AllUnited Handboek
CMS adaptieve website
Afdrukdatum: 14-05-2021

Inhoud

1 - Introductie adaptieve website

Binnenkort beschikbaar.

2 - Het maken van menuís, submenuís en paginaís

Binnen het adaptieve ontwerp wordt een menustructuur geboden die voor de meeste verenigingen goed zal werken. Bij het klaarzetten van de website wordt het hoofdmenu en 'Over de club' menu aangemaakt. Achteraf kan de vereniging altijd zelf nog pagina's aanmaken, aanpassen en verwijderen.

Hoofdmenu
De volgende pagina's worden standaard weergegeven in het hoofdmenu:
• Teams
• Nieuws
• Wedstrijden & uitslagen
• Bestuur & commissies
• Agenda
• Bardiensten

De vereniging kan het bovenstaande zelf naar wens aanpassen. hiervoor dient ingelogd te zijn in de backoffice van AllUnited waarna genavigeerd moet worden naar [Website] > [Menu's].
LET OP: 
Wanneer het niet mogelijk is naar [Menu's] te navigeren is er geen autorisatie en dient contact opgenomen te worden met de systeem administrator. 

Wanneer de pagina geopend is kan er een nieuw menu gemaakt worden. Klik op [Nieuw] links bovenin de pagina. Ook kunnen menu's gewijzigd of weergeven worden. Druk respectievelijk op [Wijzigen] of [Weergeven]. Of op `Wijzigen` of `Weergeven` geklikt is, is te zien aan de velden. Als deze volledig grijs zijn, staat het scherm in de weergavemodus. 

Er is een keuze uit 2 menu's:
1. Topmenu (hoofdmenu – submenu)
2. Submenu (links op de homepage)
Extra is voor omni verenigingen een menu `Tabs` met daarnaast een apart menu per onderdeel van de website.

Bij het maken, wijzigen of weergeven van de menu's ziet de pagina eruit zoals onderstaande afbeelding:

menumakenscreenshot_1.png

Onder `menuregels` zijn een aantal kolommen beschikbaar welke het volgende betekenen:

Menuregel Definitie
prullebakicon_1.png Hiermee kan een rij verwijderd worden. Selecteer het selectievakje en klik onderaan de pagina op `Bewaren`.
Hoofdmenuregel

Hier wordt bepaald onder welk item van het hoofdmenu het onderwerp is ingedeeld. Wanneer dit veld leeg is dan wordt het item in het hoofdmenu geplaatst. 

Sorteerregel Een verdeelsleutel om een rangorde te maken binnen de menu's. Hoe lager het cijfer hoe meer voorrang de menuknop zal krijgen.
Menutekst De naam van de menuknop en de tekst die in de menuknop zal staan.
Pagina/Artikelnr. Hier wordt bepaald naar welke pagina of artikelnummer verwezen wordt als men op het item klikt. Het betreft hier de unieke naam van de pagina of het artikelnummer.
Beveiligingsniveau

Hier kan het beveiligingsniveau bepaald worden. `Openbaar` is voor iedereen inzichtelijk. `Besloten (leden)` is voor ingelogde bezoekers en `Besloten (gebruikers)` is alleen voor ingelogde gebruikers zichtbaar.

Toon Tr-velden Hiermee zou eventueel een transactie gelinkt kunnen worden aan de menuknop/pagina. Dit is een verouderde feature die weinig wordt gebruikt omdat het tegenwoordig mogelijk is om een transactie te linken aan een pagina.
Transactiegroep Zie Tr-velden
Transactie Zie Tr-velden

 

Ref: 387 / 2021-05-13

2.1 - Het hoofdmenu

2.1.1 - Het aanpassen van het hoofdmenu

 

Vult u bij de [Hoofdmenuregel] niets in, dan wordt de knop opgenomen in het hoofdmenu. als u dit heeft gedaan dan kunt u hier een submenu/subpagina onder de plaatsen. Voeg een nieuwe regel toe (indien dit nog niet gebeurt is) en selecteer via de Hoofdmenu regel de knop die in het hoofdmenu staat Geef daarna via [Menutekst] aan hoe het submenu visueel gaat heten.

De invulling van de kolom [Pagina] verzorgt dat bezoekers daadwerkelijk naar de juiste informatie worden geleid. Dit hoeft niet alleen naar pagina’s te verwijzen. Wanneer het artikelnummer in deze kolom wordt gezet, wordt er direct naar het artikel verwezen.

L E T O P: de paginanaam dient exact overeen te komen met de naam in de kolom [Pagina / Artikelnr.] . Een pagina naam mag geen spaties en aparte karakters bevatten. Een spatie dient vervangen te worden door een underscore. De underscore (_) (Engels voor 'onderstrepen'), ook wel laag streepje, liggend streepje of onderstreepje.

 

Voorbeeld: aanmaken van een subpagina

Ter illustratie plaats ik binnen het hoofdmenu, onder de knop “Nieuws” een extra pagina. Deze gaat heten: Van de Voorzitter.

Druk na deze stappen op [bewaren].

Ref: 420 / 2021-05-13

2.2 - Het opzetten van pagina's achter het menu

Wanneer het menu vaststaan, kunnen de pagina's aan het menu gekoppeld worden. De menu's fungeren
namelijk alleen als een index voor de website. De daadwerkelijk content wordt getoond op de pagina's waar
het menu slechts aan navigatiehulpmiddel is.

Om een Pagina te koppelen aan een menu, navigeer naar [CMS] > [Pagina’s]. Onderstaand scherm wordt
dan getoond:

 

 

Ref: 421 / 2021-05-13

2.2.1 - Het koppelen van de pagina aan het menu

Om een pagina te koppelen aan het menu, navigeer dan naar [instellingen] > [kopje CMS] >[Menus].
Selecteer het benodigde menu en vul bij de kolom 'Pagina/Artikelnummer' de unieke paginanaam in. 

 

Ref: 422 / 2021-05-13

2.2.2 - Pagina types

Voor de website kunnen pagina's aangemaakt worden om structuur aan te brengen op de website. Zo kan
een pagina meerdere artikelen bevatten zoals een pagina voor het nieuws, een pagina voor het bestuur, maar
bijvoorbeeld ook een pagina voor het team Heren 1. In onderstaande onderwerpen wordt uitgelegd hoe
pagina's gezocht kunnen worden, hoe pagina's aangemaakt kunnen worden en hoe deze vervolgens gewijzigd
kunnen worden. 


Pagina's kunnen altijd gevonden worden door te navigeren naar: [Website] > [Pagina's]. Onderstaand scherm
wordt dan opgeroepen. In dit overzicht van alle pagina's voor de website is te zien welke pagina's er zijn, wat
het paginatype is en of de artikelen van die pagina zijn gepubliceerd.

refpagina1_1.png

Het paginatype 'script' is door de vereniging niet zelf te beheren. Dit is een pagina waarbij op basis van een
script bepaalde data uit AllUnited wordt gehaald, zoals de telefoonlijst.

Binnen het scherm zijn er vier opties mogelijk:

 1. Door bij 'Paginatype' een selectie te maken kunnen alle pagina's van een bepaald type geslecteerd worden.
  Dit is handig als bijvoorbeeld alleen de teampagina's nodig zijn.
 2. Door op de paginanaam te klikken wordt de pagina geopend. 
 3. Door op 'Lijst met artikelen' te klikken, wordt de lijst verkregen met alle artikelen van die op de desbetreffende
  pagina staat.
 4. Door op 'Nieuw artikel' te klikken, kan direct een nieuw artikel aangemaakt worden voor de desbetreffende
  pagina.

Verder zijn nog een aantal andere opties mogelijk in de menubalk bovenin het scherm:

 1. Nieuw (om een nieuwe pagina aan te maken) 
 2. Pagina's selecteren
 3. Alle artikelen
 4. Menu's
 5. Pagina autorisatie
 6.  Google META tag
Ref: 202 / 2021-05-13

2.2.3 - Standaard script pagina's

Binnen AllUnited bevinden zich standaard script pagina's.

