Communicatie geschiedenis loggen


In deze film laten we alles zien m.b.t. instellingen om de communicatie geschiedenis vast te leggen (loggen). Dit stel je (system admin) als volgt in. Ga naar Systeem beheer  >> Alle instellingen >> Communicatie Logboek en klik op Wijzigen.

Het is ook mogelijk om de communicatiegeschiedenis met je relaties te loggen. Dit kan nu voor verschillende communicatiemiddelen:

  • Verzonden e-mails
  • Verzonden facturen
  • Verzonden nieuwsbrieven
  • Eigen notities van bijvoorbeeld telefonisch gemaakte afspraken

Communicatietypes aanmaken

Dit stel je (system admin) als volgt in. Ga naar Systeem beheer  >> Alle instellingen >> Communicatie Logboek en klik op Wijzigen. Hier kan je zelf allemaal communicatietypes aanmaken. Denk bijvoorbeeld aan 'Contributie lidmaatschap' of  'Bijdrage competitie' e.d. Deze koppel je aan een bijbehorende referentie. Dit zal in dit geval Facturen zijn. Zo kan je ookcommunicatietypes maken voor allerlei E-mailuitwisselingen, soorten nieuwsbrieven of handmatige log notities. Bij deze types kan je dan aangeven in welk logboekscherm je ze wilt terug zien. In het algemene scherm bij de Relaties of alleen bij het financiële gedeelte, waarbij je een tab hiervoor vindt bij de Debiteuren en/of Crediteurenkaart.

Communicatietype koppelen

Als je nu een e-mail, een factuur, een communicatiebrief of een nieuwsbrief gaat versturen kan je aangeven op template niveau of je deze gelogd wilt hebben en onder welk communicatietype deze dan zou moeten vallen. Dit vind je bij de e-mailtemplates als extra instelling die je kan selecteren bij 'Type'. Daaronder kan je eventueel de checkbox bij 'Bericht loggin in CRM' uitvinken, als je deze niet gelogd wilt hebben. 

Facturen die massaal verstuurt kan je koppelen via Facturatie >> Instellingen >> Factuurtypen. Daar vind je helemaal rechts de kolom 'Type'. Daar kan je dan per type factuur selecteren welk Communicatie type hierbij hoort.

Bekijken gelogde items

De gelogde items zou je dan terug moeten vinden in de relatiekaart onder het tabblad 'Logboek' en/of 'Logboek financieel', wat weer als apart tabblad terug te vinden is bij de Debiteuren- en/of Crediteurenkaart. Lognotities maak je direct aan in een van deze tabbladen.

Let wel: je kan geen exacte kopie zien van de gelogde items. Van de e-mails zie je de platte tekst terug die verzonden is in het e-mailblok en bij facturen zie je wel de vaststaande gegevens terug (naar welk adres de factuur is verstuurd en welk bedrag en hoe deze opgebouwd is). Maar als de tekst in de onderliggende template ondertussen aangepast is, dan zou er tekstueel een verschil kunnen zijn.

Voorbeeld:
log.jpg