Locatiegroepen


Via het menupad: [Planning] > [Instellingen] > [Locatiegroep] kunnen de locatiegroepen vastgelegd worden.

Dit zijn bijvoorbeeld alle velden/banen met dezelfde ondergrond.


Onderstaand scherm wordt dan getoond.

fireshot_capture_16_test2_dv01_https___dv01.allunited.nl_.png

 

Hier wordt een groepscode vastgelegd met daarachter de naam van de groep. Als er een verantwoordelijke relatie is voor die groep, dan kan deze ook vastgelegd worden.