Avg | inleiding


Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe, strengere regels op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Deze AVG geldt voor de hele Europese Unie en heeft gevolgen voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Dus ook voor alle clubs/verenigingen.

We zullen proberen in deze handleiding uit te leggen, hoe bepaalde dingen opgelost kunnen worden.

AllUnited  verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor onze klanten, zodat zij club-/verenigingsactiviteiten kunnen uitvoeren:

  • het voeren van de administratie t.b.v. leden, donateurs, vrijwilligers, relaties en sponsors;
  • het organiseren van evenementen/activiteiten t.b.v. (oud-)leden, donateurs, relaties en/of sponsors;
  • het informeren van leden over de activiteiten en de organisatie;
  • het beheer en de exploitatie van de accommodatie, zoals bijv. ten behoeve van schoonmaakdiensten/bardiensten/afhangbord etc.;
  • het aanbieden en beheren van openbare - en besloten websites en Apps;
  • het voldoen aan wettelijke vereisten, zoals vereisten met betrekking tot boekhouding en fiscale wetgeving;
  • het afhandelen van tickets;
  • het uitwisselen met overkoepelende organisaties waar leden van bepaalde clubs/verenigingen ook automatisch lid van zijn.

Het beheer van dit soort persoonsgegevens en het verzamelen daarvan, is de verantwoording van de club/vereniging zelf.
Meestal is de ledenadministrateur de eindverantwoordelijke persoon. (Vermeldt dit in het privacy reglement.)