Selectie van een trainingsplanbord


Menupad: Planning > trainingsschema 

En onderstaand scherm wordt getoond:

Indien er gebruik gemaakt wordt van meerdere trainingsplanbords, Bijvoorbeeld als de vereniging meerdere sporten kent, dan kan in dit scherm het juiste trainingsplanbord gekozen worden. 

Is er maar één trainingsplanbord dan kan direct op start worden gedrukt.

Uitgebreide uitleg hoe je dit trainingsschema opmaakt vind je hier: Zie: Stappenplan trainingsschema aanmaken