Overzicht mogelijkheden rond de avg


We hebben de nodige aanpassingen binnen ons systeem gedaan, waarmee we onze aangesloten clubs/verenigingen het leven makkelijker willen maken binnen dit ingewikkelde proces. Dit zal een doorlopend proces zijn. Initieel zullen we vooral van de minimaal vereiste zaken uitgaan, maar uitbreidingen zullen zeker volgen.

In deze handleiding staan de mogelijkheden voor club/vereniging en leden die betrekking hebben op de AVG.