Inschrijfformulieren
Afdrukdatum: 09-04-2020

Inhoud

1 - Proces

Gebruik van inschrijfformulieren anders dan voor nieuwe leden

Inschrijfformulieren kunnen in AllUnited gebruikt worden voor meer dan alleen het inschrijven van nieuwe leden.

Deze functionaliteit is volledig geïntegreerd met de website van AllUnited en is daarom alleen beschikbaar voor verenigingen die ook de website van AllUnited gebruiken.

Er kunnen inschrijfformulieren gemaakt worden voor

 1. Relaties bijvoorbeeld het inschrijven op een nieuwsbrief voor niet leden.
 2. Activiteiten bijvoorbeeld het inschrijven op de tennis competitie
 3. Lessen/cursussen evenementen. Dit kunnen wedstrijden, tennislessen, cursussen, workshops etc zijn
 4. Functies. Bijvoorbeeld het inschrijven van vrijwilligers als scheidsrechter, coach. Meestal betreft dit dan de ouders van kinderen die sporten
 5. Contracten. Hiermee kunnen sponsoren zich inschrijven voor een sponsorpakket.

 

Allereerst wordt er een inschrijfform.template gemaakt.  Zie Zie: 2 - Nieuw inschrijfformulier aanmaken voor het aanmaken van een nieuwe template

Het invullen van de velden staat beschreven in Zie: 3 - Uitgebreide uitleg over de template

In deze template kan gebruik worden gemaakt van formuliervelden om eigen vragen te stellen.  Zie Zie: 4 - Eigen vragen in een inschrijfformulier

Vervolgens kan de template aan het menu van de website gekoppeld worden. Zie Zie: 5 - Het koppelen van een inschrijfformulier in men

Ref: 308 / 2020-04-09

2 - Nieuw inschrijfformulier aanmaken

Via het menupad: Relaties > instellingen > inschrijfform.templates (onder de kop inschrijfformulier) wordt onderstaand selectiescherm getoond.

 

Hier zijn 2 opties mogelijk.

 1. Door op de knop nieuw te drukken in de menubalk boven in kan een compleet nieuwe template worden gemaakt.
  Het is ook mogelijk om een template te kopieëren. Dit kan vooral handig zijn als er veel extra vragen zijn toegevoegd die voor het nieuwe formulier voor een groot deel gelijk zijn. Open dan de template die gekopieerd moet worden. Bovenaan in het scherm staat een knop kopieëren. Zie: 3 - Uitgebreide uitleg over de template
  TIP: Maak altijd een kopie als er veel extra vragen zijn. Dan kun je altijd terug naar de kopie als iemand per ongeluk het formulier verkeerd heeft aangepast.
 2. Door via het selectiescherm een template te selecteren kan deze worden aangepast.

Zie voor de omschrijving van alle velden van het inschrijfformulier Zie: 3 - Uitgebreide uitleg over de template

 

Opmerking:

Meerdere inschrijfformulieren zijn alleen beschikbaar baar voor verenigingen die het volledige pakket van AllUnited gebruiken, dus inclusief website. In AllUnited basis is maar één inschrijfformulier beschikbaar.

 

Ref: 306 / 2020-04-09

3 - Uitgebreide uitleg over de template

Via het menupad: Relaties > instellingen >> inschrijfform.templates (onder de kop inschrijfformulier) kunnen meerdere inschrijfformulieren vastgelegd worden.

Meestal kent een vereniging een inschrijfformulier voor nieuwe leden, maar er zijn meer mogelijkheden.

Voor de volgende opties kunnen ook inschrijfformulieren gemaakt worden.

