Het AllUnited Woordenboek
Afdrukdatum: 16-06-2024

Inhoud

1 - Woordenboek

Enkele modules werken binnen AllUnited met codegebruik. Om het onze gebruikers makkelijker te maken proberen wij hier een overzicht te geven van alle codes en de betekenis hiervan. Ook zullen we uitleggen hoe ze toe te passen. Let op, dit is een traject in ontwikkeling, dus dit zal de komende tijd uitgebreid worden.

Standaard veldnaamvertalingen:

Codenaam Veldnaam Alg.br/Etiketten Inschrijfbrief Factuur Aanmaanbr. Groepen
applicationid Inschrijfnummer    b      
applicationdate Datum van inschrijving          
applyflow     b      
applyflowcode     b      
applystatus     b      
applystatustext     b      
bevestiging     sb2      
statusdate     b      
statustempcode     b      
statustemplate     b      
accountcode   sb3    sb1    
accountcode_01       sb1    
refnumber       b  b  
dun_refnumber       b    
acc_dun_refnumber       b    
acc_refnumber       b    
dun_amount       b,sb2    
dun_amount_01       sb2    
dun_amount_dec       b    
dun_amount_pre       b    
dun_amount_for       sb2    
dun_amount_for_01       sb2  sb1  
dun_currencycode       sb2    
dun_currencycode_01       sb2    
dun_description       sb2    
dun_description_01       sb2    
dun_duedate       sb2    
dun_duedate_01       sb2    
dun_invoicedate       sb2    
dun_invoicedate_01       sb2    
dun_invoicenumber       sb2    
dun_invoicenumber_01       sb2    
dunning_count       b    
dunning_info       b    
dunninglevel       b    
amount   sb3    b,sb1  b  
amount_dec       b  b  
amount_pre       b  b  
amount_tax       b,sb1    
amount_tax_01       sb1    
amount_01       sb1  sb1  
amount_ex       sb1    
amount_ex_01       sb1    
amount_in       sb1    
amount_in_01       sb1    
block_cms   sb4        
contactid relatienummer (doorklikbaar bij gridfunctionaliteit selectie wizard)  b,sb1,sb2,sb3,sb4  b,sb2  b,sb1  b  b,sb2
contactid_01       sb1    
contacttypecode relatietypecode  b,sb2    b  b  b,sb2
contacttype relatietype  b,        b,sb2
cont_noupdate     b      
description   sb3        
description_01         sb1  
due_01         sb1  
descriptionline       sb1    
descriptionline_01       sb1    
descriptionhdr       b    
discountperc   sb3        
languagecode taalcode  b,sb2    b  b  b,sb2
sex geslacht (engels gecodeerd)  b,  b  b  b  b,sb2
sex_code  geslacht (nederlands gecodeerd) b,  b      
sex_text  geslacht uitgeschreven b,  b      
birthdate geboortedatum   b,sb2  b      b,sb2
birthdate_db     b      
age leeftijd   b,      b  
birthday  geboortedag           
birthmonth geboortemaand in cijfers           
birthmothtext geboortemaand tekstueel          
agegroupcode leeftijdsgroepcode          
agedescription  leeftijdsomschrijving           
company bedrijf  b,sb2        
department    afdeling b,sb2        
nationalitycode  nationaliteitscode   b,sb2        
nationality nationaliteit           
placeofbirth  geboorteplaats  b,sb2        
periodcode   sb3        
suppliernumber  leveranciersnummer   b,sb2        
name voornaam tussenvoegsel achternaam  b,    sb1    
name_01       sb1    
name1  initialen, tussenvoegsel-achternaam  b,  b      b,sb2
name2 voornaam,tussenvoegsel-achternaam   b,  b      b,sb2
name3  achternaam, initialen-tussenvoegsel  b,  b      b ,sb2
name4 achternaam, voornaam-tussenvoegsel   b,  b      b,sb2
name5  achternaam, initialen-tussenvoegsel en voornaam tussen haakjes   b,  b     b ,sb2
name6

