Afdrukformulieren - parameters


In deze bijlage zijn parameters opgenomen die in afdrukformulieren gebruikt kunnen worden.
Niet alle parameters zijn altijd beschikbaar, dit hangt ook af van het gebruik en de instellingen van het systeem.

Bij de omschrijving vind je altijd eerst de code waarmee je de parameter kunt toevoegen in het afdrukformulier. Deze staat altijd tussen een kleiner-dan (<) en groter-dan (>) teken.

Vervolgens vind je wat uitleg over het nut van de parameter en waar deze instelbaar is.
En je ziet ook welke waardes mogelijk zijn. Deze kunnen in plaats van het de schuingedrukte tekst geplaatst worden bij de code.

Parameter Omschrijving
font

<font fontname>
Instellen van lettertype.

Lettertype kan ingesteld worden in de koptekst of in de body

Mogelijke waarden: Times, Arial, Kix, OCR
Voorbeeld: <font Arial>

fontsize <fontsize punten>
Instellen van de grootte van het lettertype in punten. Dit bepaalt ook de regelafstand.

Voorbeeld:
<fontsize 10>
fontcolor <fontcolor rood;groen;blauw>
Nog niet geïmplementeerd.

Voorbeeld:
<fontcolor 162;50;60>
b, /b Hiermee kan een tekst vetgedrukt worden. Vet aan '<b>' en uit '</b>'

Voorbeeld:
<b>Vet<b> Resultaat is Vet
i, /i Hiermee kan een tekst schuingedrukt worden. Schuingedrukt aan <i> en uit </i>

Voorbeeld:
<i>Schuingedrukt<b/i> Resultaat is Schuingedrukt
u, /u Hiermee kan een tekst onderstreept worden. Onderstrepen aan <u> en uit </u>

Voorbeeld:
<u>Onderstrepen</u> Resultaat is Onderstrepen
tabset <tabset tab1;tab2;etc...>
Hiermee kunnen de tabs ingesteld worden. Iedere tabinstelling worde gescheiden door
een ’;’.

Een tab begint met één letter voor de uitlijning
L – Links
R – Rechts
C – Center

Daarachter wordt de afstand (per meeteenheid van papiertype) vanaf de linker marge gezet.
Tabinstellingen in Koptekst of Voettekst worden niet overgenomen in Body1, Subbody1, Body2, Subbody2 of Body3 en andersom ook niet.

Voorbeeld:
<tabset L30;R100>
tab <tab>
Hiermee wordt een tab uitgevoerd zoals vastgesteld met commando tabset.

Indien er geen tab meer gedefinieerd is in de tabset, zal het commando genegeerd worden.
Voorbeeld: <tab>
hline <hline lengte;dikte;positie>
Hiermee is het mogelijk om een horizontale lijn te creëren Deze regel begint op de huidige positie.

Het is mogelijk om de volgende parameters mee te geven:
Parameter Omschrijving
Lengte Lengte van de lijn in meeteenheid van
papiertype
Dikte Dikte van de lijn in meeteenheid van
Positie T – Boven aan regel
C – Center van regel (standaard)
B – Onderkant van regel

Voorbeeld: <hline 50;0.2;T>

vline <vline dikte;positie>
Hiermee is het mogelijk om een verticale lijn te creëren Deze regel begint op de huidige positie.

Het is mogelijk om de volgende parameters mee te geven:
Parameter Omschrijving
Dikte Dikte van de lijn in meeteenheid van
papiertype (standaard 0.2)
Positie T – Bovenste helft van regel
F – Hele regelhoogte (standaard)
B – Onderste helft van regel

Voorbeeld:
<hline 0.2;T>
if <if veld;vergelijkingtype;vergelijking>
Hiermee is het mogelijk om een conditie in te creëren waaronder wel of niet tekst moet worden afgedrukt.
Indien de vergelijking een tekst is, moet deze tussen aanhalingstekens geplaatst worden.

Vergelijkingtype Omschrijving
= Gelijk aan
Voorbeeld: <if sex;=;'M'>
<> of != of NE Niet gelijk aan
Voorbeeld: <if sex;!=;'M'>
< Kleiner dan
Voorbeeld: <if age;<;18>
<= of LE Kleiner dan of gelijk aan
Voorbeeld: <if age;LE;18>
GT Groter dan
Voorbeeld: <if age;GT;18>
=> of GE Groter dan of gelijk aan
Voorbeeld: <if age;GE;18>
NULL Veld is leeg
Voorbeeld: <if address3;NULL>
!NULL Veld is niet leeg
Voorbeeld: <if address3;!NULL>
elseif <elseif veld;vergelijkingtype;vergelijking>
Elseif wordt gebruikt als je meerdere if statements achter elkaar wilt gebruiken. Zie de parameter ‘if’ voor de vergelijkingen.

Voorbeeld: <elseif sex;=;'F'>
else <else>
Indien de if of elseif commando niet waar is, wordt de tekst na dit commando uitgevoerd.

Voorbeeld: <else>
endif <endif>
Hiermee moet de commando ‘if’ beëindigd worden. Indien een ‘if’ geplaatst wordt binnen de blokken Koptekst, Subbody1, Subbody2 of Voettekst moet de endif ook in het zelfde blok geplaatst worden, anders wordt het afdrukformulier niet getoond.

Voorbeeld: <endif>
Systeemdatum <today>
Als er geen datum in het systeembeschikbaar is, dan kan met deze parameter een datum op een formulier gezet worden. Bij facturen heb je natuurlijk een veld beschikbaar zoals [invoicedate].

Is er geen datumveld beschikbaar dan kan deze parameter worden gebruikt. Bijvoorbeeld bij algemene brieven.
Datum omzetten   

Systeem datum omzetten naar de Nederlandse indeling. Bijvoorbeeld het veld Datum vanaf 

[datefrom;D] = 01-01-2019

[datefrom] = 2019-01-01

newpage <newpage>
Hiermee is het mogelijk om een nieuwe pagina te forceren. Bijvoorbeeld als een bijlage bij een brief of factuur.

Voorbeeld: <newpage>
image <image afbeeldingnaam;breedte>
Hiermee kan een afbeelding geplaatst worden in het formulier. De afbeelding wordt geplaatst op de huidige positie

Afbeeldingen moet eerst geladen worden Zie: Afbeeldingen
Als een afbeelding als jpg is geladen, is deze schaalbaar met ; en daarachter het aantal millimeters kan de grootte van de afbeelding aangegeven worden.

Voorbeeld: <image logo_is4c.jpg;50>
contactimage <contactimage breedte>
Hiermee kan de foto die toegevoegd is bij het relatiescherm, getoond worden op het afdrukformulier.

Voorbeeld: <contactimage 70>
fields <fields>
Door de parameter fields in een blok te plaatsten worden bij een proefafdruk alle beschikbare velden met de waarde getoond.