 1. Nieuwe leden/relaties. Kan dus ook gebruikt worden om relaties voor een nieuwsbrief aan te laten melden. Dan is het relatietype geen lid. 
 2. Inschrijving lessen
 3. Inschrijving activiteiten bijv. een team voor de competitie bij tennis
 4. Inschrijving functionarissen bijv. vrijwilligers voor de functie van scheidsrechter of coach
 5. Sponsorcontracten (daarmee kunnen sponsoren zich aanmelden)

Als het inschrijfformulier is aangemaakt dan kan het in het menu van de website gekoppeld worden. Zie: 5 - Het koppelen van een inschrijfformulier in men

Een kopie maken van een bestaand inschrijfformulier

Het is mogelijk een bestaand inschrijfformulier te kopiëren. Dit is met name handig als er veel extra vragen zijn gemaakt via de formuliervelden. Soms is het gemakkelijker om de formuliervelden aan te passen dan per formulier een nieuwe opzet te maken. Open dan de template van het bestaande inschrijfformulier en druk op de geel gemarkeerde knop. Hiermee wordt een kopie gemaakt van dit inschrijfformulier. LET OP: Na het kopiëren gaat het systeem terug naar het gekopieerde inschrijfformulier. Het is dus nodig om even terug te gaan naar het selectiescherm en daar het nieuwe inschrijfformulier op te halen.

TIP: Maak een kopie van een inschrijfformulier voordat er wijzigingen in het formulier worden doorgevoerd. Mocht er iets helemaal mis gaan, dan kan altijd teruggegaan worden naar het oorspronkelijke formulier. Met name het maken van extra vragen kan tijd kosten en het zou jammer zijn als deze tijd verloren gaat.

 

Het scherm van een inschrijfformulier kan er als volgt uit zien. Daarna wordt elk blok van het inschrijfformulier afzonderlijk besproken.

 

Hoofdinstellingen

 

 

Veldnaam 

Omschrijving

Inschrijfform. temp. code Dit is de code die aan deze template wordt gegeven. De code bestaat uit 2 posities. Een code kan naderhand niet meer gewijzigd worden. Een nieuwe template wordt aangemaakt door op de knop nieuw te drukken of een bestaand template te kopiëren.
Inschrijfform. template Dit is de naam die aan deze template wordt gegeven. Een naam kan naderhand nog gewijzigd worden.
Voorkeur Met dit vinkje wordt aangegeven welk formulier de voorkeur heeft. Meestal is dit het formulier voor de inschrijving van nieuwe leden.
Te gebruiken in transactie

Het inschrijfformulier kan in meerdere transacties terugkomen. Onder de volgende menu-opties komt het inschrijfformulier voor:

 1. relaties
 2. activiteiten
 3. lessen

Hier kan dus aangegeven worden waar de inschrijfformulieren binnen moeten komen, zodat inschrijvingen voor wedstrijden of andere evenementen apart binnenkomen van de nieuwe leden voor de ledenadministratie.

Nieuwe relatie

Hiermee wordt aangegeven of ook nieuwe relaties zich met dit formulier aan kunnen melden.
Het is mogelijk om zowel nieuwe als bestaande relatie aan te vinken.
Is een lid ingelogd, dan krijgt deze het blok voor de NAW gegevens etc niet te zien, alleen de aanvullende gegevens.
Is een lid niet ingelogd of betreft het hier een nieuwe relatie dan wordt het blok voor de NAW gegevens getoond en moet dit ook ingevuld worden.