tussenvoegsel achternaam

 b,  b      
name7  voornaam, eerste letter achternaam b  b      
search zie name5 (doorklikbaar bij gridfunctionaliteit selectie wizard) b,  b      b,sb2
selectielijst     b      
namefilled  voornaam tussenvoegsel achternaam b,  b      
namefilled1  initialen, tussenvoegsel-achternaam b,  b      
namefilled2  voornaam,tussenvoegsel-achternaam  b  b      
namefilled3  achternaam, initialen-tussenvoegsel b,  b      
namefilled4  achternaam, voornaam-tussenvoegsel  b,  b      
namefilled5  achternaam, initialen-tussenvoegsel en voornaam tussen haakjes b,  b      
namefilled6  tussenvoegsel achternaam b,  b      
namefilled7  voornaam, eerste letter achternaam b,  b      
lastname  achternaam  b,sb2  b  b  b  b,sb2
prelastname  tussenvoegsel b,sb2  b      
firstname  voornaam   b,sb2  b  b  b  b,sb2
initials  voorletters  b,sb2  b    b,sb2
initsend_type       b    
letterdate     sb2      
firstnamefilled voornaam b,  b      
lastname_firstletter  eerste letter achternaam b,  b      
maidenname  geboortenaam b,sb2        
premaidenname tussenvoegsel geboortenaam b,sb2        
deceasedate overlijdensdatum relatie b,        
correspondence    b,sb2        
address1  straat en huisnummer (bij alg. br,/etiketten),
bedrijfsnaam of naam relatie (bij factuur)
 b,  b  b  b  
address2  postcode en plaats (bij alg.br/etiketten),
naam relatie of straat en huisnummer (bij factuur)
 b,  b  b  b  
address3 land indien niet NL (bij alg.br/etiketten),
straat en huisnummer of postcode en plaats (bij factuur) 
 b  b  b  b  
address4   postcode en plaats of land indien niet NL (bij factuur)          
address_line    straat en huisnummer, postcode en plaats, land indien niet NL b  b      
altaddress1  straat en huisnummer (derde optioneel toe te voegen adresblok) b,  b      
altaddress2  postcode en plaats (derde optioneel toe te voegen adresblok) b,  b      
altaddress3     b      
altaddress_line straat en huisnummer, postcode en plaats, land (indien niet NL)  (derde optioneel toe te voegen adresblok) b,  b      
altaddress_copy     b      
altpostalsort postcode huisnummer  (derde optioneel toe te voegen adresblok) b,  b      
street straat   b,sb2  b      
altstreet straat (derde optioneel toe te voegen adresblok)  b,sb2        
housenumber huisnummer   b,sb2  b      
housenumber_combi    huisnummer met toevoegsel b  b      
althousenumber huisnummer (derde optioneel toe te voegen adresblok)  b,sb2        
althousenumber_combi huisnummer met toevoegsel (derde optioneel toe te voegen adresblok) b        
housenumbersuffix  toevoegsel huisnummer b,  b      
althousenummersuffix toevoegsel huisnummer (derde optioneel toe te voegen adresblok) b        
postalcode postcode b,sb2  b      
altpostalcode postcode (derde optioneel toe te voegen adresblok) b,sb2        
city plaats b,sb2  b      
altcity plaats (derde optioneel toe te voegen adresblok) b,sb2        
altcountrycode   sb2        
municipality gemeente b,        
province provincie   b        
countrycode  landcode   b,sb2  b      
country  land  b,  b      
postalsort postadres code en huisnummer aan elkaar  b,  b  b  b  
mailaddress    bedrijfsnaam of relatienaam als er geen bedrijf is b  b      
mailaddress1  postadres straat en huisnummer (zie adress1)  b,  b      
mailaddress2  postadres postcode en plaats (zie adress2)  b,  b      
mailaddress3   land indien niet NL (zie address3)  b  b      
mailaddress4             
mailroute looproute  b        
mailroutecode    looproutecode  b,sb2        

mailpostalsort

postadres postcode en huisnummer aan elkaar   b,  b      

mailpostalcode

    b      
mailstreet     b      

mail_copy

    b      

mail_city

    b      

mailcountry

    b      

mailcountrycode

    b      

mailhousenumber

    b      

mailhousenumberuffix

    b      

mail_line

    b      

md5_contactid

    b      
postcity  postadres plaats b,sb2  b      
postcountry  postadres land b,sb2        
posthousenumber  postadres huisnummer b,sb2  b      
posthousenumberuffix     b      
 posthousenumber_combi  postadres huisnummer plus toevoegsel  b,  b      
 postpostalcode  postadres postcode  b,sb2  b      
 poststreet  postadres straat  b,sb2  b      
phone1 telefoonnummer (huisnummer meestal)   b,sb2  b    b  
phone2 2e telefoonnummer (mobiel nummer meestal)  b,sb2  b      
phone3  icenummer (meestal 3e telefoonnummer, variabel)  b        
phone123 alle telefoonnummers in een veld           
int_phone1  telefoonnummer (huisnummer meestal)  b,  b      
int_phone2  2e telefoonnummer (mobiel nummer meestal) b,  b      
email e-mailadres  b,sb2  b  b  b  b,sb2
linkhref  linke naar siteadres   b,sb2        
facebook faceboekadres b        
linkedin linkedin adres b        
twitter twitter adres b        
clubmagazine status nieuwsbrief/clubblad ontvangst  b,sb2        
sendtypecode  verzendmethode code  b,        
familycontactid relatienummer familiehoofd bij ander gezinslid           
paymenttermcode  betalingstermijncode  b,sb2    b    
paymenttypecode  betaalwijze code b,sb2  b  b  b  
banktypecode            
banknumber banknummer          
bankaccname  t.n.v. (bij banknummer)   b,sb2  b      
bankacccity  plaats bank   b,sb2  b      
iban  iban van waaruit betaald gaat worden  b,sb2  b  b  b  
bic  bic   b,sb2  b  b    
iban_hidden  iban nummer, waarvan alleen de laatste nummers getoond worden b, b       
iban_payment  iban waaraan uitbetaald moet worden b,sb2        
ibannewcount   b,sb2        
invoiceaddress

