Led verlichting


Om de LED verlichting te activeren, dienen een drietal zaken te worden geregeld. 

Stap 1: Stel de LED-leverancier op de hoogte
Zowel van de kant van AllUnited als van de LED-leverancier dienen zaken in te richten. 
De eerste stap is om de leverancier op de hoogte te stellen van de benodigde informatie. 
Dit kan je direct mailen naar jouw leverancier. 

Leverancier - Lumosa
E-mail Lumosa

Leverancier - SPORT technologies
E-mail SPORT technologies

Leverancier - AAA-LUX BV
E-mail AAA-Lux


Philips Perfect Play is rond mei 2019 beschikbaar.

Al in gebruik?
Mail dan de volgende informatie:
- verenigingsnummer (KNLTB nummer van de vereniging)
- per wanneer jullie van start gaan (om de reserveringen leeg te maken) 

Nieuwe gebruiker? 
Mail dan de volgende informatie: 
- verenigingsnummer (KNLTB nummer van de vereniging)
- baannummers in combinatie met het type ondergrond
- contactpersoon vanuit de vereniging (inclusief email & telefoonnummer)
- per wanneer jullie van start gaan

Stap 2: Banen toewijzen aan de leverancier
Volg Planning > Instellingen > Locaties - knop 'Selecteren. 
Er verschijnt een selectiescherm waar we niets invoeren en gelijk voor de knop 'Wijzigen' kiezen.
Beschikt jouw vereniging over veel locaties, kan je in dit selectiescherm een filter toepassen om de resultaten te verfijnen. 

We krijgen een overzicht van alle locaties in dit systeem. 
Onder de kolom 'Verlichting' wordt gekozen voor 'Tonen', waardoor een venster zich opent. 
Kies hier voor jullie leverancier, gevolgd door jullie klantcode en de baancode.
Kies voor Lumosa/Sport technologies voor verlichting. Dit betreft nl de algemene meshlink koppeling waar Lumosa, Sport technologies, AAA-lux en ook Philips mee werken.
Sluit het venster via 'Sluiten' en vervolg dezelfde actie bij de overige locaties waar LED-verlichting actief is. 
Zodra de juiste locaties zijn voorzien van de LED-verlichting, kan je de aanpassingen opslaan door beneden voor 'Bewaren' te kiezen.

FAQ - Hoe bemachtig ik de klantcode indien deze nog onbekend is?
Deze informatie is op te vragen bij de LED-leverancier.
Bij de meeste leveranciers betreft het unieke bondsnummer van de vereniging. 

FAQ - Wat zijn baancode / nummer?
Dit betreffen de unieke nummers die de LED-leverancier meegeeft om de baan aansturing te verzorgen. 
Bij de meeste leveranciers komt dit overeen met de baannummering. 
Deze codes zijn op te vragen bij de LED-leverancier.

FAQ - Mijn leverancier staat er niet bij. 
Dat betekent dat we nog geen koppeling hebben met deze leverancier. 
Lumosa, Sport technologies en AAA-Lux hebben wij nu gekoppeld.
Philips volgt vanaf mei 2019.
Om een koppeling te kunnen realiseren met jullie leverancier dienen wij over technische specificaties te beschikken. 
Deze informatie is op te vragen bij jullie leverancier en kan via een ticket aan ons doorgeven. 
Allunited zal kijken of we deze koppeling kunnen ondersteunen.
Het realiseren van een koppeling kan leiden tot meerwerk, welke in overleg met de vereniging of leverancier worden besproken. 

Stap 3: Type verlichting bepalen

Volg Planning > Instellingen > Reserveringtypes - knop 'Wijzigen'.
Er verschijnt een overzicht van alle soorten reserveringen. 
In de kolom 'Leverancier lichttypecode' kan de lichtsterkte worden bepaald. 
Dit betreffen vaste keuzes. 
Kies voor 'Bewaren' zodra alle reserveringtypes van een lichttype zijn voorzien.FAQ - Hoe weet ik welke lichtsterkte een lichttype is? 
Deze informatie is op te vragen bij de leverancier.
Ondanks de vaste waarden kan dit per leverancier afwijken. 

FAQ - Wat gebeurt er als ik het veld 'leverancier lichttype' leeg laat? 
Dan wordt het veld gevuld met een standaard waarde. 
In de meeste gevallen betreft dit 'Normaal'.

FAQ - Wat moet er worden ingevuld als een locatie niet van verlichting voorzien dient te worden? 
Indien een locatie niet van verlichting voorzien dient te worden, kan voor het type 'Onbeschikbaar' worden gekozen.

FAQ - Tot wanneer kan ik wijzigingen maken aan de schema's?
De reserveringen worden rond 23:00 door ons doorgestuurd voor de dag er op. Daarna sturen we alleen wijzigingen voor de dag door. 

Bovenstaande zaken ingericht? 
Dan ben je klaar en regelt de koppeling tussen AllUnited en de LED-leverancier de rest.