Selectie locaties


Menupad: [Planning] > [Instellingen] > [Locaties] > [Selecteren]

Het is de bedoeling dat bij de locaties alle locaties komen.

Deze transactie is nog in ontwikkeling.

Dit kunnen de volgende zaken zijn.

  • Velden
  • Bestuurskamers
  • Kleedkamers
  • Kantine
  • Ligboxen van boten

Via het selectiescherm kan een keuze gemaakt worden van welke locaties de instellingen getoond moeten worden.