Een script pagina is een pagina die door AllUnited is aangemaakt en is aangepast om een specifieke taak te doen.
Denk hierbij een een bardienst pagina waar leden zich kunnen inschrijven voor een bardienst of een commissie pagina
waar de commissie leden van een vereniging te zien zijn. 

Tip: Veel van deze pagina's horen bij een bepaalde module en zullen niet goed werken
zonder dat er bepaalde onderdelen zijn ingesteld (een bardienst pagina zal bijvoorbeeld niks tonen zonder ingestelde bardiensten)

Natuurlijk is niet op eerste gezicht duidelijk wat deze pagina's allemaal doen 
vandaar hier een overzicht wat elke standaard scriptpagina binnen AllUnited doet.

 

Adressenlijst De Adressenlijst geeft een lid/relatie een adressenlijst met andere leden/relaties waar hij/zij mee te maken heeft. 
Denk bijvoorbeeld aan teamleden of leden waarmee een lid in een commissie zit.
Afgelastingen  Deze pagina geeft een overzicht van alle afgelasten wedstrijden
Agenda  Deze pagina toont de agenda van de vereniging hier moeten natuurlijk is agenda items in worden geplaatst 
Archief  Deze pagina toont alle gearchiveerde artikelen op de website
Bardienst  Zodra er bardiensten zijn aangemaakt kunnen leden zich hier inschrijven voor een bardienst 
Clubcompetitie  De clubcompetitie geeft een ranglijst van teams. Wie bovenaan komt te staan hangt af hoe goed zij presenteren in de competitie
Commissies Deze pagina geeft een overzicht van alle Functiegroepen binnen een vereniging vaak zullen dat Commissies zijn 
Debiteurenkaart  Deze pagina toont de Debiteurenkaart.
Email Deze pagina wordt gebruikt zodra iemand vanaf de website een email wilt versturen naar bijvoorbeeld een Functionaris.
Deze pagina kan niet aangepast worden maar is wel nodig voor het systeem 
Fotoalbum Deze pagina zorgt ervoor dat de foto's bij aanklikken in de fotocarrousel uitvergroot zichtbaar worden. 
Wanneer een afbeelding wordt toegevoegd in een artikel kan de optie fotocarrousel worden aangevinkt.
zodra dit wordt gedaan zal de afbeelding getoond worden op deze pagina. Dit is een systeem pagina, die niet aangepast kan worden. 
Foutpagina Dit is de pagina die getoond word zodra een 404 error zich voordoet
Deze pagina kan niet aangepast worden maar is wel nodig voor het systeem
InschrijvenTaak De "InschrijvenTaak" wordt gebruikt wanneer een relatie zich wilt inschrijven voor een bardienst.
Deze pagina kan niet aangepast worden maar is wel nodig voor het systeem
Ledenlijst  Deze pagina geeft een ledenlijst weer, de hoeveelheid informatie die wordt getoond kan worden aangepast door AllUnited
Persoonlijkedata Op deze pagina worden worden de eigen gegevens van een relatie getoond 
Deze pagina kan niet aangepast worden maar is wel nodig voor het systeem
Sitemap Op deze pagina wordt de menu structuur van de website getoond
Teamindeling Deze pagina geeft de teamindeling van het team waar een relatie inzit 
Teamlijst Deze pagina toont een lijst van alle team pagina's
Trainingschema Toont het Trainingschema van een relatie
Uitslagen  Deze pagina toont de meest recente uitslagen van een vereniging  
Verslagschrijven Dit is de pagina die wordt getoond wanneer leden vanaf de website een artikel aanpassen of schrijven
Deze pagina kan niet aangepast worden maar is wel nodig voor het systeem
Wedstrijdschema  Deze pagina toont het wedstrijd schema van een vereniging

 

Ref: 589 / 2021-05-13

2.2.4 - Artikelen Maken en Wijzigen

Voor het bekijken van een filmpje hierover, 

Om een nieuw artikel aan te maken, navigeer naar Menu pad: Website > Pagina's > Lijst met artikelen  (klik op lijst met artikelen op de pagina waar u een artikel wilt plaatsen)

demo_allunited_1.png

Artikelinformatie
Bij de artikelinformatie wordt aangegeven aan welke pagina het artikel gekoppeld moet worden en of het
toegankelijk moet zijn voor alle bezoekers of alleen voor de leden en ingelogde groepsleden. Ingelogde groepsleden
is de toegang die ingesteld is bij het paginatype. Zo kan bijvoorbeeld een bepaalde pagina alleen zichtbaar zijn
voor leden die onder de functies bestuur vallen.

 Verder kunnen de volgende onderdelen ingevuld worden.

Veldnaam 

Omschrijving

Artikel ID Hier wordt automatisch een nieuw artikelnummer gegenereerd. Het kan zijn dat deze niet getoond wordt.
Status Dit veld geeft aan in welke fase het artikel zich bevindt, bijvoorbeeld een conceptartikel of een gepubliceerd artikel.
Sorteer Een volgorde voor het rangschikken van de artikelen op de website.
Toegang voor Hier kan aangegeven worden of het artikel zichtbaar moet zijn voor alle bezoekers, voor ingelogde bezoekers (bijvoorbeeld de leden van de vereniging) of voor ingelogde groepsleden (bijvoorbeeld leden onder de functie bestuur)
Pagina Hier wordt aangegeven op welke pagina het artikel gepubliceerd moet worden.
Reacties toestaan Als dit is aanvinkt kunnen gebruikers die een relatie hebben met het systeem reacties plaatsen op het artikel.
Docs blokkeren De documenten of foto’s die zijn toegevoegd worden automatisch opgemaakt. Wanneer dit niet wenselijk is moet het vakje 'Docs blokkeren' aangevinkt zijn. Pas dan kan het artikel zelf opgemaakt worden en wordende fotos niet automatisch getoond.
Datum/Tijd vanaf Voer hier de datum en tijd in wanneer het artikel op de website gepubliceerd moet worden.
Datum/Tijd t/m Voer hier de datum en tijd in wanneer het artikel van de website gehaald moet worden en in het archief geplaatst moet worden.
Nieuwsbrfdat Als het artikel in een nieuwsbrief is meegenomen, verschijnt hier de datum van de nieuwsbrief
Titel Hier wordt de artikelnaam ingevuld.
Link Artikel ID Door het artikelnummer in te vullen wordt een snelkoppeling gecreëerd naar het al geschreven artikel. Dit wordt gedaan wanneer het artikel op meerdere pagina's gepubliceerd moet worden.
Auteur Hier komt het relatienummer van de auteur van het artikel als het artikel via de website is aangemaakt.

 

 Afbeeldingen, documenten of filmpjes toevoegen? 

Zie: 2.2.6 - Het vullen van een artikel

Ref: 93 / 2021-05-14

2.2.5 - Het plaatsen van een artikel binnen een pagina

Via [CMS] > [Pagina’s] selecteert u de pagina waar u content (een artikel) wilt gaan plaatsen. Als voorbeeld plaats ik een artikel in de reeds gemaakte pagina “Van de Voorzitter”.

 

Indien er al artikelen zijn geplaatst binnen deze pagina, dan wordt dit aangegeven middels een getal. Voor het plaatsen van een nieuwe artikel, kiest u “Nieuw artikel” . U komt in het volgende scherm:

De grijze vlakken kunt u niet invullen. Bij pagina kunt u zien binnen welke pagina u het artikel plaats. Via deze knop kunt u de pagina veranderen. Bij titel vult u de naam van het artikel in.

Zodra dit gebeurt is krijgt u de mogelijkheid om de content te plaatsen. U treft een “Introductie” gedeelte en een “Details” gedeelte.

In de introductie geeft u een korte introductie tekst (maximaal 4 regels is aan te raden).

