen. 
- De gehele club is dicht (bijvoorbeeld bij een feestdag)
- Gedeelte van het park voor een periode gesloten (bijvoorbeeld vanwege de winter)
- Onbespeelbare baan/banen (bijvoorbeeld door plassen op de baan)

De gehele club is dicht (bijvoorbeeld bij een feestdag)
Deze zaken komen vaak aan het licht als de jaarplanning wordt gemaakt.
Op deze dagen is de club dicht en zijn er geen banen beschikbaar.

1.)  Bezoek Planning > Instellingen > Planningoverzicht / Afhang-instellingen knop 'Wijzigen'. Maak een nieuw rooster aan door op de knop 'Voeg toe' te drukken.
2.) De nieuwe lege regel vullen we met een omschrijving, begin - & eind datum zolang de club dicht is, het vinkje 'Gesloten' zetten we aan en voeren de dagen in waarop dit rooster actief is. 
3.) Druk op 'Bewaren' om de aanpassingen op te slaan. Het rooster wordt automatisch in de juiste volgorde opgenomen. 

In bovenstaand voorbeeld is het standaard rooster actief, behalve op 25 & 26 december 2018.
Dan is deze club gesloten en kan er niet worden afgehangen of gereserveerd.

Stel dat een vereniging voor een bepaalde periode alleen op maandag dicht is. We voegen een nieuw rooster toe welke we vullen met een omschrijving, actieve periode, vinkje 'Gesloten' en bij 'Dag van de week' selecteren we alleen de maandag. Dat betekent dat op alle dagen kan worden gespeeld m.u.v. de maandagen in de aangegeven periode. 
Stel dat een vereniging met Pasen alleen dicht bent als deze in het weekend vallen. We voegen een nieuw rooster toe welke we vullen met een omschrijving, actieve periode, vinkje 'Gesloten' en bij 'Dag van de week' selecteren we de zaterdag en zondag. Gevolg: de club is alleen gesloten indien 1e of 2e paasdag op een zaterdag of zondag valt. Is dat niet het geval, kan er gewoon worden gespeeld. 


Gedeelte van het park voor een periode gesloten (bijvoorbeeld vanwege de winter)
Een gedeelte van de banen is onbeschikbaar voor een bepaalde periode.
Bijvoorbeeld alle buitenbanen zijn onbeschikbaar en alleen de binnenbanen zijn beschikbaar. 
In een dergelijk geval dienen we een extra rooster aan te maken (Zie: Het activeren van extra roosters afhangbord planbord ).
Binnen dit rooster dienen we bij alle onbeschikbare banen aan te vinken met 'Niet beschikbaar'.

1.) Bezoek Planning > Instellingen > Planningoverzicht / Afhang-instellingen - knop 'Wijzigen'. Selecteer het juiste rooster door achter het rooster op 'Verder' te klikken. 
2.) Vink de optie 'Niet beschikbaar' aan bij alle onbeschikbare banen binnen dit rooster
3.) Sla de gedane aanpassingen op via 'Bewaren'.In bovenstaand voorbeeld zijn de twee gravelbanen onbeschikbaar en de twee binnenbanen zijn beschikbaar. 

Onbespeelbare baan/banen (bijvoorbeeld door plassen op de baan)
Een baan (of banen) zijn adhoc niet beschikbaar en het is lastig te bepalen wanneer deze banen weer beschikbaar zijn.
Kan gedurende de dag zijn of einde van de week.
In een dergelijk geval hoeft er geen apart rooster te worden aangemaakt en kunnen de banen binnen het actieve rooster op 'niet beschikbaar' worden gezet. 
Je zou in dergelijke gevallen ook een reserveringstype 'Onbeschikbaar' kunnen aanmaken (Zie: Extra reserveringtypes aanmaken of verwijderen), welke baanbeheerders kunnen gebruiken.