Locatiegroep verwijderen maar prullenbak icoon is grijs


Binnen de locatiegroepen (via Planning > Instellingen > Locatiegroep - knop 'Wijzigen') is de selectiegroep niet te selecteren en daarom niet te verwijderen. Onder het prullenbak icoon is het venster niet wit maar grijs. Dit toont het systeem op deze wijze omdat er nog locaties onder deze locatiegroep hangen. Er mogen geen locaties meer onder een locatiegroep hangen alvorens deze groep verwijderd kan worden. Deze locaties dienen naar de correcte locatiegroep te worden overgeplaatst alvorens we de locatiegroep kunnen verwijderen. 

We volgen daarom het volgende stappenplan:
1.) Volg Planning > Instellingen > Locaties - knop 'Selecteren' 
2.) Kies in het daarop volgende selectiescherm de knop 'Wijzigen'
3.) Alles locaties zijn zichtbaar en in de kolom 'Locatiegroep' vervangen we de locatiegroep die we gaan verwijderen met de juiste locatiegroep. 
4.) Komt de te verwijderen locatiegroep niet meer voor binnen de locaties, kunt u de aanpassingen opslaan door op 'Bewaren' te drukken
5.) Volg Planning > Instellingen > Locatiegroepen - knop 'Wijzigen' en de locatiegroep kan worden verwijderd. 

Of bekijk onze instructievideo