Trainingsblokken


De tabel met de trainingsblokken wordt gebruikt voor het maken van een trainingsschema.

Hier kunnen per veld (subveld) de trainingstijden vastgelegd worden. Als deze zijn vastgelegd, dan kunnen daarna de teams aan de trainingsblokken gekoppeld worden.

Menupad: Planning > Instellingen > trainingsblokken (onder de kop trainingen)

Druk bij trainingsblokken op wijzigen en onderstaand scherm wordt getoond.

fireshot_capture_23_test2_dv01_https___dv01.allunited.nl_.png

 

De volgende velden kunnen ingevuld worden.

Veld

Omschrijving
Teken om aan te geven dat een rij verwijderd moeten worden na het opslaan van het scherm
Activiteit Dit is de activiteit waaraan het trainingsschema wordt gekoppeld. Als hier gekozen wordt voor voetbal, dan kunnen alleen de voetbalteams gekoppeld worden.
Dag De trainingsdag wordt aangegeven.
Veld De code van het veld wordt hier ingevuld.
Subveld Het is mogelijk het veld op te delen, bijvoorbeeld als de jongste jeugd niet het hele veld gebruikt om te trainen
Tijd vanaf Tijdstip waarop het traininsblok begint.
Tijd t/m Tijdstip waarop het trainingsblok eindigt.
Minuten De duur van een trainingsblok. Dit kan bijvoorbeeld 15 minuten of 60 minuten zijn. Dit zijn dan de eenheden waarop de blokken op de website worden getoond. Zie het voorbeeld hieronder.

Met de knop voeg toe kunnen nieuwe regels toegevoegd worden om extra velden toe te voegen.