Avg | recht op dataportabiliteit


Dit houdt in dat een persoon het recht hebben om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie digitaal van die persoon heeft. Zo kunnen de persoon de gegevens bijvoorbeeld makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Ook kan de persoon vragen om de gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

Tip: Indien je dit laatste moet doen, zorg dan wel dat dit veilig gebeurt. (Gewoon in een email is NIET veilig, bijv. SFTP wel.)

Waar vind het lid deze optie?

Deze optie kan toegevoegd worden in de ledenmodule (door een gebruiker met de juiste rechten), zodat een lid het zelf kan opvragen

Systeem beheer > Alle instellingen > [blok Algemeen] > Menu voor inlogde relaties > Wijzigen

Klik onderaan op de knop voor toevoegen en selecteer 'Dataportabiliteit'.

Er zal dan voor leden een extra menu optie in hun ledenmodule verschijnen, waarmee het lid een JSON-bestand met alle persoonsgegevens kan downloaden.