Relatietype Als nieuwe relaties zich aan kunnen melden, dan wordt hier aangegeven welk relatietype gekozen moet worden voor deze aanmelding. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk een ander relatietype te kiezen voor de niet leden, die zich aanmelden voor een evenement. Of vrijwilligers die zich via dit formulier inschrijven.
Bestaande relatie Hiermee wordt aangegeven dat bestaande relaties zich aan kunnen melden.
Het is ook mogelijk om zowel nieuwe als bestaande relatie aan te vinken.
Activiteiten Door dit aan te vinken wordt aangegeven dat het om het inschrijven van activiteiten gaat. Bijv. de inschrijving voor de activiteit competitie voor de tenniscompetitie.
Activiteitcodes Hiermee wordt aangegeven om welke activiteit het gaat. Activiteitcodes kunnen door ; gescheiden worden. Op die manier is aanmelding voor meerdere activiteiten mogelijk.
Factuur overzetten Als er een factuur gekoppeld wordt aan het inschrijfformulier, dat via ideal betaald wordt, dan moet de factuur ook overgezet worden naar de activiteit of naar de les. Door hier het veld aan te vinken wordt de factuur overgenomen bij het aannemen van de relatie. Dit is alleen nodig, indien op basis van dit inschrijfformulier een factuur aangemaakt wordt. Zie blok inschrijfbedrag.
Lessen Door dit aan te vinken wordt aangegeven dat het om het inschrijven van lessen gaat.
Lestypecodes Hiermee wordt aangegeven om welke lestypecodes het gaat. Lestypecodes kunnen door ; gescheiden worden. Op die manier is aanmelding voor meerdere lestypen mogelijk.
Factuur overzetten Als er een factuur gekoppeld wordt aan het inschrijfformulier, dat via ideal betaald wordt, dan moet de factuur ook overgezet worden naar de activiteit of naar de les. Door hier het veld aan te vinken wordt de factuur overgenomen bij het aannemen van de relatie. Dit is alleen nodig, indien op basis van dit inschrijfformulier een factuur aangemaakt wordt. Zie blok inschrijfbedrag.
Contracten Door dit aan te vinken wordt aangegeven dat het om het inschrijven voor contracten gaat.
Contracttypecodes Hiermee wordt aangegeven om welke contracttypecodes het gaat. Contracttypecodes kunnen door ; gescheiden worden. Op die manier is aanmelding voor meerdere contracttypen mogelijk.
Factuur overzetten Als er een factuur gekoppeld wordt aan het inschrijfformulier, dat via ideal betaald wordt, dan moet de factuur ook overgezet worden naar de activiteit of naar de les. Door hier het veld aan te vinken wordt de factuur overgenomen bij het aannemen van de relatie. Dit is alleen nodig, indien op basis van dit inschrijfformulier een factuur aangemaakt wordt. Zie blok inschrijfbedrag.
Functies Door dit aan te vinken wordt aangegeven dat het om het inschrijven voor functies gaat.
Functiegroepcodes Hiermee wordt aangegeven om welke functiegroepcodes het gaat. Functiegroepcodes kunnen door ; gescheiden worden. Op die manier is aanmelding voor meerdere functiegroepen mogelijk.
Extra relaties (aantal) Door hier een getal aan te geven, kan bijvoorbeeld een teamcaptain een heel team aanmelden. Dit kan alleen ingevuld worden DOOR en VOOR bestaande leden.
LET OP: Als er bij dit inschrijfformulier een activiteit wordt gekoppeld. Bijvoorbeeld de voorjaarscompetitie, dan geldt deze activiteit ook voor de extra relaties.
Toon bedrijfsnaam Voor bijvoorbeeld contracten kan het nodig zijn ook de bedrijfsnaam te tonen bij het inschrijven. Dan moet dit veld aangevinkt worden.
Toon email factuurontvanger Voor een jeugdtoernooi kan het nodig zijn dat niet het kind, maar de ouder de factuur ontvangen. Door dit aan te vinken wordt een apart veld factuurontvanger getoond bij het inschrijven.
Toon IBAN gegevens Door dit veld aan te vinken worden de IBAN gegevens getoond. Dit is nodig als er automatische incasso plaats vindt.
Einddatum berekenen (dagen)

Indien ook niet leden zich aan kunnen melden voor een wedstrijd, een toernooi etc. kan hier aangegeven worden hoe lang de relatie in AllUnited moet blijven bestaan. Het aantal dagen, dat hier wordt ingevuld, wordt opgeteld bij de einddatum van de les, activiteit etc. en bij de relatie als einddatum ingevuld. In dit tijdsbestek moet het evenement achter de rug en gefactureerd zijn. Hier moet dus gekozen worden voor een tijd die voldoende is om deze relaties te factureren. De betaling van de factuur hoeft niet binnen dit tijdsbestek plaats te vinden.