 totaal adres als volgt weergegeven:
Bedrijfsnaam
Naam relatie (initialen, tussenvoegsel, achternaam)
Straat huisnummer
Postcode plaats
Land (indien niet NL)

b,  b      
identification identificatie  b,sb2        
idtypecode code type id  b,sb2        
invoicecontactid  factuurverzamelaarnummer          
invoiceemail  emailadres factuurontvanger   b,sb2  b      
invoicecomment facturatieinstructie b,sb2        
invoicedate       b    
invoiceid       b    
invoicenumber       b    
invoicenumber_01         sb1  
invoicetypecode       b    
invoicedate_01         sb1  
sepaauthdate  datum van incasso machtiging b,sb2        
socialpasnumber  nummer sociale pas b,sb2        
show_activity   sb4        
show_comments   sb4        
show_funcdetail   sb4        
_sp_dubbel     sb2      b,sb2
_sp_enkel     sb2      b,sb2
knltb_ts_enkel Enkelspeelsterkte tennis b        
knltb_ts_dubbel Dubbelspeelsterkte tennis b        
knltb_pd_dubbel Dubbelspeelsterkte padel b        
_subforms           b
taxnumber  btw nummer b,sb2        
date     b    b  
date_db     b      
datefrom datum vanaf lidmaatschap  b,sb2,sb3,sb4  sb3,sb4  b    b,sb2
datefrom_db     sb3,sb4      
dateto datum t/m lidmaatschap   b,sb2        
termreason reden opzegging          
termreasoncode code reden opzegging           
targetdate  peildatum          
checkbox01 t/m 20  vrije velden in checkboxvorm (wisselt per vereniging)  b,sb2  b      
value01 t/m 10 vrije waardevelden (wisselt per vereniging)  b,sb2        
comments opmerkingen   b,sb2  b      
actcomment aantekeningen bij activiteit  b,sb2        
actcode1     sb1      
actcatcode1     sb1      
crscomment  aantekening/opmerking bij lessen/curssusen/evenementen   b,sb2        
act_datefrom  datum vanaf bij activiteit          
act_dateto  datum t/m bij activiteit           
leaguenumber bondsnummer  b,         
strengthcode code sterktebepaling (bijv. bij scheidsrechters)          
strength sterktebepaling (bijv. bij scheidsrechters)          
act_value01 t/m ...  veld waarbij een vrije waarde ingevoerd kan worden bij activiteit, waarbij bij tennis act_value06 staat voor sterkte enkel en act_value07 voor sterkte dubbel.          
seasoncode seizoenscode   sb1  sb1      
seasoncode1     sb1      
season  seizoen  sb1  sb1      
season1     sb1      
leaguecatcode  categoriecode bond          
groupcode   groepscode bond          
group   groep bond          
getennist     sb2      
activitycode code activiteit sb1   sb1      
activitycode1     sb1      
activity activiteit  sb1  sb1      
activity1     sb1      
activityid   sb1        
activitycatcode  code onderliggende categorie bij activiteit  sb1  sb1      
activitycat  onderliggende categorie bij activiteit   sb1  sb1      
activitycat1     sb1      
activity_category   sb1        
activities     b      
teamcode code team          
teamshort korte teamnaam           
teamlong  lange teamnaam           
locationcode code locatie/veld          
location  locatie/veld          
shirtnumber  shirtnummer          
sequencenumber  volgnummer binnen team (hockey)           
his_factor1 t/m 2  vrije factorvelden te gebruiken bij activiteiten          
his_value01 t/m 03  vrije waardevelden te gebruiken bij activiteiten           
teamfunction  functie binnen team          
coursecode  cursus/les/evenementcode  sb1,sb3  sb2      b
course  cursus/les/evenement  sb1,sb3,sb2  sb2      b
courses     b      
coursetypecode  code type cursus/les/evenement   sb3,sb2      
coursemember  cursusdeelnemer          
coursetype type cursus/les/evenement  sb3,sb2        b
crsecontid  cursus relatienummer  sb2        
duration  cursus/les/evenementduur          
total duration totale duur          
locationtime  tijdstip op locatie          
timefrom tijdstip vanaf          b
timeto tijdstip t/m          b
lesgehad     sb2      
crscon_datefrom  vanaf datum cursus/les/evenement          
crscon_dateto  t/m datum cursus/les/evenement           
crscon_date01            
coursetrainer trainer/begeleider/docent cursus/les/evenement          
 guestscount  totaal aantal gasten sb2        
 nonmembers  niet leden sb2        b
 pagelink  informatie link les/evenement sb2        
 price  prijs les/evenement sb2    sb1    b,sb2
price_01       sb1    
 price_description  prijsbeschrijving les/evenement sb2        b,sb2
 pricecode  prijscode les/evenement sb2        b,sb2
 securitylevel  manier van tonen van les/evenement sb2        