De kern van het artikel plaatst u in de details. Plaatst u binnen de pagina slechts één artikel, dan wordt deze tekst gelijk zichtbaar. Plaatst u meerdere artikelen, dan kunt u de rest van de tekst zien door op “lees meer” te klikken op de website.

In beide vlakken heeft u een editor tot uw beschikking. Het wordt aangeraden om tekst in deze vlakken zelf te typen. Copy/paste u het vanuit Word of elders vandaan, converteer het dan eerst middels een externe teksteditor/kladblok. Bent u klaar? Druk dan op “Publiceren”

Ref: 423 / 2021-05-13

2.2.5.1 - Een afbeelding en een document in een artikel

Wilt u een afbeelding toevoegen aan een artikel, dan kan dat op 2 manieren. Beide manieren hebben dezelfde basis.

Stap 1: Opzoeken van het artikel

Zoek het artikel op waarin u de foto wilt plaatsen. Weet u waar het artikel staat? Ga dan gelijk naar de pagina. Weet u niet meer onder welke pagina het artikel staat? Ga dan naar [CMS] > [Alle artikelen]. Weet u wel de Artikel ID, voer deze dan in en klik vervolgens op “wijzigen”. Weet u de Artikel ID niet, vul dan niets in en druk op wijzigen. U krijgt een overzicht van alle artikelen.

Stap 2: Plaatsen van de afbeelding

Als u het artikel heeft gevonden (Zorg dat u in de wijzig status zit) dan kunt u onder in de pagina nieuwe documenten toevoegen. Kies eerst het bestand, druk vervolgens op uploaden (moet tot 100%) en geeft de afbeelding een omschrijving (indien gewenst).

Wilt u dat de foto wordt opgenomen in de fotocarrousel op de homepage? Vink dan “fotocarrousel aan”. Klik hierna op publiceren. De foto wordt linksboven het artikel geplaatst. Voegt u meer dan 1 foto toe, dan wordt dit automatisch een carrousel.

Wilt u de foto in het artikel, tussen de tekst, plaatsen? Volg de handelingen in stap 2 en publiceer het artikel. Ga opnieuw het artikel in en vink “Blok” aan. De foto wordt nu niet links bovenin het artikel getoond. U kunt nu een locatie kiezen in de tekst. U kunt alleen een foto plaatsen tussen tekst in het Details vlak.

Kies een locatie in de tekst waar u de foto wilt plaatsen. Klik hierna in de editor op de afbeelding van het boompje

U komt vervolgens in het scherm waar u naar het bestand (de foto) kunt gaan zoeken. Via dit icoontje  kunt u bladeren in de bestanden.

In het vlakje Folders ziet u namen van pagina’s waar de mogelijke afbeelding zich bevindt. Selecteer de folder met de naam van de pagina waarbinnen u de afbeelding heeft geüpload. In dit geval: Van_de_voorzitter. Selecteer de afbeelding. Druk op invoegen (vervolgens op OK)

De afbeelding is nu geplaatst in de tekst. U kunt, door met de rechtermuisklik op de afbeelding, de afbeelding uitlijnen of voorzien van een link.

 

Wilt u de afbeelding verklein, selecteer de foto en verklein hem door de hoeken diagonaal naar elkaar te slepen.

 

Voorbeeld: afbeelding bovenin het artikel

 

 

Voorbeeld afbeelding in tekst

Ref: 424 / 2021-05-13

2.2.5.2 - Het plaatsen van een document in een artikel

Wilt u bijvoorbeeld de notulen van een ALV uploaden binnen een artikel, volg dezelfde stappen als bij het uploaden van een afbeelding. In dit geval selecteert u het document (met als voorkeur een PDF) en laad deze op (tot 100%). Geeft het document een naam. Bijvoorbeeld: ALV november 2014. Druk op publiceren. Het document wordt nu onderin het artikel getoond als een Download link.

 

Voorbeeld document in artikel als download

Zie voor het toevoegen van beveiligde bestanden artikel [manual 534]

Ref: 425 / 2021-05-14

2.2.6 - Het vullen van een artikel

Om een artikel te vullen of te wijzigen zijn er verschillende mogelijkheden. Deze worden hieronder verder
toegelicht.

Inhoud van een artikel
Na het invullen van de artikelinfo kan de inhoud van het artikel aangemaakt worden. Dit bestaat uit een
aantal elementen

 1. Introductie. Korte inleiding tot het artikel
 2. Details. De echte inhoud van een artikel.
 3. Foto's/bestanden
 4. Formuliervelden

1 & 2 Introductie en Details

De introductie editor heeft een aantal knoppen minder dan de geavanceerde editor, omdat het bijvoorbeeld
niet de bedoeling is om video's of afbeeldingen te weergeven of plaatsen. Deze editor is dus eigenlijk bedoelt
om alleen een beschrijving te geven waar het artikel over gaat. Hieronder wordt beschreven hoe de
geavanceerde editor gebruikt moet worden. Hierbij zijn een aantal mogelijkheden:

 

Feature Omschrijving
Link Invoegen Link naar een pagina, anker of andere website aanmaken.
Afbeelding Invoegen Afbeeldingen weergeven en de mogelijkheden hiervan.
Media Invoegen Bestanden als mp3, word documenten, video's en andere formaten plaatsen.
Social Media Het insluiten van een youtube video en andere social media als Twitter en Facebook.
Emoticons Het plaatsen van emoticons.
Tabellen Het plaatsen van een tabel en alle mogelijkheden hiervan.
Shortcuts Voor gevorderde gebruikers zijn shortcuts handig om het typen sneller te maken.
Extra Functies Er zijn een aantal extra functies om snel bepaalde handelingen uit te voeren. Deze worden hier beschreven.

 

Link Invoegen

Om een link te plaatsen zijn verschillende mogelijkheden. Zo kan er een link naar een ander artikel/pagina
gemaakt worden, een linke naar een andere website, maar ook een anker geplaatst worden om zo
makkelijker te navigeren door bijvoorbeeld een lang artikel. 

Om een link in de tekst te plaatsen moet er op het schakelsymbool schermafbeelding_2017_10_16_om_09.02.09_1.pnggeklikt worden, die in de menubalk
van de editor te vinden is. Let op: Klik niet op het symbool ernaast. Hiermee wordt namelijk een link verwijderd.
Wanneer op het schakelsymbool geklikt wordt, wordt het volgende scherm opgeroepen:

linkbutton_1.png

Bij 'Url' kan de volledige link naar een bestand ingevoerd worden, zoals
"https://www.allunited.nl/index.php?page=631". Bij 'Linktekst' kan ingevuld worden hoe de link aangegeven
wordt in de tekst. Echter wordt er wel aangeraden de naam van de link te gebruiken wanneer er naar een
externe website wordt verwezen, waardoor de lezer zeker weet waar hij/zij naartoe wordt geleid. Verder kan
er ook een afbeelding ingevoegd worden die vervolgens naar de link leidt. 

Vervolgens kan een titel ingevuld worden, maar deze optie is niet vereist. De titel wordt namelijk alleen
getoond wanneer de lezer lang over de link zweeft, waardoor deze in de praktijk niet vaak gebruikt wordt. 

Om een anker toe te voegen in de tekst moet er op het plussymbool  geklikt worden en vervolgens

plus_symbol_1.png
'Anker'. Er wordt een scherm opgeroepen waar een herkenningspunt ingevuld kan worden.
Let op: Er kunnen in het herkenningspunt geen spaties ingevoegd worden, maar zal dit vervangen kunnen
worden door een underscore (_), zoals 'Link_Invoegen'

Na het invoeren van het herkenningspunt, klik op 'Oké' en klik vervolgens op het schakelsymbool schermafbeelding_2017_10_16_om_09.02.09_1.png in de
menubalk van de editor. Hier is vervolgens de 'Ankers' regel te zien met een selectieveld. Selecteer in het
selectieveld het herkenningspunt dat eerder is ingevuld. het Url-veld wordt dan automatisch ingevuld. 

