Led verlichting


Om de LED verlichting te activeren, dienen een drietal zaken te worden geregeld. 

Stap 1: Stel de LED-leverancier op de hoogte
Zowel aan de kant van AllUnited als van de LED-leverancier dienen zaken ingericht te worden. De eerste stap is om de leverancier op de hoogte te stellen van de benodigde informatie. Dit kan je direct mailen naar jouw leverancier. Let op: vraag de LED-leverancier ook gelijk wie de inrichting van Meshlink doet. De banen moeten namelijk toegevoegd worden in Meshlink om gekoppeld te worden met AllUnited.

Leverancier - Lumosa
E-mail Lumosa

Leverancier - SPORT technologies
E-mail SPORT technologies

Leverancier - AAA-LUX BV
E-mail AAA-Lux


Leverancier - Philips Perfect Play
https://www.signify.com/nl-nl/contact

Al in gebruik?
Mail dan de volgende informatie:
- verenigingsnummer (KNLTB nummer van de vereniging)
- per wanneer jullie van start gaan (om de reserveringen leeg te maken) 

Nieuwe gebruiker? 
Mail dan de volgende informatie: 
- verenigingsnummer (KNLTB nummer van de vereniging)
- baannummers in combinatie met het type ondergrond
- contactpersoon vanuit de vereniging (inclusief email & telefoonnummer)
- per wanneer jullie van start gaan

Stap 2: In AllUnited kun je de banen toewijzen aan de leverancier
Volg Planning > Instellingen > Locaties - knop 'Selecteren. 
Er verschijnt een selectiescherm waar we niets invoeren en gelijk voor de knop 'Wijzigen' kiezen.
Beschikt jouw vereniging over veel locaties, kan je in dit selectiescherm een filter toepassen om de resultaten te verfijnen. 

We krijgen een overzicht van alle locaties in dit systeem. 
Onder de kolom 'Verlichting' wordt gekozen voor 'Tonen', waardoor een venster zich opent. 
Kies hier voor jullie leverancier en de baancode. De klantcode wordt door AllUnited ingevoerd (stuur hiervoor een ticket in).
Kies voor Meshlink voor verlichting. Dit betreft nl de algemene Meshlink koppeling waar Lumosa, Sport technologies, AAA-lux en ook Philips mee werken.
Sluit het venster via 'Sluiten' en vervolg dezelfde actie bij de overige locaties waar LED-verlichting actief is. 
Zodra de juiste locaties zijn voorzien van de LED-verlichting, kan je de aanpassingen opslaan door beneden voor 'Bewaren' te kiezen.

FAQ - Hoe bemachtig ik de klantcode indien deze nog onbekend is?
Deze informatie is op te vragen bij de KNLTB. Dit is het verenigingsnummer.
Dit nummer is ook te vinden via https://mijnknltb.toernooi.nl/find/club

FAQ - Wat betekent baancode / nummer?
Dit betreffen de unieke nummers die de LED-leverancier meegeeft om de baan aansturing te verzorgen. 
Bij de meeste leveranciers komt dit overeen met de baannummering. 
Deze codes zijn op te vragen bij de LED-leverancier.

FAQ - Mijn leverancier staat er niet bij. 
Dat betekent dat we nog geen koppeling hebben met deze leverancier. 
Lumosa, Sport technologies, AAA-Lux en Philips hebben wij nu via de Meshlink API gekoppeld.
Meshlink (https://meshlink.nl/)  is een standaard API waar ook andere LED-leveranciers zich op kunnen aansluiten.


Stap 3: 
 In AllUnited kun je ook de type verlichting instellen
Volg Planning > Instellingen > Reserveringstypes - knop 'Wijzigen'.
Er verschijnt een overzicht van alle soorten reserveringen. 
In de kolom 'Leverancier lichttypecode' kan de lichtsterkte worden bepaald. 
Dit betreffen vaste keuzes. 
Kies voor 'Bewaren' zodra alle reserveringstypes van een lichttype zijn voorzien.

Update november 2020:
Er is nu een koppeling met bevestiging op het Afhangbord op de club. Dus dat de lampen alleen aangaan als er bevestigd is. Zet hiervoor een vinkje bij Lichten alleen bij bevestiging aanzetten. Let op: dit vinkje moet aan staan voordat nieuwe reserveringen gemaakt worden.

Geen vinkje? De lampen gaan dan altijd aan, tenzij een lid de reservering verwijderd of de reservering in de backoffice verwijderd wordt.


ledd.jpg

FAQ - Hoe weet ik welke lichtsterkte een lichttype is? 
Deze informatie is op te vragen bij de leverancier.
Ondanks de vaste waarden kan dit per leverancier afwijken. 
https://www.centrecourt.nl/themas/accommodaties/verlichting

FAQ - Wat gebeurt er als ik het veld 'leverancier lichttype' leeg laat? 
Dan wordt het veld gevuld met een standaard waarde. 
In de meeste gevallen betreft dit 'Normaal'.

FAQ - Wat moet er worden ingevuld als een locatie niet van verlichting voorzien dient te worden? 
Indien een locatie niet van verlichting voorzien dient te worden, kan voor het type 'Onbeschikbaar' worden gekozen.

FAQ - Wat doet AllUnited en wat doet de LED-leverancier?
AllUnited stuurt alléén de reserveringen door. Alle andere zaken, zoals bijvoorbeeld hoe lang blijven de lampen aan nadat de speeltijd verlopen is, regelt de LED-leverancier.

FAQ - Tot wanneer kan ik wijzigingen maken aan de schema's?
De reserveringen (bijv. competitie, training etc.) worden rond 23:00 door ons doorgestuurd voor de dag er op. Daarna sturen we alleen wijzigingen op de dag zelf door. Hier zitten ook banen bij die leden afhangen.

FAQ - Heeft wel/niet bevestigen (van een online reservering) op het Afhangbord invloed op aansturing verlichting via Meshlink
Wel of niet bevestigen van een reservering heeft hier geen invloed op.
Alleen een verwijdering van de reservering (door lid of via backoffice) wordt aan Meshlink doorgestuurd.

In alle andere gevallen blijft de reservering gewoon staan in Meshlink.

 

Bovenstaande zaken ingericht? 
Dan ben je klaar en regelt de koppeling tussen AllUnited en de LED-leverancier de rest.