 signup_end  laatste moment dat ingeschreven kan worden  sb2        
 signup_start  eerste moment dat ingeschreven kan worden  sb2       b
simulate         b  
text_percalendar_10   sb2        
text_percalendar_11   sb2        
type  type les/evenement sb2        
workshop  workshop sb2        
workshopcode  workshopcode sb2         
workshopgroup  workshop groep  sb2         
workshopgroupstext  workshop groep tekstueel uitgeschreven  sb2         
workshoplist  workshop lijst  sb2         
workshopscount           b
workshopstext  workshops tekstueel uitgeschreven  sb2         b,sb2
workshoptext  workshop tekstueel uitgeschreven  sb2         
 backofficelink link naar inschrijfformulier les/evenement   sb2        
functiongrpcode  code functiegroep  sb4        
functiongroup  functiegroep  sb4        
functioncode functiecode   sb4  sb4      
function  functie   sb4  sb4      
functions     b      
functiondetail   extra detailveld die geactiveerd kan worden bij een functie          
functionemail   sb4        
functionid   sb4        
functionsort   sb4        
sortkey         b  
leaguefunccode  functiecode bond          
contrtypecode code contracttype   sb3  sb3      
contracttype  contracttype   sb3  sb3      
contractid   sb3        
contractnumber   sb3        
contractsid            
contracts     b      
cms_login  inlog op website b,        
cocnumber  kvk nummer b,sb2        
company2  bedrijfsnaam b,        
contactlogin  inlognaam in relatiekaart b,sb2        
createdate  datum dat relatie ingevoerd is b,sb1,sb2,sb3  b      
 createuserid  gebruiker die relatie ingevoerd heeft  b,sb1,sb2,sb3  b      
 currencycode  gebruikte valuta  b,sb2    b  b  
currencycode_01         sb1  
 editdate  datum van laatste wijziging in relatiekaart  b,sb1,sb2,sb3,sb4  b      
 edituserid  gebruiker die wijziging aangebracht heeft  b,sb1,sb2,sb3,sb4  b      
mobile   b,  b      
name   b,    sb1    
personalcardid  Persoonlijke kaart id b,sb2        
pertaxnr   b,sb2        
 privacystate  getekend privacystatment status (gecodeerd)  b,sb2        
 privacystate_version versie privacy statement   b,        
printcopy       b    
printdate       b    
printtype       b    
print_recon_amount       b    
print_recon_date       b    
 salutation  Mevrouw,  De heer of De heer of mevrouw  b,  b      
 salutation1  Mevrouw, De heer of De heer of mevrouw b,  b      
 salutation2  mevrouw, heer of heer/mevrouw  b,  b      
salestaxcode   sb3    sb1    
salestaxcode_01       sb1    
 secretaddress  status of adres getoond mag worden  b,sb2        
secretbirthdate status of geboortedatum/leeftijd getoond mag worden b        
 secretemail  status of email getoond mag worden  b,        
secretperson  status privacy niveau relatie b,sb2        
secretphoto  status of foto getoond mag worden b,        
sendtypecode  verzendmethode b,sb2        
subrecords1_set   b,        
subrecords2_set   b,        
subrecords3_set   b,        
subrecords4_set   b,        
anonymizestatus anonimiseer status code b        
anonymizestatus_txt anonimiseer status uitgeschreven b        
textanonymous_long  privacyniveau uitgeschreven b,  b      
textanonymous_short  privacyniveau afgekort b,  b      
backofficelink   b        
datasource  bron waar de data uit gehaald wordt b,        
index  indexering van het sleutelveld hoe de data eruit wordt gehaald b,sb1        
table  brontabel waar de data uit naar voren komt b,sb1        
 availability  aangegeven beschikbaarheid (gecodeerd weergegeven) b ,sb2        
 radioknop      b      
 documentid        b    
 duedate        b    
 filename        b  b  b
quantity       sb1    
_di1800           b,sb2
_do1800           b,sb2
quantity_01       sb1    
duedate_01         sb1  
_bevestiging           b,sb2
_getennist           b,sb2
_lesgehad           b,sb2
_ma1800           b,sb2
_vr1800           b,sb2
_wo1800           b,sb2
contact_count           b,sb2
course_datefrom           b
course_dateto           b
coursecontactid           b,sb2
extrafields           b
group_record_count           b,sb2
groupmembertype           b,sb2
grouptitle           b
longtitle           b
price_text           b,sb2
title           b

Eigengemaakte velden bij inschrijfformulieren

Bij de diverse inschrijfformulieren heb je het blok 'Vragen', waarin je zelf van alles kan weergeven, vragen. Wil je het antwoord op deze vragen terugzien?