Het veld 'Doel' betekent niet wat er met deze link bereikt kan worden, maar of de link in een apart tabblad
geopend moet worden of in het huidige tabblad. Kies "Geen" voor het huidige tabblad of "Nieuw Venster"
zodat de link een nieuwe tabblad geopend wordt. 

Om een afbeelding te gebruiken om een link te openen, moet de afbeelding geselecteerd worden en
vervolgens op het schakelsymbool schermafbeelding_2017_10_16_om_09.02.09_1.png geklikt worden. Het enige verschil met een tekstlink is dat de regel
'linktekst' ontbreekt, omdat dit niet mogelijk is als een afbeelding wordt gebruikt voor een link. Verder kan
het scherm ingevuld worden, zoals dit ook zou gebeuren bij een tekstlink. Wanneer de lezer vervolgens op
de afbeelding klikt, zal hij/zij worden doorgestuurd naar de link.

Van beneden de pagina in één keer naar de Top gaan.

De mogelijkheid om via een link in keer naar de top te gaan, kan gerealiseerd worden door een hyperlink. 
De hyperlink kan hetzelfde gemaakt worden zoals hierboven staat beschreven, alleen vul je bij de link alleen hekje in (URL: #)
Door alleen een hekje in te vullen gaat deze bovenaan naar de pagina. 

Terug naar Inhoudsopgave

 Afbeelding Invoegen

Er zijn twee manieren om een afbeelding te plaatsen. 

 1. Een afbeelding kan geplaatst worden door een link naar de afbeelding te plakken, zoals
  "https://www.allunited.nl/userfiles/ons_team/631_groepsfoto_2.png"
 2. Een afbeelding kan toegevoegd worden door op het afbeeldingsymbool imagebutton_1.png te klikken. Het volgende
  scherm wordt opgeroepen.

  addimage_1.png
  Bij 'Bron' moet het volledige pad naar de afbeelding ingevuld worden, zoals
  "https://www.allunited.nl/userfiles/ons_team/631_groepsfoto_2.png". De knop aan de rechterkant van
  de regel (filepicket) maakt het mogelijk een afbeelding te kiezen die al eerder is geüpload in een van de
  pagina's of om de bijlagen van het huidige artikel te bekijken. Het is echter sneller om een afbeelding in
  te laden die bij het huidige artikel hoort. Klik dan op 'Image list' om een afbeelding te kiezen. 


  Bij 'Afbeelding omschrijving' kan tekst ingevuld worden welke de lezer te zien krijgt wanneer de muis voor
  een langere periode over de afbeelding zweeft.


  Als laatste kan de afmeting ingevoerd worden. Deze worden automatisch ingevuld. Dit kan echter naar
  wens worden aangepast. Wanneer een afbeelding 120 pixels breed en 180 pixels hoog moet worden, vul
  dan in: 120 x 180. Ook kan aangegeven worden of de verhouding behouden moet worden of niet.  

Terug naar Inhoudsopgave

Media / (Youtube) filmpjes of video Invoegen

Om media toe te voegen, klik op het mediasymbool mediabutton_1.pngin de menubalk van de editor. Er wordt een scherm
opgeroepen die er als volgt uitziet.

addmedia_1.png

Hier kan bij het veld 'Bron' de bron van de media geselecteerd worden, manueel of via de filepicker. Echter,
wanneer een YouTube video wordt toegevoegd kan direct de link in het veld gekopieerd worden en kan direct
op 'Oké' geklikt worden. De video wordt dan automatisch op de website geplaatst. Ook kan de link gekopieerd
worden in het tabblad 'Insluiten'. 

Hier kunt u de bron van de media selecteren, u kunt net als bij een link of afbeelding een bestand kiezen via
de filepicker, maar voor Youtube hebben wij een apart iets om het extra makkelijk te maken, als u de link naar
het youtube filmpje erin plakt maakt die er automatisch een video van om op uw website te plaatsen. Dan kunt
u direct op "Oké" drukken en bent u al klaar.  Dit kunt u natuurlijk ook als embed code plaatsen in het tabblad
"Insluiten".

Ook kan een embed code geplaatst worden voor Twitter en Facebook. Hier zijn twee mogelijkheden:

 1. Twitter: https://publish.twitter.com/#
 2. Facebook: https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin

Hier kan de 'embed code' worden gegenereerd die geplakt en ingesloten kan worden in het 'Insluiten' scherm.
De code kan er als volgt uitzien:

<a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/AllUnitedBV">Tweets by AllUnitedBV</a> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Let op: Twitter en Facebook zijn lange schermobjecten in een pagina. Het wordt daarom aangeraden om social
media onderaan de pagina te plaatsen. 

Terug naar Inhoudsopgave 

Emoji's

Om een emoticon toe te voegen, klik op het Emoji symbool emotebutton_1.png. Er verschijnen een 7 categorieën met
emoticons, waaruit vele emoticons gekozen kunnen worden.

Terug naar Inhoudsopgave

Tabellen

Om een tabel toe te voegen, klik op de tableknoptabelknop_1_1.png  . Zweef met de muis over 'tabel' en geef vervolgens
aan hoeveel rijen en kolommen gewenst zijn (dit kan later nog op ieder moment aangepast worden). Wanneer
de selectie is gemaakt, verschijnt een lege tabel in de editor. De breedtes en hoogtes van de tabel zijn statisch en passen zich
automatisch aan de website breedte en kunnen niet ingesteld worden. Wanneer het instellen van de cel en tabel breedte wenselijk is, stuur dan een ticket in dan zet AllUnited dit klaar.

Wanneer er ergens in de tabel
geklikt wordt, verschijnen knoppen waarmee verschillende acties uitgevoerd kunnen worden zoals te zien is
in onderstaande afbeelding v.l.n.r.:
knoppenbalk_tabellen_1.png

Let op: Onderstaande functies zijn ten opzichte van de selectie. Wanneer bijvoorbeeld een kolom in het midden
geselecteerd wordt, en er wordt een kolom voor toegevoegd, dan zal deze nieuwe kolom niet aan de voorkant
van de tabel verschijnen, maar aan de voorkant van de geselecteerde kolom. 

 • Tabeleigenschappen tabelknop_1_1.png: Hier kunnen verschillende eigenschappen van de tabel aangepast worden, zoals
  tabelbreedte- en hoogte, onderschrift toevoegen etc.
 • Tabel verwijderen tabelknop_2_1.png: Hier kan de tabel in zijn geheel verwijderd worden.
 • Rij boven toevoegen tabelknop_3_1.png: Door op deze knop te klikken zal een rij worden toegevoegd aan de bovenkant
  van de tabel.
 • Rij onder toevoegen tabelknop_4_1.png: Door op deze knop te klikken zal een rij worden toegevoegd aan de onderkant
  van de tabel.
 • Rij verwijderen tabelknop_5_1.png: Door op deze knop te klikken zal de rij desbetreffende rij verwijderd worden.
 • Kolom toevoegen voor tabelknop_6_1.png: deze functie zorgt ervoor dat een kolom aan de voorkant toegevoegd wordt.
 • Kolom toevoegen achter tabelknop_7_1.png: Deze functie zorgt ervoor dat een kolom aan de achterkant toegevoegd wordt.
 • kolom verwijderen tabelknop_8_1.png: Door op deze knop te klikken zal de desbetreffende kolom verwijderd worden.

