Reserveringtypes


fireshot_capture_126_test_dv01_https___dv01.allunited.nl_.png

Wanneer er in het systeem een reservering gemaakt wordt  moet het type Reservering gekozen worden.
In het scherm Reserveringtypes is het mogelijk om deze nieuwe type reserveringen te maken 

In dit scherm is het mogelijk om nieuwe soorten reserveringen aan te maken.