Zet dan de veldnaam die behoort bij het 'antwoord' dat je terug wilt laten komen bij je rapportage of afdrukformulier hier neer met een onderliggend streepje ervoor, bijv. _akkoord_machtiging

Let wel op dat je bij het inschrijfformulier zorgt dat bij de veldnamen geen hoofdletters staan en ook liever geen spaties of aparte tekens.

Gebruik bij Lijst & Bestandsopmaak (te vinden onder Communicatie & Rapportages >> Instellingen):

De velden die via het opmaakbestand naar voren moeten komen geef je in door de veldcodes ',-gescheiden' in te voeren. Een eigen beschrijving voor de codes? Voer dan achter de veldcode de 'vertaling' hiervan ':-gescheiden' in. De ',' volgt dan achter de vertaling.

Gebruik bij Afdrukformulieren (o.a. te vinden onder Relaties >> Instellingen):

Een relatiegebonden veld voer je hier in door de veldcode tussen rechthoekige haakjes te zetten: [ ]

Opmaak velden beïnvloeden

Het is mogelijk om de opmaak van velden te beïnvloeden. Denk hierbij aan het omzetten van de datum naar een leesbare tekst of het omzetten van het veld in hoofdletters. Dit kan door achter de veldnaam ';-gescheiden' een code toe te voegen. 

Welke codes kan je allemaal gebruiken?

 • A - bijvoorbeeld [amount;A2] >> 2000 wordt dan 2000,00 (2 staat voor het aantal decimalen achter de ',')
 • C - bijvoorbeeld [city;CU] of [prelastname;CL] >> Amsterdam wordt AMSTERDAM of Van wordt van (CU zorgt voor hoofdletters en CL voor kleine letters)
 • D - bijvoorbeeld [birthdate;D] >> de geboortedatum wordt dan omgezet van 2017-04-29 naar 29-04-2017
 • I - bijvoorbeeld [counter;I] >> 2000.0 wordt 2000 (decimalen worden verwijderd)
 • F - bijvoorbeeld [counter;F2] >> 2000.0 wordt 2000,00 (de punt wordt omgezet in ',' en de 2 zorgt voor het aantal getoonde decimalen)
 • P - bijvoorbeeld [counter;P1] >> 0.153 wordt 15,3% (P zorgt voor de omzet in een percentage en de 1 zorg voor het aantal getoonde decimalen)
 • T - bijvoorbeeld [eventtime;T] >> 14:30:00 wordt 14:30 (T zorgt voor de basis weergave van een tijdstip)
 • S - bijvoorbeeld [editdate;S] >> 2017-04-29 12:15:23 wordt 29-04-2017 12:15:23 (het vastgelegde tijdstip wordt hierdoor omgezet in standaard schrijfwijze)
Ref: 465 / 2024-06-13

2 - Codes voor afdrukformulieren

Binnen AllUnited kan je allerlei pdf-documenten maken. Dit doe je o.a. via Relaties >> Instellingen >> Afdrukformulieren.

Hier wordt veel codetaal gebruikt. Hier een aantal tips.

Fonts/lettertypes

Binnen de formulieren zijn maar een beperkt aantal fonts te gebruiken. Een font geef je als volgt aan:

 • <font arial>soort lettertype
 • <fontsize 10> lettergrootte
 • <b>vet</b> dik gedrukt
 • <u>onderstreept</u> onderstreept
 • <i>schuin gedrukt</i>
 • <fontcolor #FFFFFF> hiermee kan je via de html kleurcode de kleur van het lettertype bepalen
  voor het beëindigen van de kleur gebruik je dezelfde code maar dan met de oorspronkelijke kleur, over het algemeen <fontcolor #000000>.

We kennen de volgende soorten lettertypes:

 • arial
 • kix
 • times
 • ocr

Tabs instellen

Tabinstellingen kan je op drie manieren aangeven: met een L (links uitgelijnd), een R (rechts uitgelijnd) of een C (midden uitgelijnd) ervoor. Daarnaast geeft je een getal in. Welk getal je moet nemen hangt van veel factoren af, dus dit is vaak een kwestie van uitproberen.

Hoe verwerk je een tabset in het document? Hieronder twee voorbeelden:

 • <tabset C70> (een tab, midden uitgelijnd) 
 • <tabset L25;L50;R157> (drie tabs (;-gescheiden), waarvan de eerste twee links uitgelijnd zijn en de laatste rechts uitgelijnd is)

Let op, de instellingen voor Centrering en Recht uitlijnen werkt niet bij afbeeldingen en/of lijnen (in dat geval moet zelf even gepuzzeld worden waar de tab het best kan vallen)

N.B. Tabinstellingen in Koptekst of Voettekst worden niet overgenomen in Body1, Subbody1, Body2, Subbody2 of Body3 en andersom ook niet.