Shortcuts

Actie  Windows Apple
Dikgedrukt CTRL +  B  CMD + B
Schuingedrukt CTRL + I CMD + I
Onderstreept CTRL + U CMD + U
Selecteer alles CTRL + A CMD + A
Herhaal CTRL + Y CMD + Y
Stap terug CTRL + Z CMD + Z
Full Screen CTRL + SHIFT + F CTRL + SHIFT - F
Zoek en vind  CTRL + F  CMD + F 

 

Terug naar Inhoudsopgave  

Functies

Op dit moment zijn de volgende functies beschikbaar

Functie Voorbeeld
mail to info@allunited.nl
e-mail [email:jeffrey@allunited.nl]

Om een contactformulier op te zetten kan dit in de editor toegevoegd worden. Om deze functie toe te voegen,
typ in de editor "[email:uwcontact@domein.nl]", bijvoorbeeld "[email:jeffrey@allunited.nl]. Tijdens het
publiceren van het artikel wordt voor de email een link gemaakt naar het contactformulier en als de lezer
het contactformulier stuurt, zal deze verstuurd worden naar het opgegeven emailadres. 
Deze functie kan ook gebruikt worden in een link. Door op het schakelsymbool  schermafbeelding_2017_10_16_om_09.02.09_1.pngte klikken kan er een link
geplaatst worden (zie link_invoegen voor meer info hierover). Echter, door in plaats van een webpagina in te
vullen als link, moet het volgende worden ingevuld: "mailto:uwcontact@domein.nl", zoals
"mailto:jeffrey@allunited.nl]". Wanneer het artikel wordt gepubliceerd, wordt dit een link die verstuurd wordt
naar de contactpersoon. 

3. Foto's of bestanden opladen in een artikel 

Publiekelijk te benaderen 

Om een foto of bestand te uploaden, moet genavigeerd worden naar de 'Nieuwe Documenten' sectie onderaan
de pagina van het aan te maken artikel. Dit ziet er als volgt uit:

plubloader1_1.png

De AllUnited uploader gebruikt een drag en drop systeem. Hierdoor kan een foto of bestand simpelweg
naar het witte kader gesleept worden en zal deze gelijk in het systeem worden gezet. Verder kan door
midden van de knop 'Bestand(en) Toevoegen' foto's of bestanden worden toegevoegd. Verder zijn er nog
een aantal functies beschikbaar: 

Veld Omschrijving
  Door dit veld aan te vinken en daarna op bewaren te klikken, wordt het bestand uit het artikel verwijderd.
Sorteer Indien er meerdere bestanden zijn geladen, kan hiermee de volgorde in het artikel aangegeven worden. 
Omschrijving Als een omschrijving wordt ingegeven, komt die omschrijving ook bij het bestand te staan. Op basis van deze omschrijving komt dan een PDF bestand automatisch als link op de pagina.
Link Hier kan een link naar een websiteadres opgegeven worden. In dit geval wordt dan doorgelinkt na het klikken op het bestand.
Fotocarrousel Hier kan aangegeven worden of een foto opgenomen moet worden in het fotocarrousel.
Verberg In dit veld kan aangegeven worden of een foto automatisch in het artikel moet worden geplaatst. Staat het selectievakje bij 'verberg' aangevinkt, dan worden foto's niet automatisch getoond.

Let op: Het systeem kan maximaal 8 mb uploaden. Om meer te uploaden moet het artikel eerst als concept
bewaard worden en daarna heropend worden. Ook wanneer alles is geüpload moet het artikel eerst bewaard
worden alvorens verder kan worden gegaan met het bewerken van het artikel.  

Nadat het artikel is bewaard en heropend, kunnen de bestanden worden toegevoegd in het artikel.

Een bestand beveiligd toevoegen

Het is heel goed mogelijk dat je bij een artikel een bestand wilt toevoegen, die je alleen met je leden of een bepaalde groep wilt delen. In dat geval moet je het bestand via een andere weg aan het artikel toevoegen. Dit gaat als volgt:

Bovenaan het artikel zie je nu een tab 'Documentenbeheer'

schermafbeelding_2019_04_25_om_09.15.30_1.png 

Klik daar op en je komt in het volgende venster

schermafbeelding_2019_04_25_om_09.15.49_1.png

Hier kan je via het blok Nieuw document een bestand toevoegen. Als je dit opslaat zal het bestand beveiligd worden toegevoegd aan het artikel. Over het algemeen zal gelden dat alleen ingelogde leden deze documenten kunnen benaderen (tenzij de pagina zelf op een hoger beveiligingsniveau staat). Ben je niet ingelogd dan zal je de betreffende bestanden niet toegevoegd zien staan.

schermafbeelding_2019_04_25_om_09.16.34_1.png

4. Een formulier maken in een artikel

Het is mogelijk om in een artikel een formulier aan te maken. Als dit bij de instellingen staat geactiveerd,
wordt onderstaand blok ook zichtbaar. Is dit blok niet zichtbaar, maak dan een helpdeskticket aan, zodat
het blok geactiveerd kan worden. Het opnemen van een formulier is overigens niet bij alle paginatypes mogelijk.

Door het invullen van een ontvanger e-mailadres en daarna op controle te drukken, worden er extra velden
zichtbaar.

Het blok formulier definitie wordt uitgelegd:

Wanneer er al een formulier is in een ander artikel, kan deze hier gekopieerd worden. Vul dan verder niets in
bij ontvanger e-mailadres, maar vul bij 'Artikelid voor formulierbron' het artikelnummer in waarvan het formulier
gekopieerd moet worden. Klik daarna op controle, zodat de velden zichtbaar worden. Het formulier kan dan
verder aangepast worden. Wanneer een goed formulier is gevonden op een andere website van AllUnited dan
kan AllUnited deze ook kopiëren. Maak dan een helpdeskticket aan met de URL van de website waarop het formulier
staat.

Een formulier kan er als volgt uit zien, bijvoorbeeld voor een enquête.

 

Optioneel

Afhankelijk van de instellingen bij het paginatype of een extra instelling door AllUnited kunnen nog de volgende
blokken getoond worden.

Indien een artikel van een bepaald paginatype ook gelijk getoond moet worden op een andere pagina dan kan
een extra veld ingesteld worden. Hiermee is het mogelijk om een artikel ook op een andere pagina te tonen door
hier de andere pagina te kiezen achter de automatische link. Bijvoorbeeld de artikelen van de teams heren 1 en
dames 1 moeten ook altijd bij het nieuws getoond worden. De verslagen van de Algemene Ledenvergadering
worden op de pagina ALV onderhouden, maar ze komen ook bij het nieuws te staan als er nieuwe verslagen zijn.

Voor hockey verenigingen bestaat de mogelijkheid om een koppeling aan te zetten voor hockey.nl

 

 

Ref: 534 / 2021-05-13

2.2.7 - Formulier maken

Nadat de voorinstellingen ingesteld zijn kan het formulier aangemaakt worden. Onderstaand scherm wordt
dan getoond:

 fireshot_capture_88_test2_dv01_https___dv01.allunited.nl_.png

Een formulier werkt in principe hetzelfde als een Excel sheet en bestaat uit rijen (lengte) en kolommen (hoogte).
In eerste instantie kunnen lege rijen toegevoegd worden door op 'Voeg toe' te klikken. Van daaruit kan het
formulier opgevuld worden. Zoals te zien zijn er een aantal kolommen in het formulier:

 

Kolom    Functie
Veldtype    Hier kan het type veld geselecteerd worden. Dit wordt onder deze tabel verder uitgelegd.   
Veld    Hier kan de naam voor deze rij worden ingevuld. In een normaal formulier is dit gelijk ook de naam van het formulier. 
Rij & Kolom       Hier wordt de positie van het veld bepaald
Colspan   

Dit zorgt ervoor dat een veldtype een extra kolom kan gebruiken. Wanneer hier bijvoorbeeld 3 wordt ingevoerd, krijgt het veld 3 kolommen ter beschikking, waardoor het veld meer ruimte krijgt. 

tip: een colspan neemt eigelijk de plek in van de kolom ernaast. Wanneer hier al een ander veld staat wordt deze opgeschoven, maar als er maar 2 kolommen zijn, valt het uit de tabel. Als een colspan gebruikt wordt, moet ervoor gezorgd worden dat de velden naast hem opgeschoven zijn. 

