Allunited afhangbord - baantypes


Voordat er nieuwe banen toegevoegd kunnen worden moet er locatiegroepen(baantypes) aangemaakt worden.

Bijvoorbeeld er wordt een nieuwe baan aangemaakt deze valt onder het baantype gravel 
Het baantype gravel moet eerst wel aangemaakt zijn voordat dit kan.
Standaard zijn de baantypes: Gravel, padel, en smashcourt aanwezig.

Bij Menupad: planning > Instellingen >  Locatiegroep 
Kunnen er nieuwe baantypes ingesteld 

 

Klik op de Voeg toe knop om een Locatiegroep (baantype) toe te voegen  
Vul vervolgens de locatiegroepcode in dit is de code voor de baan en kan achteraf niet meer veranderd worden 
ook het veld locatiegroepen moet ingevuld worden hier wordt de naam van de locatiegroep(baantype)bepaald.

Het veld relaties is nog in ontwikkeling en wordt op dit moment nog niet gebruikt.

Zodra de locatiegroepcode en locatiegroepen is ingevuld kan er op bewaren geklikt worden om de locatiegroep(baantype) officeel aan te maken