Faq (hockey) waarom kan een scheidrechter niet inloggen op het dwf


Iemand wordt als scheidsrechter doorgestuurd naar de KNHB als deze een activiteit hockey heeft bijv. spelend lid. Dan is er geen extra handeling nodig. Alleen het veld scheidsnummer moet gevuld zijn. Dit lid gaat dan gewoon mee in de interface als scheidsrechter en als lid.

Als iemand geen geldige activiteit hockey meer heeft, bijvoorbeeld de ouder van een kind dat nog wel wil fluiten, dan moet deze persoon op basis van een functie scheidsrechter doorgestuurd worden naar de KNHB. Dit is de functie die de code RF bij de instellingen heeft staan.

Als deze niet aanwezig is in de tabel functies dan zal deze moeten worden aangemaakt.

Via het menupad: Functies >  Instellingen > functies (onder de kop relaties) kan deze functie gewijzigd of toegevoegd worden.

Onder het kopje Bondfunctiecode moet hier KNHB staan en daarachter RF. Op basis van deze instelling wordt de interface aangestuurd.

 

Daarna kan deze functie toegevoegd worden bij een relatie. Zie onderstaand scherm.

Via het menupad: Relaties > Relaties beheren kan de relatie geselecteerd worden en kan een functie worden toegevoegd.

 Daarna moet de interface opgestart worden en moet deze relatie doorgegeven worden aan de KNHB. Het kan zijn dat de interface een foutmelding geeft omdat niet alle velden juist gevuld zijn bij de relatie. In onderstaand voorbeeld wordt de relatie geweigerd omdat deze geen geboortedatum heeft.

Via het menupad: Relaties > interface bond kan de interface worden opgestart. Bij berichten selecteren kan gekeken worden of een bericht een foutmelding heeft.

 

Pas als de interface de wijziging heeft verwerkt, is de persoon aangemeld bij de KNHB en zal een geldig bondsnummer hebben.

Controleer daarna nog even of op het activiteitenscherm ook een scheidsnummer is ingevuld.

 Via het menupad: Activiteiten  & Teams > Activiteiten per relatie kan het relatienummer gezocht worden en kan hier het veld scheidsnummer gevuld worden.