Verplicht    Dit zorgt ervoor dat het veld ingevuld moet worden, voordat het formulier opgestuurd kan worden. 

Hierbij zijn een aantal mogelijkheden die onder de kop 'Veldtype' geselecteerd moet worden. Deze opties
zijn als volgt:

Veldtype Functie
Invoer Invoer is het meest gebruikte veldtype. Hiermee kan een kleine balk getoond worden waar de gebruiker informatie in kan voeren. 
Selectielijst

Hiermee kan een drop-down menu aangemaakt worden, waar de gebruiker een selectie kan maken uit een aantal mogelijkheden die bij het veld 'Waarde' is ingevuld. De opties van de selectielijst worden gescheiden door een ; 

een selectie lijst kan er dus zo uit zien. Waarde: optie1;optie2;optie3
Deze ingevulde waarde zal voor 3 keuzes geven.

Checkbox Dit is een kleine box waar een vinkje in geselecteerd kan worden. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden om ja te zeggen op een vraag.
Radioknoppen Dit zijn een paar ronden knoppen waar de gebruiker 1 optie kan kiezen uit een set knoppen. Dit kan gebruikt worden om aan te geven of de gebruiker man of vrouw is. 
Textarea Dit is een groter tekstveld waar de gebruiker bijvoorbeeld een bericht kan typen.
Titel

Om er voor te zorgen dat een formulier daadwerkelijk in een artikel komt moet deze in het artikel geplaatst worden. Wanneer de locatie in het artikel is bepaald, moet het volgende worden ingevoerd:
- '[form]': Veldnaam wordt gebruikt als titel van veld
- '[form_adv]'Titel van veld moet apart aangemaakt worden

bij 'form_adv' moet zelf een titel aangemaakt worden en wordt dit ingevuld via het desbetreffende veldtype. 

Tekst  Dit is een stuk tekst wat in het formulier gezet kan worden. Het veld kan de gebruiker niet aanpassen en fungeert alleen als informatie in het formulier.
Lege regel  Dit is een lege regel. Dit kan gedaan worden om het formulier overzichtelijker te maken en ruimte tussen tabellen te laten. 
Nieuwe tabel  Dit zorgt ervoor dat er een nieuwe tabel wordt aangemaakt. Let op: er moet in deze nieuwe tabel wel door doorgeteld worden met rijen en kolommen!

Tip: Wanneer radioknoppen of checkboxen geselecteerd zijn, en het is gewenst dat de gebruiker van het
formulier meer opties heeft (bijvoorbeeld ja, nee, misschien), voeg dan voor elke optie een extra rij toen met 'Voeg toe'.
Selecteer bij elke rij hetzelfde veldtype en voer bij 'Veld' dezelfde naam in en klik vervolgens op 'Controle'. Er zal nu
bij het blokje 'Formulier definitie' ook een veld met 'Waarde' komen, waarna de verschillende opties (bijvoorbeeld ja,
nee, misschien) kan worden ingevoerd. 

Uiteindelijk kan een formulier er bijvoorbeeld zo uitzien.

fireshot_capture_89_test2_dv01__https___dv01.allunited.nl_index.php.png

screenshot9_1.png

Bestaand formulier kopiëren

Het is ook mogelijk om een bestaand formulier vanuit een ander CMS artikel te kopiëren.

 

 

Ref: 550 / 2021-05-13

2.2.8 - Publiceren van artikelen

Wanneer artikelen via de website zijn aangemaakt, en de pagina van deze artikelen staat niet op autopubliceren.
De artikelen kunnen wel worden aangemaakt, maar deze worden nog niet getoond op de website.. De webmaster moet er dan voor zorgen dat deze artikelen ook
worden gepubliceerd. De webmaster kan dan nog een laatste controle uitvoeren voordat de artikelen gepubliceerd
worden.

Om een artikel te publiceren, navigeer dan naar [Website] > [Te publiceren artikelen]
Hier staan de artikelen die via de website zijn aangemaakt, maar nog niet gepubliceerd, zoals in onderstaand
scherm. 

 

In dit scherm zijn de volgende mogelijkheden:

Veld Omschrijving
Teken om aan te geven dat een artikel verwijderd moet worden na het opslaan van het scherm.
Art.ID Dit is het artikelnummer en kan niet gewijzigd worden.
Pagina Dit is de pagina waaraan het artikel is gekoppeld. De pagina kan hier gewijzigd worden.
Sorteer Dit is de volgorde waarin de artikelen getoond worden op een pagina op de website.
Titel Dit is de titel van het artikel. Door hierop te klikken kan het artikel geopend worden. Zie: 2.2.4 - Artikelen Maken en Wijzigen
Ingelogde bezoekers Hier wordt aangegeven voor wie de pagina zichtbaar is.
Vanaf datum Dit is de datum waarop het artikel is aangemaakt.
L.Art.ID Dit geeft aan of dit artikel een kopie is van een ander artikel. Het artikelnummer van het andere artikel wordt hier getoond.

 

Ref: 82 / 2021-05-13

3 - Het vullen van de agenda

De agenda toont standaard 5 items. Dit zijn de vijf eerst volgende evenementen. Via de knop “Toon volledige agenda” kan de bezoeker de volledige agenda raadplegen.

Deze agenda wordt gevuld vanuit de backoffice. Hiervoor selecteert u in de linker balk de knop “agenda”. Indien u het profiel Webmaster gebruikt, dan heeft u de rechten om binnen de agenda te werken. Ziet u deze niet, laat dan door de systemadministrator binnen de vereniging de functie agenda aan uw profiel toevoegen. Is dit gebruikersprofiel nog niet bekend binnen uw systeem, neem dan contact op met AllUnited. 

Ref: 426 / 2021-05-13

3.1 - Aanmaken van een nieuw agenda item

Zodra u op Agenda klikt krijgt u de mogelijkheid om de agendalijsten op te vragen (indien er reeds agenda items zijn aangemaakt) of u kunt een nieuw item aanmaken. Klik hiervoor op nieuw.

 

U start met het invoeren van een Datum/Tijd vanaf. Is het een event dat slechts 1 dag of een dagdeel duurt, dan vult u alleen de dag van het event in en de begin en eindtijd. Indien u over meerdere agendatypes (jeugd, senioren, bestuur e.d.) beschikt, kunt u hier een keuze uit maken. Kunt u dit niet, kunt u zelf agendatypes toevoegen onder [Instellingen] > [CMS]

Bij locatie kunt u een keuze maken uit twee reeds ingevulde locaties. Wilt u meerdere locaties aanmaken, lees dan verder bij het volgende punt.

Hierna vult u de titel in van het evenement. Indien er een artikel gepubliceerd is over het naderende event, dan kun u deze koppelen. Vul de Artikel ID in. Is er externe pagina waar u naar toe wilt linken, begin dan het adres met “https://” . De organisator van het evenement kan zijn/haar e-mailadres opnemen. Eventuele belangstellenden kunnen dan contact opnemen. Als het event naar tevredenheid is ingevuld, dan drukt u op [bewaren].

De agenda wordt dan automatisch getoond op de website.

 

Ref: 427 / 2021-05-13

3.1.1 - Het toevoegen van extra agenda locaties

Via [planning] > [instellingen] > [selecteren]  [wijzigen] kunt u nieuwe locaties toevoegen. U bedenkt zelf een naam en code naar wens. Hierna drukt u op bewaren.

Ref: 428 / 2021-05-13

3.1.2 - Het instellen van de herhaalfunctie

Heeft u evenementen die vaker voorkomen en u wilt deze standaard in de agenda opnemen. Dan gebruikt u hiervoor de herhaal functie. Indien u hier vragen over heeft, dien deze dan in via een helpdesk-ticket. Wij leggen u graag via deze weg uit hoe deze functie werkt.

