Vereniging aanmaken voor wedstrijdschema


Indien bij het opladen van het bondschema de volgende  melding wordt gegeven:

De volgende verenigingen zijn nog niet bekend in het systeem:

Zwolle - MK12LJ1
Kromme Rijn - MK17FX6
Kromme Rijn - MK17FX6
Kromme Rijn - MK17FX6
Er is geen informatie bij de KNHB gevonden of er is fout op getreden.

Dan betekent dit dat deze verenigingen nog niet bekend zijn in het systeem en aangemaakt moeten worden als nieuwe relaties. 

Menupad: Relaties > Relaties beheren

Druk in de menubalk op de knop nieuw

Maak een nieuwe relatie aan met als relatietype vereniging of club (dit is afhankelijk van de instellingen in het systeem). Geef bij bedrijfsnaam de naam van de vereniging in en druk op controle. Bij het relatietype vereniging hoort een extra veld blok, waarin de gegevens van de vereniging vastgelegd kunnen worden.

 

Er komt nu een extra blok beschikbaar bij de relatiegegevens voor verenigingen. De verplichte informatie is hier het Verenigingsnummer en de Korte naam. De overige informatie is optioneel. 

 

 Als de vereniging is aangemaakt, kan het bondsschema opnieuw geladen worden.