Privacy instellingen op verenigingsniveau instellen


Vanaf heden is het mogelijk om als beheerder zelf de privacy instellingen van jouw club aan te passen. Ga naar het menupad: Relaties -> Instellingen -> Privacy Instellingen >> Wijzigen

In dit scherm kan per module de weergave van namen worden ingesteld. De gekozen selectie bepaalt dus bij deze modules de standaardweergave van de namen, waarbij er onderscheid wordt gemaakt op vier niveaus. 

Hoe werkt het precies?
Bovenin kan je bij Standaard de eerste keuze aanmaken. Wat hier ingesteld staat, geldt dan standaard voor alle modules, tenzij je het bij de module zelf anders instelt bij een van de regels daaronder. Wil je dat bij een module de weergave anders wordt dan bij de standaard, geef dan bij de niveaus waar het moet afwijken aan, hoe het bij deze module ingesteld zal moeten staan.

De keuze qua weergave van namen door de vereniging is in principe leidend, tenzij de relatie een hoger privacy niveau wil voor zichzelf. In dat geval kan de relatie dit zelf aanscherpen. Hoe dit werkt vind je hier: Zie: Beheren van 'Relaties' wijzigen van gegevens .

Let op: In principe staan alle leden ingesteld op het niveau 'Ingelogde bezoekers'. Zolang zij op dit niveau blijven, dan zal je in bij een pagina, waarbij is aangegeven dat de voornaam wel zichtbaar mag zijn in het openbaar, in plaats van de voornaam het woord 'Afgeschermd' verschijnen. Dit geldt ook voor andere niveaus, als een hoger privacy niveau van toepassing is.

Belangrijk om te weten is verder dat je bij de kolom “Openbaar” rekening moet houden met de nieuwe privacywet. Het is dan ook niet aan te raden dit op “Voornaam Achternaam” te zetten, maar wel bijvoorbeeld alleen op “Voornaam”.

Wat is openbaar en wat niet?
Openbaar: Alle zaken waarbij men niet ingelogd is. Dit geldt dus voor de website en afhangbord. 


Besloten: Alle zaken waarbij eerst ingelogd moet worden. Dit geldt voor stukken van de website en afhangbord, die pas zichtbaar worden na inlog en natuurlijk de app en ledenmodule.


Uitzondering is ClubCasting. Het definiëren of dit al dan niet openbaar is, laten we aan de vereniging zelf over. Dit kan bij de instellingen van de ClubCasting zelf aangegeven worden.

Voornaam toch tonen, ook al heeft een lid aangegeven volledig geheim te willen zijn
Zoals aangegeven gaan wij er bij onze instellingen ervan uit dat als een lid aangeeft dat hij/zij niet getoond wil worden, dit gerespecteerd wordt. Een vereniging kan dit overrulen, door te kiezen voor 'Voornaam- of Voornaam A. (geforceerd bijwerken)'. In dat geval wordt voor dit gedeelte toch de voornaam van het lid of de voornaam met de eerste initiaal van de achternaam getoond. De verantwoording voor deze keuze laten we volledig bij de vereniging zelf.

Bepaalde privacy gegevens algemeen niet tonen op verenigingsniveau (ook niet achter de inlog)
Via het menupad: Relaties > Instellingen > Relatietypes kan je per relatietype aangeven welke gegevens al dan niet getoond moet worden achter de inlog. Je kan hierbij aangeven dat bepaalde zaken standaard niet getoond moeten worden. Dit gaat om E-mailadres, Adres, Telefoonnummers en/of Pasfoto. Let wel, zet je dit op geheim, zullen deze gegevens nergens getoond worden, behalve dan in het administratiesysteem zelf.