 

Het blok status

In dit blok wordt vastgelegd of er een bevestigingsmail naar de inschrijver gaat en wie geinformeerd moet worden over de inschrijving.

 

 

Veldnaam 

Omschrijving

Status

Een inschrijfformulier kan de volgende status hebben:

 1. Nieuw. Een inschrijving heeft alleen de status nieuw als deze via de website is binnengekomen.
 2. In behandeling. Een inschrijving heeft de statua in behandeling als de ledenadministratie de inschrijving heeft geopend en op bewaren heeft gedrukt.
 3. Aspirant. Een inschrijving heeft de statua in aspirant, als men een extra status nodig heeft. Bijv. een aspirant lid mag 3 keer mee trainen voordat deze besluit om lid te worden. Deze status moet apart aangevinkt worden onder tonen, want normaal gesproken is deze status niet zichtbaar.
 4. Aangenomen. Een inschrijving heeft de statua in aangenomen als de ledenadministratie de inschrijving heeft geaccepteerd en op de knop aannemen heeft gedrukt. 
 5. Afgewezen. Een inschrijving heeft de statua in afgewezen als de ledenadministratie de inschrijving niet heeft geaccepteerd en op de knop afwijzen heeft gedrukt.
Tonen Hier kan aangegeven worden dat de status aspirant getoond moet worden bij de inschrijfformulieren.
Clubblad nieuwsbrief Als hier het vinkje is aangezet, krijgen deze inschrijvers ook de nieuwsbrief.
Pasfoto Hier kan een keuze gemaakt worden of de pasfoto op het inschrijfformulier verplicht is of niet verplicht.
Factuur Door dit aan te vinken wordt op basis van de inschrijving het inschrijfgeld in rekening gebracht. Consequentie is dat een lid pas kan worden aangenomen als het inschrijfgeld is betaald. Het onderste blok inschrijfbedrag moet dan ook ingevuld worden.
Factuur - iDeal

Indien de iDeal module is geactiveerd kan bij status nieuw iDeal worden aangevinkt. Dit zorgt ervoor dat het inschrijf geld direct betaald moet worden door middel van iDeal. Het onderste blok inschrijfbedrag moet dan ook ingevuld worden.

Voor meer informatie rondom iDeal zie

Relatiescherm Als dit aangevinkt wordt, dan wordt na het aannemen van het lid direct doorgeschakeld naar het activiteitenscherm van de relatie. Dit kan handig zijn als het nodig is nog extra activiteiten toe te voegen of te wijzigen.
Afdruk document Hier kan een afdrukformulier gekoppeld worden, zodat de inschrijver een bevestiging van de inschrijving of een bevestiging van het lidmaatschap krijgt.
Informeer functie Hier kan een functie ingevuld worden die geïnformeerd wordt over de inschrijving. Bijv. de ledenadministratie. Deze functionaris ontvangt dan een kort bericht dat er een nieuwe inschrijving is. Zie hieronder voor een voorbeeld van zo'n mail
Script Indien er uitzonderingen zijn, die niet met de instellingen vastgelegd kunnen worden, dan kan dit soms opgelost worden door er een apart script aan te koppelen. Bijvoorbeeld als op de website bepaalde keuzes aan elkaar gekoppeld zijn. Iemand kan voor betaling in 5 termijnen kiezen, maar dan is het wel altijd automatische incasso en niet zelf betalen. Dan kan op de website al gecontroleerd worden dat een andere keuze niet mogelijk is.
Een andere optie is, dat bij het bewaren van een inschrijving op basis van een bepaalde keuze een extra vastlegging wordt gedaan.
Aan een apart script zijn kosten verbonden.

 

Voorbeeld mail voor de informeer functie.

 

 

Het blok route

Via dit blok wordt aangegeven welke route een inschrijfformulier volgt. Dit kan een algemene wachtlijst zijn. Bijvoorbeeld als het formulier wacht op de machtiging voor automatische incasse, maar er kunnen ook meerdere routes zijn. Bijvoorbeeld als een commissie moet bepalen hoe een nieuwe aanmelding moet worden ingedeeld. LET OP: Er moet altijd minimaal 1 route per formulier worden aangegeven.

