Help! ik word geen wijs uit de berichten die richting bond gestuurd worden.


Door de berichten te filteren kun je een goed overzicht krijgen van welke berichten er beschikbaar zijn, wat de exacte status is en of deze al naar de bond zijn verstuurd. Zo weet je precies met welke berichten je op dat moment bezig bent.

Filteren op berichtstatus bij "Interface bond"

Ga naar Relaties > Interface bond > klik op "Berichten selecteren".
In het filter selectie scherm kun je bij "Berichtstatus" de gewenste status kiezen waarop je wilt filteren. 

Let op! Wanneer er geen berichten beschikbaar zijn voor een bepaalde status, dan zal deze status niet als filter optie beschikbaar zijn.

Klik op de knop "Weergaven" wanneer je de zoek resultaten alleen wilt bekijken. 
Klik op de knop "Wijzigen" wanneer je de zoek resultaten wilt aanpassen/bewerken.

Hierna krijg je een lijst met alle berichten met de gekozen status in beeld.

Onderstaand vind je de verschillende berichtstatussen en wat deze inhouden.

Aangemaakt Berichten staan klaar om te verzenden, maar zijn nog niet naar de bond gestuurd.
Deze berichten kunnen nog verwijderd worden.
Verzonden Berichten zijn naar de bond gestuurd.
Deze moeten nog verwerkt en/of opgehaald worden, de relatie van het bericht blijft tot deze tijd geblokkeerd.   
Doorgevoerd    Berichten zijn door de bond opgehaald en verwerkt.
De relatie moet nu weer vrijgegeven zijn.   
Fout

AllUnited heeft fouten in de relatiekaart van het lid van het bericht gevonden.   
Het bericht is niet richting bond gestuurd.

Deze fout moet eerst worden opgelost voor het bericht gestuurd kan worden naar de bond.

Niet doorgevoerd

De bond heeft een fout geconstateerd in het bericht/bij het lid en heeft het bericht daarom niet verwerkt.
Deze fout moet eerst worden opgelost voor het bericht opnieuw gestuurd kan worden.

Let op! Als de foutmelding aangeeft dat "het lid al bestaat", dan zal AllUnited zelf een correctie in de status doorvoeren.
Je hoeft hier zelf niets voor te doen.

Filteren op berichtstatus via Selectie Wizard "Controle interface"

Je kunt de statussen van berichten ook nagaan via de Selectie Wizard "Controle interface". Ga naar Relaties > Selectie Wizard en klik de selectie 'Controle interface'  aan om deze hier te bekijken. 

Let op! Niet iedere vereniging heeft standaard deze Selectie Wizard beschikbaar in het systeem. Deze kan altijd via een ticket aangevraagd worden indien jullie hier gebruik van willen maken.

Kies hier bij "Berichtstatus" de gewenste status.

Wil je berichten van 1 status bekijken?
Vul deze dan in beide velden in (het eerste keuze veld en het t/m veld).

Wil je berichten van meerdere statussen bekijken? 
Vul dan de gewenste start status in bij het eerste keuze veld, en de gewenste eind status bij het t/m veld.

Let op! De gekozen status uit het eerste veld moet altijd hoger in de lijst staan dan de keuze in het t/m veld. Dit omdat het systeem zoekt op basis van unieke id's die in het systeem aan de statussen zijn gekoppeld.