Beeldmateriaal


Een veelgestelde vraag is, hoe een club moet omgaan met beeldmateriaal.

Een lid kan een vinkje hebben gezet bij "Geen beeldmateriaal gebruiken". Hoe zorgt een club er dan voor dit deze "wens" wordt gerespecteerd.

Voor volwassen leden geldt:
Beeldmateriaal mag vrij gepubliceerd worden, behalve als de afgebeelde persoon een ‘redelijk belang’ heeft om zich tegen publicatie te verzetten. Dit zal vaak een privacybelang zijn of een financieel belang; wanneer de maker geld verdient met je portret. Leden moeten dan de publicatie kunnen laten verwijderen. (Handig als club/vereniging om dit op te nemen in de privacy verklaring.)

Natuurlijk geldt voor overige beeldmateriaal dat het rechtenvrij moet zijn.

Let op:
Iemand die toestemming geeft voor het maken van een foto, geeft daarmee niet per definitie toestemming voor de publicatie ervan.

Hint: Een teamfoto valt ook onder de persoonsgegevens.

Voor dit doel hebben we een selectie wizard die een club kan helpen om te zien welke leden het betreft.

Relatie > Selectie wizard > (bovenin:) Selecties beheren
Vul in bij selectienaam "leden*" en druk op wijzigen
Daar staat ook tussen: "Leden zonder beeldmateriaal publicatie"
Roep deze op en kopieer deze (geef deze dan ook dezelfde naam)
Sla op.

Voortaan kan je dus eenvoudig een rapportage maken van alle mensen die niet op beeld willen verschijnen.

Meer kan onze software niet voor je doen en we hopen dat je hiermee de privacy van de leden net iets eenvoudiger kunt respecteren.