Als er inschrijvingen zijn en de ledenadministratie bewaard de aanmelding en kiest daarbij een route. Dan wordt de functionaris die bij informeer functie is ingevuld via een mail geïnformeerd.

 

 

Veldnaam 

Omschrijving

Vw Teken om aan te geven dat een rij verwijderd moeten worden na het opslaan van het scherm
Insch.frm.route code Dit is de code van de route. Deze code kan niet meer gewijzigd worden.
Route Dit is de omschrijving van de route
Informeer functie Het kan een functie gekoppeld worden die over deze route geïnformeerd moet worden.

 

Het blok formuliervelden

Met dit blok kunnen extra vragen worden toegevoegd aan een formulier. Vragen die niet in de standaard van AllUnited zijn opgenomen, maar specifiek voor deze vereniging zijn.

Dit wordt apart besproken. Zie Zie: 4 - Eigen vragen in een inschrijfformulier

 

Het blok inschrijfbedrag

Dit blok wordt gebruikt om het inschrijfgeld direct op basis van de aanmelding te laten betalen en niet pas als het lid al is aangenomen. Veel zwemverenigingen passen dit toe, omdat er veel nieuwe aanmeldingen voor zwemlessen zijn en mensen zich bij verschillende verenigingen inschrijven. Op deze manier wordt het inschrijfgeld direct gefactureerd en kan een lid pas aangenomen worden als het inschrijfgeld is betaald.

LET OP: Denk goed na voordat dit wordt toegepast. Dit heeft een behoorlijke organisatorische impact, omdat een nieuw lid pas kan worden aangenomen als het inschrijfgeld is betaald. Dit is niet altijd wenselijk.

 

inschrijfgeld_manual_1.png

 

Veldnaam 

Omschrijving

iDeal Verplaatst naar het status blok
Toon inschrijfbedrag Om de inschrijf bedragen te tonen op het formulier zet je dit aan.
Toelichting Een extra toelichting op het formulier voor het inschrijf bedrag, hiervoor moet het tonen van het inschrijfbedrag wel aan staan
vw Teken om aan te geven dat een rij verwijderd moeten worden na het opslaan van het scherm
Relatietype Hier wordt het relatietype aangegeven, waarbij het inschrijfgeld in rekening moet worden gebracht.
Geboortedatum vanaf
Als er sprake is van verschillende tarieven voor verschillende leeftijden, kunnen er meerdere regels aangemaakt worden. Geldt het tarief voor iedereen, dan wordt een geboortedatum 01-01-1900 aangehouden.
Grootboekrekening Hier wordt de grootboekrekening opgegeven waarop het inschrijfgeld wordt geboekt.
BTW Maak hier een keuze voor de BTW. Dit moet ALTIJD aangegeven worden.
Bedrag Dit is het bedrag dat in rekening wordt gebracht.
vw Teken om aan te geven dat een rij verwijderd moeten worden na het opslaan van het scherm
Taal Indien AllUnited niet in meerdere talen wordt gevoerd, wordt hier altijd de taal Nederlands gekozen
Omschrijving Dit is de omschrijving die op de factuur komt.
Voeg toe Met de knop voeg toe kunnen meerdere regels toegevoegd worden.

Met de knop bewaren wordt het inschrijfformulier opgeslagen daarmee worden ook de regels, die zijn aangevinkt bij vw, verwijderd.

LET OP: met de knop verwijderen wordt het complete inschrijfformulier verwijderd.

De knop controle is soms nodig om aanvullende informatie uit de database te halen.

 

Ref: 303 / 2020-04-09

4 - Eigen vragen in een inschrijfformulier

Formuliervelden kunnen gebruikt worden in:

 1. Website artikelen
 2. Inschrijfformulieren
 3. Lessen

Met formuliervelden kunnen eigen vragen aan een inschrijfformulier of een les toegevoegd worden.

