Kunnen leden zelf hun afgehangen reserveringen stoppen?


Wil je dat leden na het aanvangen van een reservering/speelperiode nog de mogelijkheid hebben om de reservering stop te zetten? Dat is mogelijk wanneer het veld "Stopknop periode" ingevuld wordt. 

Wil je dat dit de gehele duur van de reservering mogelijk is, gebruik dan de hoeveelheid minuten in dat een reservering maximaal kan duren. Of geef 5 of 10 minuten om een lid de mogelijkheid om kort na het afhangen van een baan nog een andere baan te kiezen om wat voor reden dan ook. 

Let op: Alleen een hoofdreserveerder kan de reservering stopzetten. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van limieten (zie [link 568) wordt de reservering wél nog geteld voor deze limieten.

  • Stap 1: Volg het menupad Planning > Instellingen > Planningsoverzicht / Afhanginstellingen - 'Wijzigen'.
  • Stap 2: Kies achter het beoogde rooster voor 'Verder'
  • Stap 3: Vul in het veld "Stopknop periode" de hoeveelheid minuten na aanvang dat een afgehangen baan  stop gezet kan worden, gevolgd door 'Bewaren'.