Ref: 429 / 2021-05-13

4 - Het vullen van diverse fotocarrousels

Binnen de website zijn er meerdere manieren om foto’s/afbeeldingen te plaatsen in een carrousel. Hier zijn
drie mogelijkheden:

 1. De fotocarrousel op de homepage
 2. De dynamische en de vaste sponsorcarrousel in de footer
 3. De optionele sponsorcarrousel op de homepage
Ref: 430 / 2021-05-13

4.1 - De fotocarrousel op de homepage

Deze carrousel staat standaard op de homepage en zal getoond worden zodra er een foto is geüpload,
waarbij is aangegeven dat ze in de carrousel getoond dient te worden. Om een foto te plaatsen in de
fotocarrousel moet het volgende gebeuren:

 • Via een willekeurig artikel een foto aan de carrousel toevoegen: indien er bij een artikel een foto wordt
  geplaatst kan 'Fotocarrousel' worden aangevinkt. De foto wordt vervolgens opgenomen in de carrousel.
  Het aanvinken ziet eruit als volgt:

  foto_s_fotocarrousel_1.png
 • Via een aparte pagina: de vereniging kan er ook voor kiezen om een aparte pagina te maken waar de
  foto’s worden geüpload. Deze pagina hoeft niet opgenomen te worden in het menu en zal dan ook niet
  zichtbaar zijn op de website. Deze pagina zal alleen gebruikt worden om foto’s te koppelen aan de
  carrousel. Noem deze pagina bijvoorbeeld: Fotos. Vink bij deze foto’s altijd 'Fotocarrousel' aan.

Lees hier meer om foto's uit de carrousel te halen. Zie: 4.1.1 - Foto's verwijderen uit de fotocarrousel

 

Ref: 431 / 2021-05-13

4.1.1 - Foto's verwijderen uit de fotocarrousel

Om foto's te verwijderen uit de fotocarrousel, navigeer naar [Website] > [Fotocarrousel]. Hier kan bekeken
worden welke foto's zich in de fotocarrousel bevinden. Vanaf deze locatie kunnen de foto's verwijderd worden
door de selectievakjes aan te vinken naast de foto's en vervolgens op 'Bewaren' te klikken. De foto's worden
verwijderd uit de fotocarrousel, maar blijven wel zichtbaar in het artikel waar de foto's waren geüpload. 

Om alle foto's te selecteren, druk op de prullebak prullebakicon_1.png. Let op! Er komt geen check up met de melding of u zeker weet of u alle foto's wilt verwijderen. Als er op publiceren of bewaren geklikt wordt, zijn alle foto's uit de carrousel. 

schermafbeelding_2019_08_01_om_13.54.31_1.jpg 

Ref: 432 / 2021-05-13

5 - Sponsorbalk

De sponsorbalk is de balk onder in beeld van de website en bevat de logo's van de sponsoren. De logo's
kunnen via een aparte pagina door de vereniging geüpload worden. Het is mogelijk via een externe link
een logo te koppen aan de website van de sponsor. Er is geen limiet aan het aantal sponsorlogo's in de
sponsorbalk. Er worden echter maar 6 logo's per keer getoond. De balk zal verversen wanneer de pagina
ververst wordt of bij het openen van een nieuwe pagina. 

AllUnited zorgt ervoor dat aan pagina aangemaakt wordt met sponsorlogo's. In sommige gevallen zijn een
al een aantal voorbeelden geplaatst. 

Een sponsor aan de balk toevoegen
Om een sponsor aan de sponsorbalk toe te voegen, navigeer naar [Website] > [Pagina’s] > [Sponsorlogos] >
[lijst met artikelen] > [ het artikel : Sponsorlogo’s]
. Hier worden de logo's van de sponsoren weergeven.
Hier kan vervolgens een logo worden toegevoegd. Dit gaat op dezelfde manier als een foto toevoegen. 
Let op: de logo's dienen een afmeting te hebben van 140 x 70 pixels, anders worden zij niet goed getoond op de
sponsorbalk. 

Tip:Bij sommige verenigingen heet het artikel sponsoren inplaats van sponsorlogo's

Selecteer het document, laad hem op (tot 100%), vul eventueel de omschrijving in en plaatst de link van het
webadres van de sponsor. Deze zal openen in een nieuwe tab.

Na publiceren

Voor de weergave zijn er 2 mogelijkheden:
(
 u kan allebei de mogelijkheden nemen of een van de twee)

 1. Dynamischeweergave: de balk is constant zichtbaar en scrolt mee.
  Exposure voor de sponsor is in dit geval optimaal. Eenmaal onder in de pagina zal er een vaste balk
  verschijnen die kan linken naar een pagina met sponsorinformatie.

 2. Vaste balk: de balk zal alleen zichtbaar zijn wanneer naar de onderkant van de pagina genavigeerd wordt.
  Er zullen dan constant 5 logo’s zichtbaar zijn. Bij verversen of navigeren op de website zullen de sponsorlogo's wisselen. Indien er een sorteervolgorde is aangegeven zullen de gesorteerde logo's een vaste plek hebben op de sponsorbalk. Dit kan bijvoorbeeld voor de hoofdsponsor, als deze een sortering van 1 krijgt, zal deze na verversen of navigeren altijd op de eerste plek op de sponsorbalk blijven staan. 

Van optie wisselen
Als u een van de twee mogelijkheden niet meer wilt of juist allebei de mogelijkheden wilt hebben neem dan contact op met AllUnited via een ticket.

 

Ref: 492 / 2021-05-13

5.1 - Logo's verwijderen uit de sponsorcarrousel

Om een logo te verwijderen uit de fotocarrousel, navigeer naar [Website] > [Paginas] > [Sponsorlogos] >
[lijst met artikelen] > [Sponsorlogo’s]

Het logo kan verwijderd door het selectie vakje onder het prullenbakje aan te vinken voor de te verwijderen foto's.

schermafbeelding_2019_08_01_om_13.32.54_1.jpg

Als de betreffende logo's geselecteerd zijn, klik op publiceren om deze te verwijderen. Let op! Er komt geen melding of u zeker weet dat u de betreffende bestanden wilt verwijderen, check om die reden altijd of de goede vakjes zijn aangevinkt om te verwijderen.

schermafbeelding_2019_08_01_om_13.39.53_1.jpg

 

 

Ref: 434 / 2021-05-13

6 - Teampagina

Een teampagina heeft een andere indeling dan een gewone pagina. Hier kunnen de gegevens van het team
ingevuld worden. Op de teampagina worden dan automatisch ook de spelers en de begeleiders van een team
opgehaald. Als er foto's aanwezig zijn kunnen ook de foto's van de spelers worden getoond.

Om een nieuwe teampagina aan te maken navigeer naar [Website] > [Pagina's] > [Nieuw]. Vervolgens
wordt onderstaand scherm getoond.

 

Allereerst moet de paginatype aangepast worden naar 'teams'. Dan moet er op 'controle' geklikt worden,
zodat de velden voor een teampagina getoond worden. Het scherm ziet er dan als volgt uit.