Daarnaast kan met deze formuliervelden een eigen formulier in een artikel op de website worden gemaakt.

Belangrijk om te weten. Uitgebreide formulieren kosten veel tijd om te maken, daarom kunnen alle formulieren altijd gekopieerd worden.

 1. In een nieuw artikel kan een artikelnummer ingegeven worden waaruit het formulier wordt gekopieerd.
 2. Een inschrijfformulier kan gekopieerd worden naar een nieuw inschrijfformulier. Zie: 3 - Uitgebreide uitleg over de template
 3. Een les kan gekopieerd worden naar een andere les.

 

Hieronder wordt uitgelegd wat de verschillende opties in bovenstaand scherm betekenen.

Veldnaam 

Omschrijving

Teken om aan te geven dat een rij verwijderd moeten worden na het opslaan van het scherm
Veldtype

Veldtype wordt in onderstaande tabel uitgelegd.

Veld Dit is de naam van het veld. Bij een invoerveld wordt deze veldnaam in de database opgeslagen en kan deze veldnaam ook gebruikt worden in de inschrijfbrief. Bijvoorbeeld de veldnaam speelsterkte kan als volgt meegenomen worden in de bevestiging van de inschrijving [_speelsterkte]. Let op: het is heel belangrijk om voor dit veld geen hoofdletters, spaties en vreemde tekens te gebruiken!
Rij Hiermee wordt de volgorde in het formulier opgenomen. Tip laat altijd een aantal rijen vrij bij het opzetten van een formulier. Dus nummer bijv 10, 20 etc. Dan is het later altijd mogelijk om extra rijen toe te voegen.
Kolom Kolom geeft de kolom aan waar het veld in het formulier moet komen.
Je kunt dus bijvoorbeeld 1 rij hebben met 3 kolommen.
Colspan Als je een brede omschrijving hebt, dan schuiven ook alle invulvelden die in de kolom daarachter staan op. Door een brede omschrijving over 3 kolommen te verdelen, blijven de invulvelden in beeld.
Colspan is ook altijd nodig bij textarea, omdat dit een heel breed veld kan zijn.
Lengte Hiermee wordt aangegeven wat de lengte van een veld moet zijn.
Waarde Dit is de waarde van het veld en deze wordt getoond op het formulier. Is het veld type tekst, dan wordt de tekst getoond die hier staat. Is het een invoerveld, dan wordt een leeg veld getoond.
Verplicht
De invoervelden kunnen verplicht gezet worden. Dan kan een formulier pas verstuurd worden als alle verplichte velden zijn ingevuld.
Toevoegen aan inschrijving Op het relatiescherm van een relatie staan onderaan de diverse waarden. Het is mogelijk om de invoer van een veld op het inschrijfformulier over te namen naar de relatiekaart bij de diverse waarden of het veld IBAN-nummer. Daarnaast kan je checkboxvelden en of radio button velden koppelen aan een toe te voegen betalingstermijn, activiteit, les of functie. Deze optie is niet mogelijk bij CMS artikelen. Zie onderaan een aantal screenshots als voorbeeld.

 

Hieronder worden de verschillende veldtypes besproken:

 

Veldtype

Uitleg

invoer

Hier wordt invoer verwacht bijvoorbeeld van welke vereniging iemand eerder lid is geweest. De waarde blijft leeg

selectielijst

Hiermee kun je een selectielijst samenstellen. Bijvoorbeeld de keuze man/vrouw. Bij veld wordt de omschrijving van het veld ingevoerd. Bij waarde de keuzes van de selectielijst. Deze worden gescheiden door een ; teken.

checkbox

Bij een checkbox wordt wel of geen vinkje gezet. Bijvoorbeeld het vinkje of iemand akkoord gaat met automatische incasso.

radioknoppen

Bij radioknoppen kun je maar 1 van de verschillende mogelijkheden aanklikken. Dit kan bijvoorbeeld een vraag zijn die je belangrijk, neutraal of onbelangrijk vindt. Als er 3 antwoorden zijn, dan moet bij elk antwoord het veld een gelijke veldnaam hebben.