Andere veelgebruikte codes

 • <tab> Hiermee maak je tab zoals hierboven omschreven is ingesteld, dus afhankelijk van de positie waar je iets wilt hebben zal je zoveel keer het veld <tab> ervoor moeten plaatsen. Dus bij <tabset L25;L50;R157> wil je een tekst op de positie L50 laten beginnen, dan zet je hier <tab><tab> voor.
 • <hline 180;0.2;T>  Horizontale lijn waarbij het getal '180' de lengte aangeeft, '0.2' de dikte (vul je dit niet in dan is de standaard 0.2) en 'T' de positie (je kan kiezen uit T (bovenaan), C (gecentreerd) of B (onderaan) - vul je dit niet in dan zal de lijn altijd gecentreerd weergegeven worden)
 • <vline 0.1;30;T> Verticale lijn waarbij het getal '0.1' de dikte aangeeft en '30' de lengte, verder geldt hetzelfde als bij de horizontale lijn, alleen kennen we hier de positie C niet en wel F (staat voor hele regelhoogte en is de standaard)
 • <image Logo_HCC_zw.jpg;30>   Afbeelding, waarbij het getal de grootte (breedte) aangeeft
 • <logo 30> Logo, waar het getal de grootte (breedte) aangeeft.
 • <newpage> Nieuwe pagina
 • <contactimage;30> Foto van de relatiekaart, getoond in een bepaalde breedte
 • <fields> zorgt voor de vertoning van alle beschikbare velden die je in het afdrukformulier kunt gebruiken.

Link aanmaken binnen een formulier

Dit kan. Hierbij een voorbeeld: <u><link hier;https://tinyurl.com/y6w7kdo9></u> of <u><link info@allunited.nl;mailto:info@allunited.nl></u>. Het middelste gedeelte zorgt voor de link. De buitenste codes zorgen dat de link zichtbaar te onderscheiden is in het formulier.  

Verdere uitleg over het linkgedeelte: 'link' staat voor het maken van de link, vervolgens plaats je een spatie met daarachter de tekst waaronder je de link wilt plaatsen. Dan volgt de ';' met direct daarachter de bijbehorende link.

Afbeeldingen toevoegen aan een formulier

Je kan afbeeldingen toevoegen aan een formulier. Daarvoor moet je eerst een afbeelding opladen in de backoffice. Dit gaat via Systeembeheer >> Alle instellingen >> Blok Algemeen >> Afdrukformulieren >> Tab Afbeeldingen.  Let wel op dat het een afbeelding is met jpg.formaat. Andere formaten zorgen voor foutmeldingen.

Deze afbeelding kan je toevoegen aan het afdrukformulier. Stel de foto heet clubfoto.jpg, dan voeg je de foto toe als volgt: <image clubfoto.jpg;40>.  Het getal achter de ';' bepaalt de grootte. Let ook op dat je afhankelijk van de gekozen grootte voldoende lege regels toevoegt onder de foto.

Afbeelding als standaard logo aanwijzen

Het is nu ook mogelijk het logo standaard in het afdrukformulier op te nemen. Door hiervoor te kiezen hoef je niet bij verandering van het logo elk afdrukformulier aan te passen. Klik hiervoor bij de afbeelding de checkbox in de kolom Logo aan bij de instellingen van de afbeeldingen. Voeg vervolgens het logo toe aan het afdrukformulier via <logo 30> of <logo 30;40>. De laatste als je zelf de breedte en de hoogte wilt beïnvloeden. Dit zal wel de verhouding van de afbeelding beïnvloeden. 30 staat voor de breedte en 40 voor de hoogte in dit geval.

Standaard verenigingsvelden opnemen

Het is nu mogelijk om standaard verenigingsvelden op te nemen in het afdrukformulier. Deze velden kun je invullen bij Systeembeheer >> Alle instellingen >> Systeeminfo. De volgende velden kunnen hiervoor in het afdrukformulier opgenomen worden:

Naam: [sy_name]
Lange naam organisatie: [sy_name_long]
Oprichtingsdatum: [sy_incorpdate;D]
Club adres 1: [sy_street1] - [sy_housenumber1] - [sy_postalcode1] - [sy_city1] - [sy_country1]
Club adres 2: Zie 1 maar dan met een 2 erachter
Club adres 3: Idem, maar dan met een 3 erachter
E-mail: [sy_email]
Webformulier e-mail: [sy_webformemail]
Website: [sy_website_url]
Club telefoon 1: [sy_phonenumber1]
Club telefoon 2: [sy_phonenumber2]
Club telefoon 3: [sy_phonenumber3]
Belastingnummer: [sy_taxnumber_org]
BTW nummer: [sy_taxnumber]
KvK nummer: [sy_cocnumber]
KvK plaats: [sy_coccity]
IBAN nr: [sy_iban]

Standaard functionarisvelden opnemen in het afdrukformulier

Het is nu ook mogelijk velden op te nemen in het afdrukformulier, zoals bijvoorbeeld de naam en functiegegeven van de voorzitter, penningmeester, secretaris of ledenadministrateur. Deze velden starten allemaal met sy_ tussen blokhaakjes. Dit zal zijn:

Voorzitter: [sy_chairman_veldnaam]
Penningmeester: [sy_treasurer_veldnaam]
Secretaris: [sy_secretary_veldnaam]
Ledenadministrateur: [sy_memberclerk_veldnaam]

Voor veldnaam heb je de volgende opties: name1, name2, name3, name4, email, street, housenumber, postalcode, city, phone, function, dus je krijgt dan bijvoorbeeld een veld als deze: [sy_memberclerk_function]

N.B. Om deze gegevens te zien moet de functionaris gekoppeld zijn aan de bijbehorende bondsfunctie als jouw vereniging gekoppeld is via AllUnited aan een sportbond. Ben je als vereniging niet verbonden aan een sportbond, dan zal de functie de volgende code moeten bevatten:
Voorzitter: BESVZ
Penningmeester: BESPEN
Secretaris: BESSEC
Ledenadministrateur: VERLDM

Verenigingsid vanuit de bijbehorende bond opnemen in het afdrukformulier:

Gebruik hier ook sy_ als voorloper voor, daarna de bondsnaam gevolgd door _leagueclubid, zie hiervoor de twee onderstaande voorbeelden:

KNHB verenigingsnummer: [sy_knhb_leagueclubid]
KLTB verenigingsnummer: [sy_knltb_leagueclubid]

Barcode aanmaken

Via de tag <barcode128> of <barcode39>is het mogelijk om een barcode op basis van een veld te maken in het afdrukformulier. Voorbeelden van een dergelijke opbouw:<barcode128 contactid;20;1> of <barcode39 contactid;40;1>

Uitleg:

 • barcode128 of barcode39 staan voor de daadwerkelijke barcodes
 • contactid staat voor het veld (relatienummer in dit geval) waarvoor de een barcode wilt maken (kan ook een ander veld zijn)
 • 20;1 of 40;1 staan voor de breedte resp. hoogteverhoudingen waarop de barcode getoond gaat worden

QR Code aanmaken

Via de tag <qrcode> is het mogelijk om een QR code op basis van een veld te maken in het afdrukformulier. Voorbeelden van een dergelijke opbouw zijn:

<qrcode contactid;M;4> of <qrcode md5_contactid;M;4>

Uitleg:

 • qrcode staat voor de standaard QR code
 • contactid staat voor het veld waarvan de QR code wordt gemaakt (zet je hier 'md5_' voor, dan wordt dit veld eerst gecodeerd voordat de QR code ervan wordt gemaakt)
 • M staat voor de kwaliteit van de resolutie van de QR-code (je kan kiezen - van laag naar hoog - tussen L, M, Q of H)
 • 4 staat voor de grootte waarin de QR code getoond wordt

Veldcodes vanuit inschrijfformulieren

Bij inschrijfbevestigingen kan je de opgegeven antwoorden in het inschrijfformulier laten komen. Daarbij moet je wel zorgen dat bij de opmaak van het inschrijfformulier de opmaak van de opgegeven veldnamen aan de volgende eisen voldoen:

 • Maak geen gebruik van diakritische tekens op '-' en '_' na
 • Maak geen gebruik van hoofdletters
 • Maak geen gebruik van spaties
 • Zorg dat de veldnamen uniek zijn (op de veldnamen voor radiobuttons na, deze moeten juist identiek zijn als het om het beantwoorden van dezelfde vraag gaat)

Om de antwoorden terug te laten komen in de inschrijfbevestiging voeg je nu de veldnaam tussen brackets toe met een voorliggend underscore teken, dus bijvoorbeeld [_veldnaam_formuliervraag]

Mocht je syntax formules willen gebruiken specifiek voor deze formuliervelden, voeg dan ook in de syntax de underscore toe, bijv. <if _veldnaam_formuliervraag;=;ja>Tekst 1<else>Tekst 2<endif>. Kijk hiervoor verder naar het kopje 'Formules voor afdrukformulieren' hieronder.

Veldcodes specifiek voor meest voorkomende afdrukformulieren (meer in detail, maar zeker niet uitputtend vind je in het vorige artikel 'Woordenboek'

[descriptionhdr] Aangegeven onderwerp bij facturatie (gaat op voor formuliertype Factuur)
[decriptiononline] Omschrijving bij contributie (gaat op voor formuliertype Factuur)
[amount] Bedrag (totaal) (gaat op voor formuliertype Factuur)
[contactid_01]

