Inschrijfformulier routes


Menupad: Relaties >Instellingen > blok "Inschrijfformulieren" > Routes : Wijzigen

Onderstaand scherm wordt dan getoond.

Een route is een manier om de behandel status van inschrijfformulieren aan te geven. Zo kan bijvoorbeeld aangegeven worden dat iemand anders ermee aan de slag kan.

Voorbeeld van inzetten van routes:

  1. Er komt een inschrijving binnen voor een jeugdlid. Als route kan dan gekozen worden voor TC Jeugd.
  2. De ledenadministratie opent de inschrijving en slaat deze op met de route TC Jeugd. 
  3. Deze commissie pakt de inschrijving op. Kijkt of er ruimte is binnen een team bij de jeugd, geeft het teamnummer in zet de route op aannemen.
  4. De ledenadministratie weet dan dat dat lid kan worden aangenomen. De commissie kan ook aangeven dat er geen ruimte is en de inschrijving op de wachtlijst zetten.

Via deze wijze kan de route ook gebruikt worden om aan te geven dat een inschrijving nog niet compleet is. Bijvoorbeeld wanneer er nog geen getekende machtiging voor automatische incasso is ontvangen. Dan kan een inschrijving op deze route geplaatst worden, totdat de machtiging is ontvangen. Daarna kan het lid aangenomen worden.

De vereniging bepaalt zelf welke routes er nodig zijn om de inschrijving van nieuwe leden goed en naar wens te laten verlopen.

Een inschrijfformulier kan ook gebruikt worden voor lessen, evenementen, functionarissen, sponsoren etc. Ook hierbij kan de route gebruikt worden om de inschrijvingen langs de juiste personen te leiden.

In dit scherm zijn de volgende velden beschikbaar:

Veld Omschrijving
Als dit veld wordt aangevinkt dan wordt de route verwijderd na het drukken op Bewaren.
Insch.frm. route code

Dit is de code die gebruikt wordt voor de functie. De code wordt opgeslagen via het inschrijfformulier Zie: Algemeen inschrijfformulier en kan hier onderhouden worden.

Let op! Een code moet uniek zijn, anders komt er een foutmelding in het inschrijfformulier.

Inschrijfform. template Het inschrijfformulier waaraan deze route is gekoppeld.
Route De omschrijving van de route
Informeer functie Hier kan een functie gekozen worden, die moet worden geïnformeerd als een inschrijfformulier op deze route wordt bewaard.