De volgende velden kunnen ingesteld worden:

Veld Omschrijving
Pagina Dit is de naam van de pagina. Deze paginanaam is ook de naam die in het menu opgenomen moet worden. 
Paginatype Dit is het type van de pagina. Vaak zal dit 'overig' zijn, in dit geval de pagina 'teams'. De selectie geeft aan welke mogelijkheden er zijn. 
Autopubliceren Indien deze pagina via de website beheerd moet worden, moet dit vinkje geselecteerd zijn. Dit vinkje is erg belangrijk bij teampagina's.
Titel  De titel van de pagina. Deze komt op de website.
Toegang voor Hier wordt aangegeven of een pagina voor alle bezoekers, voor ingelogde bezoekers, of voor ingelogde teamleden benaderbaar is. 
Activiteit De activiteit waarmee het team is aangemaakt, bijvoorbeeld Hockey of competitie.
Categorie De categorie waarmee het team is aangemaakt, bijvoorbeeld spelend lid of voorjaarscompetitie
Team De teamcode
Paginabeheer en autorisaties Wie mogen op de website de pagina beheren. Meerdere vinkjes zijn mogelijk.
Teamfunctie (ingesteld als geinformeerd) geautoriseerd Degene die bij de teamfuncties deze ingestelling heeft mag de pagina beheren.
Teamfunctie (ingesteld als geinformeerd) geautoriseerd Degene die bij de teamfuncties deze ingestelling heeft mag de pagina beheren.
Trainers geautoriseerd De trainer mag deze pagina beheren.
Spelers geautoriseerd Alle spelers van het team mogen deze pagina beheren.
Functiegroep Hier wordt aangegeven welke functiegroep deze pagina mag beheren
Functie Hier wordt aangegeven welke functie deze pagina mag beheren
Geautoriseerde relatie Hier wordt aangegeven welke relatie(s) deze pagina mag beheren

Na het invullen van de teampagina kan het scherm er zo uitzien:

 

 

 

 

Ref: 99 / 2021-05-13

6.1 - Teampgina Tennis

Ref: 114 / 2021-05-13

6.2 - Teampgina Hockey

Ref: 115 / 2021-05-13

6.3 - Teamfoto's

Door te navigeren naar [Website] > [Pagina's] wordt de lijst met pagina's getoond. De teampagina kan hier
onderdeel van zijn. Dit ziet er als volgt uit:

Het paginatype moet 'Teampfotos' zijn. Is deze pagina niet aanwezig en toch gewenst, maak dan een helpdeskticket
aan, zodat AllUnited deze pagina kan toevoegen.

De pagina teamfoto's heeft een bijzondere functie. Op deze pagina worden alle teamfoto's van alle teams opgeslagen
en gelinkt aan de juiste teampagina. Er is dus maar één artikel voor alle teamfoto's van een bepaald seizoen. Oude
artikelen van andere seizoenen mogen niet gepubliceerd zijn, want dan worden de verkeerde teamfoto's getoond.

Om een nieuw artikel met teamfoto's te maken, navigeer naar [Website] > [Alle artikelen] > [Nieuw]. Het artikel
van een pagina met de teamfoto's kan er als volgt uit zien. Hieronder een voorbeeld met twee teamfoto's. Eén voor
heren 1 en één voor dames 1.

Let op: Belangrijk is dat bij link de exacte paginanaam van het team wordt ingegeven. In bovenstaand voorbeeld
staat bij link bijvoorbeeld 'Team_H1'. Alleen wanneer deze link exact gelijk is aan teampagina, zoals deze is
vastgelegd, kan de foto op de teampagina worden getoond. Let daarbij dus ook op hoofdletters en kleine letters. 

Als de de link aan de juiste teampagina is gekoppeld, wordt deze foto als eerste op de teampagina getoond.
Dit kan er als volgt uit zien:

 

Ref: 316 / 2021-05-13

7 - Snelkeuze menu

Sommige clubs kiezen er voor om een snelkeuze menu op de homepage te laten plaatsen.

Dit is een betaalde optie.

Meer hierover kan je lezen op:

https://www.allunited.nl/iconen-snelkeuzemenu/

 

Ref: 808 / 2021-05-13

8 - Hoe kan ik mijn AllUnited website live zetten

Hoe zet ik mijn AllUnited website live? 

Wij kunnen jullie huidige domein overnemen. (Deze blijft uiteraard jullie eigendom). Dit doen de meeste clubs. Natuurlijk kunnen jullie ook bij jullie huidige hosting partij blijven, het is wat de vereniging liever wil. Wij kunnen dan een IP adres doorgeven zodat de bezoeker wordt doorverwezen en alsnog de nieuwe website te zien krijgt.

Verhuistoken voor overdragen website naar AllUnited.

Als jullie het in het beheer van AllUnited willen, meld dat dan even. Voor de "overname" hebben wij een verhuistoken nodig van jullie huidige provider (de gene die jullie huidige domein beheert). Deze dienen jullie zodra de nieuwe website klaar is aan te vragen. Een verhuistoken is een reeks cijfers en letters die ervoor zorgt dat wij jullie beheer van jullie domein kunnen overnemen. Kijk ook even tot wanneer jullie contract (indien aanwezig) loopt. Het beëindigen van het contract moet door de vereniging gedaan worden.

Ook een nieuwe AllUnited e-mail pakket

Mochten jullie alles in ons beheer willen dan dienen jullie ook backups te maken van jullie mailboxen. Dit heeft er mee te maken dat jullie mails verloren gaan bij livegang. Jullie kunnen bijvoorbeeld mails doorsturen naar een Gmail of Hotmail -adres als backup, lokaal bewaren kan natuurlijk ook. In de tussentijd kunnen jullie het mailpakket van AllUnited gebruiken om nieuwe mailadressen aanmaken. Let op dat jullie niet weken voor livegang een backup maken, want anders is de backup niet volledig bij livegang. Zodra wij een verhuistoken hebben ontvangen, dan kunnen wij jullie mailpakket klaarzetten en toesturen.

Let op

Zodra het mailpakket voor jullie is aangemaakt kunnen wij niet meer naar jullie domein mailen. Dit heeft ermee te maken dat de server waarvan wij mailen jullie mailpakket ziet, en het direct intern probeert te mailen. Omdat het mailpakket klaar staat, zullen alle mails van ons domein @allunited.nl niet meer aankomen. Andere mail providers hebben dit probleem niet, dus alle mail komt nog binnen op jullie huidige mailpakket. Alleen kunnen wij van AllUnited niet meer naar jullie verenigingsadressen mailen. Jullie mail komt overigens wel bij ons aan, dus die ontvangen wij wel.
Om alles te activeren, hebben we dus ook even een persoonlijke mailadres nodig (van de webmaster/systeem administrateur) zodat we het mailpakket kunnen toesturen.

Let wel op dat het mailpakket een totale grootte heeft van 2,5gb. Het mailpakket van 2,5gb zit bij jullie licentiekosten inbegrepen.

Mochten jullie een grotere mailpakket willen dan kan dat natuurlijk ook.
De kosten bedragen dan €5,00 per maand per extra GB (exclusief BTW.). Hierbij hebben wij ook een maximum van 10 GB in zijn totaliteit.

Wanneer wij jullie nieuwe website overzetten is de oude website niet langer zichtbaar via dit domein. Als de vereniging haar huidige website wilt behouden om bijvoorbeeld content achteraf over te zetten, zal dit in overleg met de huidige hosting moeten. Het is mogelijk om de website onder een ander domein zichtbaar te houden, maar de huidige hosting moet de website wel blijven hosten. AllUnited kan dit niet overnemen.

Het overzetten van domein duurt ongeveer 24 uur voordat de website overal goed getoond wordt. Dit heeft er mee te maken dat het oude IP nog in buffers van de providers kan zitten.

Graag ontvangen we een datum van live gang zodat we dit kunnen inplannen.

Normaliter activeren wij een SSL certificaat (https) een dag na livegang. Op de dag zelf lukt het niet ivm. de buffers van de verschillende providers.

Mochten er nog andere vragen zijn dan horen we het graag.

 

Ref: 736 / 2021-05-14

9 - Tips & Tricks

Om uw sponsoren extra exposure te geven kunt u ervoor kiezen om een extra sponsorcarrousel op de homepage te laten plaatsen. Indien u dit wenst, maakt u dit kenbaar via een helpdeskticket. Wij laten u weten via welke pagina/artikel u hier de logo’s kunt uploaden. Deze logo’s dienen een afmeting te hebben van 300 x 200 pixels.

Ref: 435 / 2021-05-13

10 - Onduidelijkheden

Natuurlijk kan het gebeuren dat er dingen zijn, die niet duidelijk zijn. Die wij misschien "onhandig" uitleggen.

Als je zo'n situatie tegenkomt, of zelf tips hebt hoe dingen beter uitgelegd kunnen worden, dan horen wij dit graag van jou.

 

 

 

Ref: 809 / 2021-05-13