Beperking op aantal actieve reserveringen


  • Stap 1: Volg het menupad Planning > Instellingen > Afhangbordrestricties - 'Wijzigen'
  • Stap 2: Voer bij 'Max open reserveringen een '1' in, gevolgd door de knop 'Bewaren'.