Menu website


Het website menu beheren.

In deze transactie worden de menu's binnen een website vastgelegd. Websites kunnen beschikken over
meerdere menu's. De menu's worden in overleg met AllUnited aangemaakt. Het is daarom niet nodig voor
verenigingen om zelf een nieuw menu aan te maken of menu's te verwijderen.

Hier kan het menu geselecteerd worden en wordt een lijst van de menu's getoond. Door een dubbelklik op
bijvoorbeeld de regel hoofdmenu in bovenstaand scherm wordt het menu geopend en kunnen er wijzigingen
aangebracht worden.

Wanneer het hoofdmenu gekozen wordt, zal het systeem veel gegevens moeten ophalen. Het kan zijn dat
de computer een foutmelding geeft of dat het programma niet reageert. Dit is tijdelijk en verdwijnt vanzelf.
Het kan ook zijn dat er aangegeven wordt dat de transactie door moet gaan. Dit hangt af van de browser
waarmee gewerkt wordt. 

De volgende velden kunnen aangepast worden:

Veld Omschrijving
 prullebakicon.png Vink aan om aan te geven dat een rij verwijderd moeten worden na het opslaan van het scherm. Wanneer dit vakje grijs is betekent dit dat er onder dit menu een submenu hangt. Alleen een leeg hoofdmenu kan verwijderd worden.
Hoofdmenuregel Onder welk item van het hoofdmenu valt het onderwerp? Is dit vak leeg dan is dit het hoofdmenu van de website. De knoppen voor deze menu-items worden dan op de homepage van de website getoond.
Sorteer Met dit veld wordt aangegeven in welke volgorde de menu-items op de website getoond moeten worden.
Menutekst De tekst die komt te staan op de website.
Pagina / Artikelnr Naar welke pagina of artikelnummer wordt er verwezen als men op het onderwerp drukt? Het betreft hier de unieke naam van de pagina of het unieke artikelnummer. De paginanaam moet dus identiek zijn aan de paginanaam die is aangemaakt.  Als een pagina in het menu wordt gekoppeld, dan kan deze pagina meerdere artikelen bevatten. Het is aanbevolen om altijd een pagina te koppelen, zodat er later artikelen toegevoegd kunnen worden. Is dit veld leef, dan worden op een lager niveau menu-items aangemaakt waaraan de pagina wordt gekoppeld.
Toon Tr-velden Als dit veld wordt aangevinkt en er wordt onderaan op 'Controle' geklikt, komen er extra velden in beeld om een koppeling met een transactie te maken. Dit kunnen bijvoorbeeld inschrijfformulieren zijn of lessen. Zie extra regels hieronder.
Link Link naar een externe pagina. Meestal begint dit met http://
Doel Bepaalt in welk venster het scherm moet openen
  Indien leeg, opent nieuwe pagina in hetzelfde scherm
Huidig venster Opent nieuwe pagina in hetzelfde scherm
Nieuw venster Opent nieuwe pagina in een nieuw tabblad
Beveiligingsniveau Bepaal het beveilgingsniveau van het menuitem.
Openbaar is voor iedereen inzichtelijk
Besloten leden is voor iedereen die is ingelogd
Besloten gebruikers is alleen voor de gebruikers van AllUnited
Niet tonen Het menu-item wordt niet getoond
Toegestane groepen Wanneer het Beveiligingsniveau op "Besloten leden" staat, kan je een selectie maken op specifieke groepen die de menu knop kunnen zien. Overige leden die niet tot de selectie behoren zien de menu knop niet. 
Instellingen Vrijveld dat gebruikt kan worden om extra info aan het menu mee te geven. Dit is afhankelijke van de opbouw van de website.

Voor een uitgebreide uitleg over de koppeling van menu's en pagina's zie hoofdstuk  Zie: Proces inrichten website