Planningsoverzicht baanoverzicht op de website


Werkwijze bij een AllUnited website

Er zijn twee verschillende mogelijkheden voor de weergave.

  1. Weergave 1: Toont alleen de reserveringen die plaatsvinden op de locaties. Geen van de andere activiteiten die plaatsvinden binnen het systeem (lessen/evenementen, trainingen, wedstrijden, agenda punten met een locatie)
  2. Weergave 2: Toont alles wat plaatsvindt op de locatie binnen het systeem. Echter wordt de legenda niet getoond en zal alles in de kleur van een reservering weergegeven.

Via [Website] > [Pagina's] > [Nieuw] kan een nieuwe pagina worden aangemaakt. 
Om het planningsoverzicht op de website te tonen, dient een backoffice pagina te worden aangemaakt.
opzetten_backoffice_pagina3_1.png

Zodra er beneden voor 'Controle' wordt gekozen, verschijnt er een nieuw venster 'Backoffice transactie'.

In dit venster zijn de volgende instellingen benodigd:
Transactiegroep: Club
Transactie: Planningboard
Task: Wijzigen (Anders kunnen de leden de dag navigatie niet gebruiken)
Instellingen: Weergave 1 of 2

Instellingen bij alleen reserveringen tonen
afhangbord_v2_1.png

Instellingen bij alle activiteiten weergeven
afhangbord_v2_1.png

Is de pagina eenmaal bewaard, dan is de weergave via het icoon 'het wereldbolletje' te bekijken.

Overige opties die je ";" gescheiden kan toevoegen aan het instellingen veld zijn:
- kalender=zichtbaar
- locatie=1tm6
- geenlocatie=zichtbaar

Voorbeelden:
- weergave=2;locatie=1tm6;kalender=zichtbaar
- weergave=2;kalender=zichtbaar
- kalender=zichtbaar
- locatie=1tm10

FAQ - Als ik het veld 'instellingen' leeg laat onder 'Backoffice transactie' wordt er wel een overzicht getoond. Welk overzicht is dit? 
Antwoord: Indien dit veld leeg blijft, hebben wij standaard ingesteld dat het systeem overzicht 1 toont, oftewel het overzicht met alleen de reserveringen. 

Werkwijze bij een website door een andere leverancier

Voor clubs die geen AllUnited website hebben, kunnen dit overzicht op de website tonen via een iframe.

Hiervoor dient de volgende link te worden aangehouden: 
https://pr01.allunited.nl/afhangbord/[clubnaam]/[weergave]
[clubnaam] dient te worden vervangen door de clubnaam van de vereniging. Dit betreft dezelfde naam die u gebruikt in het veld 'Club' als u inlogt in de backoffice.  
[weergave] dient het eerder genoemde getal (1 of 2) te betreffen, afhankelijk van het gewenste overzicht. (Zie bovenstaande paragraaf 'Werkwijze bij een AllUnited website')

Link voor in de iframe om alleen reserveringen tonen van onze demo:
https://pr01.allunited.nl/afhangbord/demo/1

Link voor in de iframe om alle activiteiten weergeven van onze demo:
https://pr01.allunited.nl/afhangbord/demo/2

Qua code voor de iframe kan het volgende worden aangehouden:
<iframe src="[LINK HIER PLAATSEN]" style="width:100%; height:1000px"> </iframe>
<iframe src="https://pr01.allunited.nl/afhangbord/demo/2" style="width:100%; height:1000px"> </iframe>

afhangbord_demo_united_1.png