Beoordelingstypes


In de beoordelingstype wordt de hele beoordeling opgesteld. Hier worden de vragen en beoordelingspunten vastgelegd waarop de relatie wordt beoordeeld. Er kunnen meerdere beoordelingstypes gemaakt worden. Bijvoorbeeld verschillende vragen voor een speler/deelnemer, maar ook voor verschillende diploma's.

Menupad: [Beoordelingen] > [Instellingen] > [Beoordelingstypes] > [selecteren]

 In dit scherm zijn er twee opties:

  1. Aanmaken nieuwe beoordeling
    • Klik in de bovenbalk op [Nieuw] en maak een nieuw beoordelingstype aan.
  2. Een bestaande beoordeling aanpassen
    • Selecteer het beoordelingstype dat gewijzigd dient te worden en druk op [Wijzigen].

Wanneer er gekozen wordt voor het aanmaken van een nieuw beoordelingstype, zal het volgende scherm verschijnen.

Uitleg van de velden

Veld     Omschrijving
Beoordelingstypecode  Een afkorting voor het beoordelingsformulier, bijvoorbeeld DPA of DPB voor diploma A en B
Beoordelingstype Dit is de volledige omschrijving van het beoordelingstype
Volgorde    Volgorde van de verschillende beoordelingstypes
Toon opmerking veld Deze optie laat ruimte voor opmerkingen bij de beoordelingsonderdelen
Radioveld type

Kies de manier van beoordelen. Er kan gekozen worden voor:

Voortgang Dit kan gebruikt worden wanneer er naar een einddoel gewerkt wordt met percentages
Niveau Een niveau bepaling van ruim onvoldoende, onvoldoende, matig, voldoende en ruim voldoende
Oneens/eens Wanneer er handelingen beheerst moeten worden. Kan er gekozen op een manier van beoordelen waarmee stellingen gebruikt worden.
Balans  
Afwijkend  
 Iconen Hier bepaal je of je de status iconen wilt laten zien
Toon % Beoordelaar    Dit % geeft aan wat de procentuele voortgang is. 100% is volgende badje/diploma
Overnemen van laatste    De waarden van de laatste beoordeling worden overgenomen. Hierdoor hoeft de beoordelaar enkel de afwijkende zaken aan te passen.
Beoordeling via referentie Niet van toepassing
Bewaar knop Niet van toepassing
Groep beoordelen    Keuze uit verticaal of horizontaal
Waar te selecteren   

Twee keuzes:

Spelers: Spelers worden in teams beoordeeld. Selecteer de gewenste activiteit en categorie.
Les/Evenement deelnemers    Deelnemers worden per lesgroep/ evenement beoordeeld
 Volgende evaluatietype (100%)    Bij het voltooien van de beoordelingen met 100% kan de speler doorgezet worden naar de volgende beoordelingstype. Dit wordt vaak gedaan i.c.m. het radioveld type Voortgang.
Aanmaken functie (100%)      Bij het voltooien van de beoordelingen met 100% kan er een diploma worden vastgelegd op de relatiekaart.
Mijn beoordeling    Op de persoonlijke pagina kan het lid zijn/haar beoordeling terug vinden. Wil je niet alle details tonen, dan kan je ook gebruik maken van een gekleurde balk. Koppieer 25:red;50:orange;75:yellow;100:green en plak dit in het invoerveld.
Toon % Mijn beoord.    Ook het lid ziet op hoeveel % hij/zij zit tot het diploma.

 

Veld    Opmerking
Vw Vw is van verwijderen. Door dit veld aan te vinken wordt de regel bij het bewaren verwijderd.
LET OP: de knop verwijderen verwijdert het gehele beoordelingstype en niet één regel.
Beoordelingspijler Hier kan één van de beoordelingspijlers geselecteerd worden die zijn vastgelegd. Zie: Beoordelingspijlers
Sorteer Dit veld bepaalt de volgorde van de vragen binnen een beoordelingspijler
Titel Dit is de titel/vraag.
Veldtype

Kies hier welk veldtype er bij de vraag moet verschijnen.

Tekst Dan kan alleen een tekst ingevoerd worden als beoordeling. Hierbij zijn gewichten niet mogelijk.
Radioknoppen Eén of meerder rondjes die aangezet geselecteerd kunnen worden. Ieder bolletje heeft een eigen waarde. De diverse waarde worden gescheiden met een ‘;’. Bijvoorbeeld 1;3;5;7;9. Het aantal waarden in de gewichten zorgt voor het aantal bolletjes. Dus wil je de gewichten slecht, matig, normaal, goed en uitstekend, dan heb je 5 bolletjes nodig.
Checkbox Een checkbox is een veld dat aan of uitgezet kan worden. Dus of iemand voldoet aan de vraag uit de checkbox of niet.
Waarde Hier wordt een waarde ingegeven. Deze waarde geeft de maximale waarde aan waarvoor dit meegeteld moet worden. Alle waardes worden bij elkaar opgeteld voor het totaal. Als bijvoorbeeld het gewicht 80 is en er wordt een waarde van 45 ingevuld dan wordt 56,3% berekend als het totaal van de waarden 100 is. Is het totaal van de waarden 200, dan wordt het 28,1% etc.
 Gewicht

Vul hier de gewicht van de antwoorden. Zie blok Veldtype en Gewichten.

Gewichtdeel

Het gewicht van de vraag binnen alle vragen. Dus voor hoeveel telt deze vraag mee in het geheel. Hoe belangrijk is deze vraag.

Helptekst

Hier kan extra informatie bij de vraag worden gegeven. Extra uitleg.

Conditieregel

Indien een vraag afhankelijk is van een eerder vraag, is het mogelijk om een hier deze vraag te selecteren

Conditieantwoord

Hier wordt het antwoord gegeven waaraan de conditie moet voldoen.

Met de knop [Bewaren] wordt de beoordelingstype vastgelegd.
LET OP: De knop verwijderen verwijdert het gehele beoordelingstype en niet slechts één regel.

 

Klik hier voor de volledige handleiding