Proces voor inrichting trainingen


Voor het maken van een trainingsplanbord moet het volgende worden ingesteld:

  1. De velden waarop getraind worden moeten worden aangemaakt Zie: Velden
  2. De trainingsblokken, dus de dagen en de tijdstippen en de velden waarop getraind wordt moeten worden vastgelegd Zie: Trainingsblokken
  3. De teams moeten gekoppeld worden aan het trainingsschema Zie: Lijst met trainingen


Als het trainingsplanbord is ingericht dan kan deze gekoppeld worden aan de website.

Dat kan er dan als volgt uit zien.