Zie hieronder een concreet voorbeeld van radioknoppen.

textarea

Hiermee kun je een blok reserveren voor vrije tekst. Bijvoorbeeld opmerkingen.
Zet bij een textarea ook altijd de colspan op het maximaal aantal kolommen.

titel

Dit is de titel van het formulier en komt boven het formulier te staan op regel 1. Dit wordt meestal vetgedrukt overgenomen.

tekst

Hier kan een extra tekst in worden gegeven Bijvoorbeeld de vraag of extra informatie.

Lege regel

Hiermee wordt een lege regel tussen onderdelen van het formulier ingevoegd. De waarde blijft leeg. Dit kan een formulier overzichtelijker maken.

Nieuwe tabel

Hiermee is het mogelijk een nieuwe tabel binnen het formulier te plaatsen. Dit kan handig zijn als gebruik wordt gemaakt van een aantal kolommen en in een ander deel van het formulier een ander aantal kolommen wordt gebruikt.

Voorbeeld van formuliervelden voor radioknoppen.

 fireshot_capture_35_test2_dv01_https___dv01.allunited.nl_.png

 

 

Hieronder een concreet voorbeeld van een inschrijfformulier en het resultaat hiervan op de website.

fireshot_capture_34_test2_dv01_https___dv01.allunited.nl_.png

 

zo kan een formulier op de website eruit zien.

Ingevulde vragen overzetten naar een veld in de relatiekaart of koppelen aan een activiteit, les of functie

Je biedt bijv. de volgende lessen aan bij het inschrijfformulier (dit is wat je ziet aan de websitekant):

schermafbeelding_2019_08_08_om_14.03.03_1.png 

In de backoffice ziet een zo'n regel er als volgt uit:

 schermafbeelding_2019_08_08_om_14.03.40_1.png

De koppeling maak je door bij de kolom 'Toevoegen aan inschrijving' op de bijbehorende button 'Tonen' te klikken:

 schermafbeelding_2019_08_08_om_14.04.21_1.png

 

 

Ref: 305 / 2020-04-09

5 - Het koppelen van een inschrijfformulier in men

Het weergeven van inschrijfformulieren op de website kan op twee verschillende manieren:

 • Gekoppeld aan een pagina,
 • Gekoppeld in het menu. 

Gekoppeld aan een pagina

Ga naar Website - Pagina's, en klik bovenin op Nieuw.  Vul Pagina-naam en - titel in, kies als type: Backoffice, en klik op Controle.

Er verschijnt een nieuw blok (Backoffice transactie), vul hier in:

 • Transactiegroep = club
 • Transactie = application1
 • Task = 3
 • Extravelden = statustempcode=JR

Hier staan de laatste twee letters (in dit geval JR) voor de formuliercode. 

Het voordeel van deze werkwijze is het feit dat er geen menu-item hoeft te worden getoond om het inschrijfformulier te gebruiken. Bovendien is de opbouw van de URL/link duidelijker en overzichtelijker. 

 

Gekoppeld in het menu

Via Website - Menu's kan het menu geselecteerd worden waaraan het inschrijfformulier gekoppeld moet worden.

Dit kan er als volgt uit zien. In dit menu worden 3 inschrijfformulieren voor lessen gekoppeld. Per leeftijdsgroep een ander formulier.

 

Onder de kop Pagina / Artikelnr. wordt dan Transaction ingevoerd met daarachter het vinkje voor de transactievelden.

Druk daarna onderaan op controle. Nu zullen de extra velden in de tweede regel getoond worden en kunnen deze ingevuld worden:

 • Transactiegroep = club
 • Transactie = application1
 • Task = 3
 • Extravelden = statustempcode=JR

Hier staan de laatste twee letters (in dit geval JR) voor de formuliercode. 

 

Ref: 307 / 2020-04-09