Nieuwe functionaliteit


Deze nieuwe omgeving bevat veel nieuwe functionaliteiten. Hieronder volgt een opsomming daarvan.

 

Navigatie Algemeen

Bij de navigatie door het systeem zijn een aantal zaken gewijzigd.

  1. Op de blauwe balken, die een nieuw blok met informatie aangeven, staat rechts een minteken. Door hierop de klikken sluit je dit blok. Door er opnieuw op te klikken opent het blok zich weer. Dit is met name handig bij de instellingen. Je kunt dan alles dichtklikken wat niet belangrijk is op dat moment, zodat het scrollen door de instellingen geminimaliseerd wordt.
  2. Bij een selectiescherm werden tot nu toe altijd maar 50 items getoond. Als de selectie nu meer dan 50 items kent, dan is het mogelijk met de knop volgende de volgende 50 items te bekijken.
  3. Bij het toevoegen van extra regels bij een tabel of een scherm kan nu eenvoudig de knop "Voeg toe" worden gebruikt.
  4. Bij veel transacties wordt nu eerst een overzichtscherm getoond. Zie bijvoorbeeld bij Website. Vanuit dat overzicht kan dan de selectie worden gemaakt.
  5. Er wordt duidelijker aangegeven of een transactie in de wijzigen of weergave modus zit.
  6. Op sommige schermen bijvoorbeeld bij het hoofdscherm van een relatie loopt de knop bewaren mee, zodat je niet helemaal naar beneden hoeft te scrollen om een wijziging te bewaren, die zich bovenaan in het scherm bevindt.
  7. Bestanden hoeven niet meer per mail te worden verstuurd, maar kunnen direct gedownload worden. Via het menupad (oud): instellingen > club (onder de kop algemeen) kan het vinkje bestanden per email weggehaald worden.
  8. Bij het toevoegen van een keuze uit een tabel wordt niet meer direct de eerste optie getoond, maar klik voor keuze. In een aantal gevallen leverde dit problemen op als je de eerste keuze van een tabel wilde selecteren, dan kon je dit niet bewaren zonder iets aan te vinken. Bijvoorbeeld het toevoegen van een activiteit aan de activiteiten historie.
Helpfunctie

 

De helpfunctie is sterk verbeterd. Rechtsbovenin staan 4 icoontjes. Door op het ? te drukken wordt help informatie omtrent die transactie gegeven waar de gebruiker zich bevindt. Voor verdere informatie over de helpfunctie. Zie: De werking van de backoffice
Website Pagina's Website -> pagina's geeft eerst een overzicht van alle pagina's en welke artikelen gepubliceerd zijn, of in concept staan of gearchiveerd zijn. Er kan op paginatype geselecteerd worden, zodat bijvoorbeeld alleen de teampagina's zichtbaar worden. Vanuit dit overzicht kan doorgeklikt worden naar de pagina of naar de artikelen.
Website Artikelen Het is mogelijk een automatische link te maken van een bepaalde pagina naar een andere pagina. Bijv. het nieuws van Dames 1 kan dan direct opgenomen worden bij het algemene nieuws op de homepage
Website Artikelen Het is nu mogelijk een formulier uit een artikel te kopieëren naar een ander artikel.
Relaties Algemeen Alle tabbladen bij de relaties hebben nu een uniform eerste gedeelte gekregen. Dit was per tabblad verschillend, wat onduidelijk was.
Relaties Pasfoto Het is mogelijk om een pasfoto te verwijderen, zonder een nieuwe pasfoto op te laden. De pasfoto kan ook meegenomen worden bij het inschrijfformulier. Stuur een helpdeskticket hiervoor in, zodat  AllUnited dit kan regelen.
Relaties Inschrijfformulier Het is mogelijk om bij het aannemen van een relatie gelijk doorgestuurd te worden naar het activiteitenscherm van deze relatie. Dit dient ingesteld te worden bij het inschrijfformulier. Dit kan handig zijn als er na het aannemen nog activiteiten toegevoegd moeten worden bij de activiteiten historie.
Relaties Activiteitenscherm Er is een veld factuurinstructies toegevoegd voor uitzonderingen bij de facturatie. Bijvoorbeeld indien een lid langdurig is geblesseerd en bij de volgende factuur daar rekening mee gehouden moet worden. Of een lid wordt later in het jaar lid en de contributie moet aangepast worden. Bij de facturatie wordt deze opmerking dan getoond.
Activiteiten Teams Bij het opvragen van de lijst met teams wordt niet alleen de teamcode getoond, maar ook de teamnaam kort en lang.
Activiteiten Teams Om te voorkomen dat bij jeugdteams de bar en scheidsinfo op de website getoond wordt kan dit nu uitgezet worden
Activiteiten Teams Er kan nu voor gekozen worden om een team niet meer op de website te tonen. Dit kan aangevinkt worden.
Website Teams Via de instellingen in de tabel categorie kan ingesteld worden of bij mails naar een team zichtbaar is aan wie de mail nog meer is verstuurd. Zie: Categorie├źn
Lessen/cursussen Lessen Er is veel gewijzigd bij de lessen. Er kan nu een formulier toegevoegd worden met extra vragen die voor die les/cursus/evenement uniek zijn. Het is mogelijk om introducées/gasten mee te geven bij een les.
Lessen/cursussen Lessen Er worden templates ontwikkeld voor diverse verenigingen. Bijvoorbeeld voor de atletiekvereniging om een meerkamp te organiseren. Voor tennisverenigingen om de laddercompetitie te organiseren.
Facturen Massa factureren stap 1

Het is nu mogelijk om de uitzonderingen die met een facturatiescript zijn geregels als tekst bij de facturatie te zetten. Zodat duidelijk is dat bepaalde zaken niet via de instellingen te regelen zijn.

