Massa beoordelingen aanmaken


Het is ook mogelijk om voor een hele groep leden beoordelingsformulier klaar te zetten. Dus bijvoorbeeld de coach van een team het hele team laten beoordelen. Of een cursusleider de deelnemers aan een cursus laten beoordelen.

Menupad: [Beoordelingen] > [Massaal beoordeling aanmaken}.

Onderstaand scherm wordt dan getoond.

 

In de blokken Relatiegegevens, Teamgegevens en Cursusgegevens is het mogelijk om de selectiecriteria op te geven voor de doelgroep. Hier is het team dames 1 geselecteerd om te laten beoordelen.

In het blok Voorstelwaarden is het mogelijk om de basis gegevens van het formulier op te geven. Alleen evaluatieperiode die nu actueel zijn of in de toekomst liggen worden getoond.

Met een selectie in het veld beoordelaar, wordt de beoordelaar voor deze selectie aangewezen.

Het vinkje ‘Bewaar 1 beoordeling per persoon’ zorgt dat er maar één formulier per relatie per periode wordt aangemaakt ondanks dat iemand in meerder doelgroepen valt.

De waarden in het blok zijn voorstelwaarden en kunnen in het volgende scherm nog per individu worden aangepast.

Druk na het invullen van het formulier op ‘Start’

Het volgende scherm wordt getoond:

Hier kunnen nog aanpassingen of verwijderingen plaats vinden.

Het is nog mogelijk om de Beoordelaar en/of Beoordelingstype nog aan te passen.

Als alles correct is klik op ‘Bewaren’. Nu worden de formulier pas daadwerkelijk aangemaakt met status ‘Nieuw’

De beoordelingen kunnen nu gemaild worden. Menupad: [Beoordelingen] > [Beoordelingen beheren]. In de menubalk staat beoordeling E-mailen. Nu kunnen alle aangemaakte beoordelingen met de status nieuw gemaild worden naar de beoordelaars. Zie: Beoordelingen individuele relatie