Berichten vertalen voor een juist emailbericht


Voor het versturen van de emailberichten moet ook de naam van de club overeenkomen met het bericht. Hiervoor moeten ook nog twee berichten vertaald worden.

Menupad (oud): Instellingen > berichten vertalingen (onder het blok algemeen)

Klik op Selecteren en onderstaand scherm wordt getoond.

 

Vul een deel van de code van het emailbericht in zoals hier boven. Bijv. evalemaillink* en druk op wijzigen.

Onderstaand scherm wordt dan getoond.

Hier moet het woord DEMO veranderd worden in de eigen clubnaam waarmee wordt ingelogd in AllUnited. De overige tekst blijft gewoon staan. 

LET OP: Er kan nog een link staan naar de oude backoffice van AllUnited. Als de regel bij tekst begint met http://pr01.is4c.com dan moet dit ook gewijzigd worden in http://pr01.allunited.nl

Voor een volledige beschrijving van deze transactie wordt verwezen naar Zie: Berichtteksten aanpassen