Facturen Lijst niet geboekte facturen

Bij een relatie kan nu een facturatie instructie op het activiteitenscherm gezet worden. Bijvoorbeeld indien een lid langdurig is geblesseerd en bij de volgende factuur daar rekening mee gehouden moet worden. In de lijst niet geboekte facturen wordt deze opmerking getoond.

Facturen Massa verwijderen/boeken

Alleen verkoopfacturen kunnen nu nog via massa boeken geboekt worden en via massa verwijderen, verwijderd.

Boekhouding Incasso

Er kan nu per factuurtype aangegeven worden welke facturen geïncasseerd moeten worden en welke niet. Zo kunnen bijvoorbeeld de facturen voor de contributie wel worden geïncasseerd, maar de sponsorfacturen niet.

Boekhouding Bank/kasafschriften Hier wordt eerst een lijst getoond van alle bank- en kasrekeningen met hun saldi. Van daaruit kan een rekening worden geslecteerd.
Als er een upload wordt gedaan, dan wordt ook direct het saldo van de bankrekening na de upload zichtbaar, zodat dit direct kan worden gecontroleerd. Het is nu ook mogelijk om een bankafschrift te bewaren, zonder dat voor alle regels alles al is ingevuld. Daarom is de knop boeken toegevoegd aan het bankafschrift. Daarmee wordt het bankafschrift geboekt en zijn de boekingen zichtbaar in de boekhouding. Met de knop bewaren wordt het bankafschrift tussentijds gewaard, om later af te maken.
Boekhouding Grootboekrekeningen Er wordt eerst een overzicht getoond van alle grootboekrekeningen met hun saldi. Van daaruit kan worden doorgeklikt naar de grootboekrekening of naar de boekingen op die grootboekrekening, door op het bedrag te klikken.
Boekhouding Debiteuren Er wordt hier nu een lijst getoond van alle relaties met een openstaande post. Vanuit dit scherm kan doorgeklikt worden naar het debiteurenscherm van de relatie.
Boekhouding Crediteuren Dit is gelijk aan boekhouding debiteuren.
Diversen Communicatie Het is nu mogelijk om vanuit meerdere emailadressen een mail te versturen. Zie: Email versturen
Diversen Communicatie Bestanden hoeven niet meer per mail verstuurd te worden, maar kunnen direct gedownload worden. Instellingen aanpassen: menupad (oud): instellingen > club (onder de kop algemeen) zet daar het vinkje bestanden per email uit.
Diversen Email/SMS Het is nu mogelijk om op basis van een excelbestand een mail te versturen. In de eerste kolom moet dan het relatienummer staan. Op basis van dit bestand kan dan een mail verstuurd worden.  Zie: Diversen - E-mail/SMS Zie: Emails versturen op basis van een bestand
Helpdesk Bijlagen De bijlagen bij een helpdeskticket kunnen vanuit het helpdeskticket benaderd worden.
Nieuwsbrief Algemeen Er is een extra veld gemaakt om de naam van de afzender van de nieuwsbrief toe te voegen.
Nieuwsbrief Algemeen In de header van de nieuwsbrief wordt het ook mogelijk een editor toe te passen.
Afdrukformulieren Algemeen  Er is een extra veld gemaakt om de naam van de afzender van een formulier toe te voegen.
Emails Bij diverse functies
Bij het opmaken van de emails kan ook een editor gebruikt worden. Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor verenigingen die AllUnited compleet hebben aangeschaft. Het is ook mogelijk om voor deze emails een template te laten maken, zodat ook het logo van de vereniging en eventuele andere opmaak standaard wordt meegenomen. Het maken van een template kost 80 euro.
Emails Bij diverse functies Het is nu mogelijk om vanuit meerdere emailadressen een mail te versturen. Zie: Email versturen
Emails Via E-mail/SMS Het is nu mogelijk om op basis van een excelbestand een mail te versturen. In de eerste kolom moet dan het relatienummer staan. Op basis van dit bestand kan dan een mail verstuurd worden.  Zie: Diversen - E-mail/SMS Zie: Emails versturen op basis van een bestand
Emails Via diversen/communicatie Het is nu mogelijk een afdrukformulier per mail te versturen. Bijvoorbeeld een afdrukformulier met alle gegevens van een lid, zodat het lid kan nagaan of de gegevens nog kloppen. Ook kan een opzegbrief gemaakt worden en per mail verstuurd.
iDeal Inschrijfformulieren Het is nu mogelijk om vanuit een nieuwe inschrijving een relatie direct door te sturen naar iDeal, zodat het inschrijfgeld voor een lidmaatschap of voor een evenement direct via iDeal betaald wordt. Zie: Proces inrichten Ideal voor inschrijfformulieren
Beheer Gebruikersprofielen Het beheer van de gebruikersprofielen is verhuisd naar de instellingen (onder de kop algemeen). Ook zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd.
Clubcasting Algemeen Het is nu voor de verenigingen mogelijk om de clubcasting zelf in te richten en te onderhouden. Ook meerdere clubcastings op meerdere schermen in het clubgebouw zijn nu mogelijk. Zie: Clubcasting op beeldscherm tonen