Door '_01' achter de veldcode te zetten zie je alle variabele beragen/activiteiten/lessen e.d. toe.
Let daarbij op: de afdrukformulieren zijn verdeeld in o.a. body's en subbody's, waarbij elke body-subbody bedoeld is voor een specifieke module.
(gaat op voor formuliertype Factuur)

subbody1

Type aanmaanbrief:  velden uit de tabel 'Aanmaanregels'
Type algemene brieven/etiketten: velden uit de 'tabel' Activiteiten /Bondsinfo'
Type factuur:  velden uit de tabel 'Factuurregels'
Type groepen: velden uit de tabel 'Functies' (details van de begeleiders van de les/het evenement)
Type inschrijfbrief: velden uit de tabel 'Activiteiten/Bondsinfo'

subbody2 Type algemene brieven/etiketten: velden uit de tabel 'Lessen/Evenementen'
Type factuur:  velden uit de tabel 'Aanmaanregels'
Type groepen: velden uit de tabel 'Leden/Relaties (details van de deelnemers ingeschreven voor de les/het evenement)
Type inschrijfbrief: velden uit de tabel 'Lessen/Evenementen'
subbody3 Type algemene brieven/etiketten: velden uit de tabel 'Contracten'
Type groepen: velden uit de tabel 'Workshops
Type inschrijfbrief: velden uit de tabel 'Contracten'
subbody4 Type algemene brieven/etiketten: velden uit de tabel 'Functies'
Type groepen: velden uit de tabel 'Introducé's'
Type inschrijfbrief: velden uit de tabel 'Functies'
subbody5 Type inschrijfbrief: velden uit de tabel 'Extra relaties'

Formules voor afdrukformulieren

Om teksten flexibeler op te kunnen zetten, zodat je de juiste tekst bij het de juiste persoon krijgt, wordt gebruik gemaakt van if-statements'.

Binnen de if-statements kennen we de volgende vergelijkingstypes:

 • = >> Gelijk aan, voorbeeld <if sex;=;'M'>
 • <> of != of NE >> Niet gelijk aan, voorbeeld <if sex;!=;'M'>, <if sex;<>;'M'> of <if sex;NE;'M'>
 • < >> Kleiner dan, voorbeeld <if age;<;18>
 • <= of LE >> Kleiner dan of gelijk aan, voorbeeld <if age;<=;18> of <if age;LE;18>
 • GT >> Groter dan, voorbeeld <if age;GT;18>
 • => of GE >> Groter dan of gelijk aan, voorbeeld <if age;=>;18> of <if age;GE;18>
 • NULL >> Veld is leeg, voorbeeld <if email;NULL>
 • !NULL >> Veld is niet leeg, voorbeeld <if email;!NULL>

Hier enkele voorbeelden, die gebruikt kunnen worden.

Adressering/Persoonlijk aanschrijven van relaties

Aanhef:
[salutation_name2] - Dit werkt niet via een if-statement, maar je stelt dit in via Systeembeheer >> Alle instellingen >> Club bij het blok 'Aanhef'

Adressering

Elk type afdrukformulier kent wel zo zijn eigen regels qua adressering. Hieronder staat beschreven welk type adressering je gebruikt bij welk type formulier

Naamregel adres bij afdrukformulieren voor Algemene brieven/etiketten:
[salutation_name1] - Dit werkt niet via een if-statement, maar je stelt dit in via Systeembeheer >> Alle instellingen >> Club bij het blok 'Aanhef'

Het verdere adres zet je er als volgt in:

[mailaddress1]
[mailaddress2]
[mailaddress3]

Let op: Bij afdrukformulieren voor facturen werkt de adressering als volgt:

[address1]
[address2]
[address3]
[address4]

Bij afdrukformulieren voor inschrijfbrieven weer als volgt:

[name1]
[address1]
[address2]
[address3] 

 

Andere manieren zijn:

Aanhef formeel:
Geachte <if sex;=;'M'>heer <if prelastname;>[prelastname] [lastname],<else>[lastname],<endif><elseif sex;=;'F'>mevrouw <if prelastname;>[prelastname] [lastname],<else>[lastname],<endif><else>heer/mevrouw <if prelastname;>[prelastname] [lastname]<else>[lastname],<endif><endif>
 
<if age;<;18>Aan de ouders of verzorgers van [firstname],<elseif sex;=;'M'>Geachte <if sex;=;'M'>heer <if prelastname;>[prelastname] [lastname],<else>[lastname]<endif><elseif sex;=;'F'>mevrouw <if prelastname;>[prelastname] [lastname],<else>[lastname],<endif><else>heer/mevrouw <if prelastname;>[prelastname] [lastname],<else>[lastname],<endif><endif><endif>
 
Aanhef informeel:

 <if age;<;18>Aan de ouders of verzorgers van [firstname],<else>Beste [firstname],<endif> 

Factuurregels

Creditnota aangeven

<if amount;<;0>Dit is een creditnota

Nulfactuur aangeven

<if amount;=;0>

Debetfactuur aangeven

<if amount;>;0>

BTW onderscheid maken 21% versus 0%

<if salestaxcode;=;'BH'>21%<else>0%<endif>

Let op: If-statements moeten altijd afgesloten worden door <endif>

Formaattips

Adres in vensterenvelop:
tab: tussen L5 en L10
Eerste lijn op regel 10 bij kop. Is de kop ingesteld op 30, dan op regel 2 bij body 1.

Ref: 466 / 2024-06-13