Beoordeling rapportages


Hier kunnen rapportages opgevraagd worden van de beoordelingen.

Via het menupad: [Beoordelingen] > [Rapportages]

Onderstaand scherm wordt dan getoond.

Hier zijn 3 opties.

  1. Beoordelingen per relatie.
  2. Beoordelingen per team
  3. Exportbestanden
    Hier kunnen de beoordelingen geëxporteerd worden naar excel

1. Beoordelingen per relatie

Hier kan een relatie opgeroepen worden en dan worden de beoordelingen van die relatie naast elkaar gezet.

TO DO Voorbeeld.

 

2. Beoordelingen per team


Hier wordt een overzicht getoond van alle beoordelingen per team op basis van de selectie.
Een overzicht kan er als volgt uit zien.

 

3. Exportbestanden


Hier kunnen de beoordelingen geëxporteerd worden naar excel. Bovenaan de pagina wordt dan een link getoond waarmee het bestand kan worden opgeslagen op de eigen computer of op het scherm kan worden getoond.