Privacy instellingen op verenigingsniveau instellen


Het is mogelijk om als beheerder zelf de privacy instellingen van jouw club aan te passen. Ga hiervoor naar het menupad: Relaties > Instellingen > Privacy Instellingen : Wijzigen. In dit scherm kan per module de weergave van namen worden ingesteld. De gekozen selecties bepalen dus bij deze modules de standaardweergave van de namen, waarbij er onderscheid wordt gemaakt op vier niveaus:

Openbaar De informatie is openbaar voor iedereen die de pagina met de informatie bezoekt. 

Let op! Hou bij dit niveau altijd rekening met de AVG privacy wetgeving.  
Het is dan ook niet aan te raden dit op “Voornaam Achternaam” te zetten, de instelling “Voornaam” heeft hier dan de voorkeur.
Ingelogde bezoekers De informatie is afgeschermd van het publiek en alleen zichtbaar als een bezoeker ingelogd is.   
Ingelogde groepsleden     De informatie is afgeschermd van het publiek en sommige leden.  
De informatie is alleen zichtbaar voor groepsleden van de relatie.
Gebruikers De informatie is afgeschermd van het publiek en alle leden zonder gebruiker account.  
De informatie is alleen zichtbaar voor systeem gebruikers die aangemaakt zijn via Systeem beheer > Gebruikers.

Indien een module geen eigen instelling mogelijkheid heeft zullen de instellingen van module “Standaard” worden aangehouden.


Hoe werkt het precies?
Bovenin kan je bij “Standaard” de algemene instellingen bepalen per niveau. Wat hier ingesteld staat geldt dan standaard voor alle modules. 
Per module kun je dan per niveau een afwijkende instelling doen als dit gewenst is.

De gemaakte instellingen zijn in principe leidend binnen het systeem voor het tonen van de naam. Dit tenzij de relatie een hoger privacy niveau wil voor zichzelf, in dat geval zal de instelling van de relatie leidend worden.

Let op! De standaard privacy instelling van leden gegevens staat op “Ingelogde bezoekers”. Wanneer dit het geval is dan zal een naam niet zichtbaar worden voor niet ingelogde bezoekers. Ook niet wanneer bij een module bij “Openbaar” wel op “Voornaam” ingesteld staat. De privacy instelling van het lid is dan namelijk hoger dan de standaard instelling van de module.  Hoe dit werkt vind je hier: Zie: Beheren van 'Relaties': wijzigen van gegevens.


Wat is openbaar en wat niet?

Openbaar: Alle zaken waarbij men niet ingelogd is. Dit geldt dus voor de website en het afhangbord. 

Besloten: Alle zaken waarbij eerst ingelogd moet worden. Dit geldt voor stukken van de website en het afhangbord die pas zichtbaar worden nadat er is ingelogd, en de clubapp en ledenmodule.

Een uitzondering op de regel is ClubCasting. Het definiëren of dit al dan niet openbaar is, laten we aan de vereniging zelf over.  
Dit kan bij de instellingen van de ClubCasting zelf aangegeven worden

Privacy - Website emails
In dit blok is het mogelijk om aan te geven dat emailadressen bij bepaalde emails gegroepeerd moeten worden.

Het groeperen van emails zorgt ervoor dat alle ontvangers in één email als ontvanger staan. Dit geeft als voordeel dat je kan antwoorden aan iedereen.
Dit kan ingesteld worden voor Team emails en Les/Evenement emails.Voornaam toch tonen, ook al heeft een lid aangegeven volledig geheim te willen zijn
Zoals aangegeven gaan wij er bij onze instellingen ervan uit dat als een lid aangeeft dat hij/zij niet getoond wil worden dat dit gerespecteerd wordt. Dit mede i.v.m. de AVG wetgeving.

Een vereniging kan dit wel overrulen, door te kiezen voor 'Voornaam- of Voornaam A. (geforceerd bijwerken)'. In dat geval wordt voor dit gedeelte toch de voornaam van het lid of de voornaam met de eerste initiaal van de achternaam getoond. De verantwoording voor deze keuze laten we volledig bij de vereniging zelf.

Bepaalde privacy gegevens algemeen niet tonen op verenigingsniveau (ook niet achter de inlog)
Dit kan ingesteld worden via de Relatietypes. Ga naar het menupad: Relaties > Instellingen > Relatietypes, hier kan je per relatietype aangeven welke gegevens al dan niet getoond moet worden achter de inlog.

Je kan hier ook bepaalde zaken instellen dat deze standaard geheim/niet getoond moeten worden.  Dit is instelbaar voor E-mailadres, Adres, Telefoonnummers en/of Pasfoto. Let op! Zet je iets op geheim, zullen deze gegevens nergens getoond worden, behalve dan in het administratiesysteem zelf.