Velden


De tabel met de velden wordt gebruikt voor het volgende:

  • Voor het inlezen van het bondschema (voor het wedstrijdschema)
  • Voor het maken van een trainingsschema

Menupad: Instellingen > {Velden} (onder het blok wedstrijden)

Druk achter velden op wijzigen. Onderstaand scherm wordt dan getoond.

De volgende velden kunnen ingevuld worden.

Veld

Omschrijving
Vw Teken om aan te geven dat een rij verwijderd moeten worden na het opslaan van het scherm
Veldcode Dit is een zelf bepaalde code (kan later niet meer gewijzigd worden)
Veld Omschrijving van het veld
Sorteer Hiermee wordt de volgorde aangegeven waarop de velden moeten worden getoond.
Thuisveld Hiermee kan aangegeven worden of het een thuisveld is. Trainingsschema maakt alleen gebruik van de velden die als een thuisveld zijn gemarkeerd.

Met de knop voeg toe kunnen nieuwe regels toegevoegd worden om extra velden toe te voegen.

LET OP:
Als bij het inlezen van het bondschema een foutmelding verschijnt dat velden nog niet bekend zijn, dan moeten deze in onderstaand schema worden toegevoegd. De naam van het Veld moet exact gelijk zijn aan de naam die in de foutmelding wordt genoemd.